Sidan 1 i Kyrkans Tidning stift nr 17 2010

TORSDAG 29 APRIL 2010 KYRKANS TIDNING NUMMER 17 FRÅN STIFTEN På den här sidan möter du livet i stiften. Växjö tycker till om biskopsval VÄXJÖ STIFT På måndag kväll bjuds det in till rådslag inför biskopsvalet i Växjö, Jönköping och Kalmar. Alla är välkomna för att tänka tillsammans om stiftet, om vägval och kommande biskopsval. Utifrån samtalen som förs ska en av stiftsstyrelsen utsedd grupp formulera en sökprofil. Den ska ligga till grund för nomineringen av biskopskandidater. Det står vem som helst fritt att föreslå en biskopskandidat. Läs mer på www.svenskakyrkan.se/ vaxjostift ’’ kommunicera? Hur ska vi Jesus hör till de bäst bevittnade människorna från det första århundradet. BENGT HOLMBERG, professor emeritus i nya testamentets exegetik, på en församlingskväll om Jesus i Delsbo, Uppsala stift. Informationsansvariga från stiftet diskuterade på KOM-nätverkets träff Hur ska Svenska kyrkan kommunicera? Om vad? Med vilka? Medlemskommunikation var ämnet när stiftets KOM-nätverk träffades förra veckan. VÄXJÖ STIFT Det fullkomligt bubblar av kreativitet i salen där stiftets KOM-nätverk har samlats denna tisdag. Stämningen är uppsluppen och det är inte svårt att få deltagarna att engagera sig i frågorna. Dagens ämne är medlemskommunikation och Camilla Sundén, biträdande informationschef på kyrkokansliet i Uppsala, är på besök för att berätta om den strategi för medlemskommunikation som håller på att ta form i Svenska kyrkan. Det är på Kyrkostyrelsens uppdrag som kyrkan på alla nivåer nu funderar på hur Svenska kyrkan ska kommunicera med sina medlemmar. Eller ska kyrkan kanske kommunicera även med icke-medlemmar – kyrkan har ju ett missionsuppdrag? Å andra sidan vill kyrkan respektera alla människor oavsett bakgrund och inte gå på den som inte vill. Den frågeställningen var något av det man tänkte till kring på träffen. CAMILLA SUNDÉN ställde bland Jan Eliasson på samverkansdag LULEÅ STIFT Forum för Kvalitet, Utveckling & amverkan hålls på Kulturens Hus i Luleå den 6 maj och Svenska kyrkan är medarrangör. Medverkar gör framgångsrika ledare som reflekterar över ledarskap. Bland andra talar Jan Eliasson, biträdande generalsekreterare i FN, om vilka som är våra största utmaningar för att skapa en hållbar utveckling. Andra talare är Lena Liljebäck biträdande generaldirektör på Arbetsförmedlingen, Bodil Jönsson, professor i fysik och Göran Örnung överläkare på Capio S:t Görans sjukhus. Humorteatergruppen Scratch från Luleå, spelar en pjäs om hur vi beter oss mot varandra. Ingela Stewén, Växjö kyrkliga samfällighet, och Monica Kvarnstrand Andersson, Svenska kyrkan i Jönköping, funderar tillsammans med Camilla Sundén, i mitten. FOTO: CHARLOTTE GRANROT FRENBERG Svenska kyrkan har en hel livsstil att erbjuda, men plockar ofta ner den till torra fakta som gudstjänst på söndag klockan elva. Det tål att tänkas på, säger Camilla Sundén. GRUPPEN FICK bland annat fundera kring hur många gånger man har kontakt med sina medlemmar under ett års tid. Man kom fram till att Svenska kyrkan har massor med kommunikationstillfällen att tänka vidare kring. Kyrkan möter medlemmar genom dopsamtal, gudstjänster, körövningar, inbjudningar till konfirmation, 80-årsfirande med mera med mera. En sak att fundera kring är hur det första mötet med kyrkan hanteras. Det första intrycket, som kanske sker genom en växeltele- ● FAKTA KOM-nätverket KOM-nätverket är ett nätverk för informationsansvariga i stiftets församlingar. Syftet är att stödja den övergripande verksamhetens mål och värderingar, verka för kompetensutveckling och erfarenhetsutbyte inom gruppen, stärka medlemmarna i deras yrkesroller och utveckla samarbetet kring strategiska kommunikationsfrågor. Gruppen träffas omkring två gånger per år och håller kontakten via e-post däremellan. Vill du bli medlem i nätverket? Mejla till vaxjostiftinfo@svenskakyrkan.se Gamla testamentet har lockat konstnär SKARA STIFT Just nu pågår en utställning i Skara domkyrka med tio målningar med motiv från gamla testamentet. Det är bildkonstnären Katarina Erasmie som målat, och det i en stil som påminner om Bo Beskows glasfönster i domkyrkan med sina starka färger och sitt moderna formspråk. Dramatiska händelser skildras i konstverken, som när bröder dödar varandra, den till synes maktlöse slåss mot övermakten och naturkatastrofer. Konstnärinnan ser många paralleller till vår tid i berättelserna från gamla testamentet. De knyter samman nu och då och människor världen över, säger hon. annat frågan om vad man tror att medlemmarna själva vill ha information om, respektive vad Svenska kyrkan helst vill kommunicera om. Medlemmarna vill nog främst veta vad man får för medlemskapet, var gruppens slutsats. Medan kyrkan vill kommunicera det kristna budskapet. Men syns det kristna budskapet verkligen i Svenska kyrkans kommunikation? – Nike tillverkar gymnastikskor, men säljer en hel livsstil. fonist eller en vaktmästare på kyrkogården, är viktigt, menar Camilla Sundén. – För den som inte är så förankrad i kyrkan kan det vara avgörande om man upplever sig dåligt bemött av en kyrkligt an- ställd. Allting kommunicerar, även om vi inte kommunicerar alls så kommunicerar det i sig någonting, säger Camilla. CHARLOTTE GRANROT FRENBERG Konfirmander åker till Jerusalem Konfirmanderna i Söderhamn-Sandarne åker till Jerusalem på konfirmandläger. Under sex dagar får de följa i Jesu fotspår och ta del av ett stycke nutidshistorie. UPPSALA STIFT – Det känns så fruktansvärt spännande att få göra det här, säger kyrkoherde Lars Nilsson. Han är en av tre vuxna ledare som åker tillsammans med tolv faddrar och femton konfirmander. – Det här året har vi arbetat med olika profiler i vårt konfirmandarbete, foto, pilgrim och så Jerusalem som har blivit den största gruppen. UNDER ÅRET har gruppen kombi- nerat vanligt konfirmandundervisning med att lära sig om Jerusalem och att förbereda sig inför resan. – Från början hade vi en ambition att kombinera nutid och Lars Nilsson. dåtid, men vi har fått välja och då blir det en betoning på vandringen i Jesus fotspår. Tillsammans med en del samtidskunskap för att förstå vart vi kommer, säger Lars Nilsson. HAN PEKAR PÅ den politiska situa- att få vandra på dessa heliga platser och han hoppas att konfirmanderna ska få uppleva något av det. – JAG MINNS när vi besökt Getsemane trädgård och någon berättade att de äldsta olivträden är 2 000 år gamla. Då insåg jag att de kunde ha varit med den natten när Jesus bad i Getsemane. – Vi hoppas att det här ska ge ytterligare förståelse för vem Jesus är. Att konfirmanderna ska få fler referensramar, avslutar Lars Nilsson. tionen som är så komplex och som i sig skulle kräva så mycket tid. Allt ryms inte under ett konfirmandår eller en knapp vecka i Israel och Palestina. Förutom Jerusalem kommer gruppen att besöka Galiléen, Betlehem och Masada. Lars Nilsson berättar hur mycket det betytt för honom själv MATS LAGERGREN

  Sid 2 - TORSDAG 29 APRIL 2010 KYRKANS TIDNING NUMMER 17 SKARA STIFT Stiftskansliet, Box  
Arkiv:
Kyrkans Tidning stift nr 44 2009
Kyrkans Tidning stift nr 45 2009
Kyrkans Tidning stift nr 46 2009
Kyrkans Tidning stift nr 47 2009
Kyrkans Tidning stift nr 48 2009
Kyrkans Tidning stift nr 49 2009
Kyrkans Tidning stift nr 50 2009
Kyrkans Tidning stift nr 51 2009
Kyrkans Tidning stift nr 52/53 2009
Kyrkans Tidning Stift nr 1 2010
Kyrkans Tidning stift nr 2 2010
Kyrkans Tidning stift nr 4 2010
Kyrkans Tidning stift nr 5 2010
Kyrkans Tidning stift nr 6 2010
Kyrkans Tidning stift nr 7 2010
Kyrkans Tidning stift nr 8 2010
Kyrkans Tidning stift nr 9 2010
Kyrkans Tidning stift nr 10 2010
Kyrkans Tidning stift nr 11 2010
Kyrkans Tidning stift nr 12 2010
Kyrkans Tidning stift nr 13/14 2010
Kyrkans Tidning stift nr 15 2010
Kyrkans Tidning stift nr 16 2010
Kyrkans Tidning stift nr 18 2010
Kyrkans Tidning stift nr 19 2010
Kyrkans Tidning stift nr 20 2010
Kyrkans Tidning stift nr 21 2010
Kyrkans Tidning stift nr 22 2010
Kyrkans Tidning stift nr 23 2010
Kyrkans Tidning stift nr 24 2010
Kyrkans Tidning Stift nr 25/26
Kyrkans Tidning Stift nr 27/28
Kyrkans Tidning Stift nr 29/30
Kyrkans Tidning Stift nr 31/32
Kyrkans Tidning Stift nr 33
Kyrkans Tidning stift nr 34 2010
Kyrkans Tidning stift nr 35 2010
Kyrkans Tidning stift nr 36 2010
Kyrkans Tidning stift nr 37 2010
Kyrkans Tidning stift nr 38 2010
Kyrkans Tidning stift nr 39 2010
Kyrkans Tidning stift nr 40 2010
Kyrkans Tidning Stift nr 41 2010
Kyrkans Tidning Stift nr 42 2010
Kyrkans Tidning Stift nr 43
Kyrkans Tidning stift nr 44
Kyrkans Tidning stift nr 45
Kyrkans Tidning stift nr 46
Kyrkans Tidning stift nr 47
Kyrkans Tidning stift nr 48
Kyrkans Tidning stift nr 49
Kyrkans Tidning stift nr 50 2010
Kyrkans Tidning stift nr 51/52 2010
Kyrkans Tidning stift nr 1 2011
Kyrkans Tidning stift nr 2 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 3 2011
Kyrkans Tidning Stift Nr 4 2011
Kyrkans Tidning stift nr 5 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 6 2011
Kyrkans Tidning stift nr 7 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 8 2011
Kyrkans Tidning stift nr 9 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 10 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 11 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 12 2011
Kyrkans Tidning stift nr 13 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 14 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 15 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 16/17 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 19 2011
Kyrkans Tidning stift nr 20 2011
Kyrkans Tidning stift nr 21 2011
Kyrkans Tidning stift nr 22 2011
Kyrkans Tidning stift nr 23 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 24 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 25/26 2011
Kyrkans Tidning stift nr 27-28 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 31-32 2011
Kyrkans Tidning stift nr 33 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 35 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 36 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 37 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 38 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 39 2011
Kyrkans Tidning Stift Nr 40
Kyrkans Tidning Stift Nr 41
Kyrkans Tidning stift Nr 42 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 43 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 47 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 48 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 50 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 2 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 3 2012
Kyrkans Tidning Stift nr 4 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 5 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 7 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 8 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 9 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 11 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 12 2012
Kyrkans Tidning stift nr 13 2012
Kyrkans Tidning stift nr 14/15 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 16 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 17 2012
Kyrkans Tidning stift nr 19 2012
Kyrkans Tidning stift nr 20 2012
Kyrkans Tidning Stift nr 21 2012
Kyrkans Tidning stift nr 22 2012
Kyrkans Tidning stift nr 23 2012
Kyrkans Tidning stift nr 24 2012
Kyrkans Tidning Stift nr 25/26 2012
Kyrkans Tidning stift nr 27/28 2012
Kyrkans Tidning stift nr 29/30 2012
Kyrkans Tidning stift nr 31/32 2012
Kyrkans Tidning stift nr 33 2012
Kyrkans Tidning stift nr 35 2012
Kyrkans Tidning stift nr 36 2012
Kyrkans Tidning stift nr 37 2012
Kyrkans Tidning stift nr 38 2012
Kyrkans Tidning stift nr 39 2012
Kyrkans Tidning stift nr 40 2012
Kyrkans Tidning stift nr 45 2012
Kyrkans Tidning stift nr 46 2012
Kyrkans Tidning stift nr 47 2012
Kyrkans Tidning stift nr 48 2012
Kyrkans Tidning stift nr 50 2012
Kyrkans Tidning stift nr 3 2013
Kyrkans Tidning stift nr 6 2013
Kyrkans Tidning stift nr 8 2013
Kyrkans Tidning stift nr 9 2013
Kyrkans Tidning stift nr 12 2013
Kyrkans Tidning stift nr 13/14 2013
Kyrkans Tidning stift nr 15 2013
Kyrkans Tidning stift nr 16 2013
Kyrkans Tidning stift nr 17 2013
Kyrkans Tidning stift nr 18 2013
Kyrkans Tidning stift nr 19 2013
Kyrkans Tidning stift nr 20 2013
Kyrkans Tidning stift nr 21 2013
Kyrkans Tidning stift nr 22 2013
Kyrkans Tidning stift nr 23 2013
Kyrkans Tidning stift nr 24 2013
Kyrkans Tidning stift nr 25/26 2013
Kyrkans Tidning stift nr 27/28 2013
Kyrkans Tidning stift nr 29/30 2013
Kyrkans Tidning stift nr 33 2013
Kyrkans Tidning stift nr 34 2013
Kyrkans Tidning stift nr 36 2013
Kyrkans Tidning stift nr 37 2013
Kyrkans Tidning stift nr 39 2013
Kyrkans Tidning stift nr 40 2013
Kyrkans Tidning stift nr 41 2013
Kyrkans Tidning stift nr 42 2013
Kyrkans Tidning stift nr 43 2013
Kyrkans Tidning stift nr 44 2013
Kyrkans Tidning stift nr 45 2013
Kyrkans Tidning stift nr 46 2013
Kyrkans Tidning stift nr 47 2013
Kyrkans Tidning stift nr 48 2013
Kyrkans Tidning stift nr 50 2013
Kyrkans Tidning Stift 51/52 2013
Kyrkans Tidning stift nr 1 2014
Kyrkans Tidning stift nr 2 2014
Kyrkans Tidning stift nr 3 2014
Kyrkans Tidning stift nr 4 2014
Kyrkans Tidning stift nr 5 2014
Kyrkans Tidning stift nr 6 2014
Kyrkans Tidning stift nr 9 2014
Kyrkans Tidning stift nr 11 2014
Kyrkans Tidning stift nr 14 2014
Kyrkans Tidning nr 16/17 Stift 2014
Kyrkans Tidning stift nr 18 2014
Kyrkans Tidning stift nr 19 2014
Kyrkans Tidning stift nr 20 2014
Kyrkans Tidning stift nr 23 2014
Kyrkans Tidning stift nr 24 2014
Kyrkans Tidning stift nr 25-26 2014
För att kunna läsa myPaper-publikationen behöver du ha JavaScript aktiverat i din webbläsare. Du behöver också ha minst Flash Version 6 installerad.