Sidan 1 i Kyrkans Tidning stift nr 16 2010

TORSDAG 22 april 2010 KYRKANS TIDNING NUMMER 16 FRÅN STIFTEN På den här sidan möter du livet i stiften. Prästgård såld för 4,5 miljoner SKARA STIFT Nu har Svenska kyrkan i Västra Tunhem sålt sin kulturmärkta prästgård. En ung familj fick köpa gården för 4,5 miljoner kronor. De ska bo i prästgården och har uttalat sig positivt om samarbete med hembygdsförening, scoutrörelse, Svenska kyrkan och grannar. ’’får bra betyg Kyrkan Vi fotograferade väldigt många spisar. Som spisen såg ut, såg också hemmet ut. Therese Olsson och Hanna Svensson, Skurups församling, Lunds stift, berättar om en biståndsresa i Litauen. Bra bemötande och positiva vibbar. Det är västeråsarnas omdöme om Svenska kyrkan på hemmaplan. VÄSTERÅS STIFT Två av tre kyrkotillhöriga i Västerås har haft kontakt med kyrkan under det senaste året. De flesta i samband med dop, konfirmation, vigsel eller begravning. Av dem har praktiskt taget alla fått ett bra eller mycket bra bemötande. Och de många får positiva tankar när de tänker på kyrkan. Glädje och gemenskap är mer betecknande än ”gammeldags”. Ungdomarbete, musik och arbete bland utsatta är sådant som kyrkan är bra på tycker västeråsarna. Däremot syns kyrkan för litet ute bland människor på stan, tycker många. DETTA OCH MYCKET ANNAT framgår av en intervjuundersökning som genomförts av SKOP på uppdrag av Svenska kyrkan i Västerås. 600 personer i åldern 18-70 år intervjuades i november-december i fjol. En liknande undersökning utfördes för tre år sedan. Skillnaderna mellan de båda mätningarna är relativt små. – Den visar väl att Svenska kyrkans ställning är bra hos oss i Västerås, men också att den kan bli bättre, kommenterar domprost Margarethe Isberg – Vi tror att vi skulle kunna bli bättre på att synas och vara tydliga. Det försöker vi jobba på. Problemet är enligt undersökningen inte så mycket dem kyrkan Pilgrimsvandra till Världens fest VÄXJÖ STIFT Pilgrimsvandringar till Världens fest i Växjö den 4–6 juni kommer att ske från olika riktningar under maj och juni. Vandrarna kommer att utgå från Jönköping, stiftsgården Tallnäs och Madängsholm i Skara stift. På vägen kommer de att mötas för att gå tillsammans. Vandrarna går omkring 20 kilometer per dag i lugnt tempo. Det går fortfarande bra att anmäla sig till pilgrimsvandringarna. För mer information, gå in på www.varldensfest.se Kyrkans socialt inriktade verksamhet är något västeråsarna uppskattar. Här medverkar Stadsmissionen vid en temadag kring hiv-aids. FOTO: ANDERS HAGMAN Bröllopsyra även i domkyrkan UPPSALA STIFT Årets bröllopsyra kommer att märkas även i Uppsala domkyrka, skriver församlingen i ett pressmeddelande. Från maj till september blir det aktiviteter i domkyrkan och Katedralkaféet på tema kärlek, bröllop och hur man kan göra för att ”leva lyckliga i alla sina dagar”. Först ut är Tea about two, tre söndagseftermiddagar i Katedralkaféet om kärlek och hur man får den att behålla sin glans. Gäster blir Annika Borg, Björn Ranelid och Bob Hansson. – Vi vill inspirera människor att våga gifta sig. Man måste kanske inte vänta tio år in i relationen, tills man är bombsäker på att man klarar av att leva ihop. Äktenskapet är menat att vara ett stöd på vägen, förklarar prästen Markus Holmberg. Senare i vår tar tre nya utställningar plats i domkyrkan och Skattkammaren, Prinsessa för en dag (brudkronor från fem sekler), Störst är kärleken (om kyrklig vigsel) och Domkyrkans okända prinsessor (om Elisabet och Lucretia). Sensus är medarrangör. når – där finns en ganska positiv förväntan på vad kyrkan gör och står för, utan dem kyrkan inte når. Nästan hälften av medlemmarna menar att de inte känner till Svenska kyrkan i Västerås och dess verksamheter särskilt väl. Och lika många är tveksamma till om de skulle ta kontakt med kyrkan i en krissituation. – DEN SIFFRAN RÄCKER förstås inte, – Kyrkan får inte bli en intresseförening för de aktiva. Det är viktigt om vi ska vara en folkkyrka. DE INTERVJUADE HAR OCKSÅ fått svara på frågan om vilka skäl som är viktiga i beslutet att tillhöra kyrkan. Ungefär hälften anger att de känner samhörighet och att de vill stödja kyrkan sociala arbete. Var tredje anger att de har en kristen övertygelse och något färre att de vill kunna ta del av kyrkans verksamhet. Men allra viktigast är att kunna ta del av de säger Margarethe Isberg. Vi har en uppgift att kommunicera med alla kyrkotillhöriga även om de inte ber om våra tjänster. kyrkliga handlingarna och att bevara det kulturarv som kyrkan står för. Där ligger siffrorna på 70-80 procent. – Jag tror att det sakerna hänger ihop. Byggnaderna betyder mycket för människor, det har man vetat länge. Men jag tror att man kopplar kyrkorna till det man varit med om där. Och de flesta har ju ganska nyligen varit med om ett dop, en konfirmation, en gudstjänst eller musikupplevelse. ANDERS HAGMAN Snart tickar Domkyrkans ur igen FOTO: MARIA LUNDSTRÖM Det spännande ögonblicket närmar sig när Domkyrkans astronomiska ur ska sättas igång igen efter en längre tids renovering. LUNDS STIFT Den 28 april är det dags. Alla som längtar efter att se de vackert snidade träfigurerna skrida fram och höra uret spela får äntligen sitt lystmäte. Urmakaren Sören Andersen och hans stab med specialister har haft bråda dagar sedan oktober förra året. Det har idogt tvättats och putsats. Allt har plockats ner i minsta beståndsdel, rengjorts eller bytts ut. Uret innehåller över 2 000 detaljer, varav en del är tillverkade på 1420-talet. Även alla trädelar har fått en översyn. Nu ska hela härligheten fogas samman igen. SENAST DET begav sig för en större renovering var på 1920-talet. Arbete då leddes av den danske urmakaren Julius Beltram Larsen. Den renovering som genomförts nu, även den av danska förmågor, har nogsamt dokumenterats. 600 klipp har samlats in av Martin Bo Andersen. Och en färdig film finns till beskådan. Notan för kalaset går på åtta miljoner kronor. Snart tar urmakaren Sören Andersen med sig sina medhjälpare och drar över sundet igen. Sören är en av världens främsta experter på horologier som det heter. Och han kommer att sakna det dagliga arbetet i och runt katedralen i Lund. – MIN KÄNSLOR för kyrkan har växt Sören Andersen. sig starkare för varje dag. Det är en så levande byggnad, kanske är det Nordens aktivaste kyrka. Här rör sig människor hela tiden, alltifrån pilgrimer till skolklasser. Det har varit ett fantastiskt och unikt uppdrag att få återskapa detta vidunderliga ur, säger Sören Andersen. MARIA LUNDSTRÖM Dagliga nyheter på nätet: www.kyrkanstidning.se

  Sid 2 - TORSDAG 22 APRIL 2009 KYRKANS TIDNING NUMMER 16 UPPSALA STIFT Stiftets hus, Box  
Arkiv:
Kyrkans Tidning stift nr 44 2009
Kyrkans Tidning stift nr 45 2009
Kyrkans Tidning stift nr 46 2009
Kyrkans Tidning stift nr 47 2009
Kyrkans Tidning stift nr 48 2009
Kyrkans Tidning stift nr 49 2009
Kyrkans Tidning stift nr 50 2009
Kyrkans Tidning stift nr 51 2009
Kyrkans Tidning stift nr 52/53 2009
Kyrkans Tidning Stift nr 1 2010
Kyrkans Tidning stift nr 2 2010
Kyrkans Tidning stift nr 4 2010
Kyrkans Tidning stift nr 5 2010
Kyrkans Tidning stift nr 6 2010
Kyrkans Tidning stift nr 7 2010
Kyrkans Tidning stift nr 8 2010
Kyrkans Tidning stift nr 9 2010
Kyrkans Tidning stift nr 10 2010
Kyrkans Tidning stift nr 11 2010
Kyrkans Tidning stift nr 12 2010
Kyrkans Tidning stift nr 13/14 2010
Kyrkans Tidning stift nr 15 2010
Kyrkans Tidning stift nr 17 2010
Kyrkans Tidning stift nr 18 2010
Kyrkans Tidning stift nr 19 2010
Kyrkans Tidning stift nr 20 2010
Kyrkans Tidning stift nr 21 2010
Kyrkans Tidning stift nr 22 2010
Kyrkans Tidning stift nr 23 2010
Kyrkans Tidning stift nr 24 2010
Kyrkans Tidning Stift nr 25/26
Kyrkans Tidning Stift nr 27/28
Kyrkans Tidning Stift nr 29/30
Kyrkans Tidning Stift nr 31/32
Kyrkans Tidning Stift nr 33
Kyrkans Tidning stift nr 34 2010
Kyrkans Tidning stift nr 35 2010
Kyrkans Tidning stift nr 36 2010
Kyrkans Tidning stift nr 37 2010
Kyrkans Tidning stift nr 38 2010
Kyrkans Tidning stift nr 39 2010
Kyrkans Tidning stift nr 40 2010
Kyrkans Tidning Stift nr 41 2010
Kyrkans Tidning Stift nr 42 2010
Kyrkans Tidning Stift nr 43
Kyrkans Tidning stift nr 44
Kyrkans Tidning stift nr 45
Kyrkans Tidning stift nr 46
Kyrkans Tidning stift nr 47
Kyrkans Tidning stift nr 48
Kyrkans Tidning stift nr 49
Kyrkans Tidning stift nr 50 2010
Kyrkans Tidning stift nr 51/52 2010
Kyrkans Tidning stift nr 1 2011
Kyrkans Tidning stift nr 2 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 3 2011
Kyrkans Tidning Stift Nr 4 2011
Kyrkans Tidning stift nr 5 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 6 2011
Kyrkans Tidning stift nr 7 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 8 2011
Kyrkans Tidning stift nr 9 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 10 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 11 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 12 2011
Kyrkans Tidning stift nr 13 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 14 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 15 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 16/17 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 19 2011
Kyrkans Tidning stift nr 20 2011
Kyrkans Tidning stift nr 21 2011
Kyrkans Tidning stift nr 22 2011
Kyrkans Tidning stift nr 23 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 24 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 25/26 2011
Kyrkans Tidning stift nr 27-28 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 31-32 2011
Kyrkans Tidning stift nr 33 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 35 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 36 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 37 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 38 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 39 2011
Kyrkans Tidning Stift Nr 40
Kyrkans Tidning Stift Nr 41
Kyrkans Tidning stift Nr 42 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 43 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 47 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 48 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 50 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 2 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 3 2012
Kyrkans Tidning Stift nr 4 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 5 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 7 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 8 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 9 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 11 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 12 2012
Kyrkans Tidning stift nr 13 2012
Kyrkans Tidning stift nr 14/15 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 16 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 17 2012
Kyrkans Tidning stift nr 19 2012
Kyrkans Tidning stift nr 20 2012
Kyrkans Tidning Stift nr 21 2012
Kyrkans Tidning stift nr 22 2012
Kyrkans Tidning stift nr 23 2012
Kyrkans Tidning stift nr 24 2012
Kyrkans Tidning Stift nr 25/26 2012
Kyrkans Tidning stift nr 27/28 2012
Kyrkans Tidning stift nr 29/30 2012
Kyrkans Tidning stift nr 31/32 2012
Kyrkans Tidning stift nr 33 2012
Kyrkans Tidning stift nr 35 2012
Kyrkans Tidning stift nr 36 2012
Kyrkans Tidning stift nr 37 2012
Kyrkans Tidning stift nr 38 2012
Kyrkans Tidning stift nr 39 2012
Kyrkans Tidning stift nr 40 2012
Kyrkans Tidning stift nr 45 2012
Kyrkans Tidning stift nr 46 2012
Kyrkans Tidning stift nr 47 2012
Kyrkans Tidning stift nr 48 2012
Kyrkans Tidning stift nr 50 2012
Kyrkans Tidning stift nr 3 2013
Kyrkans Tidning stift nr 6 2013
Kyrkans Tidning stift nr 8 2013
Kyrkans Tidning stift nr 9 2013
Kyrkans Tidning stift nr 12 2013
Kyrkans Tidning stift nr 13/14 2013
Kyrkans Tidning stift nr 15 2013
Kyrkans Tidning stift nr 16 2013
Kyrkans Tidning stift nr 17 2013
Kyrkans Tidning stift nr 18 2013
Kyrkans Tidning stift nr 19 2013
Kyrkans Tidning stift nr 20 2013
Kyrkans Tidning stift nr 21 2013
Kyrkans Tidning stift nr 22 2013
Kyrkans Tidning stift nr 23 2013
Kyrkans Tidning stift nr 24 2013
Kyrkans Tidning stift nr 25/26 2013
Kyrkans Tidning stift nr 27/28 2013
Kyrkans Tidning stift nr 29/30 2013
Kyrkans Tidning stift nr 33 2013
Kyrkans Tidning stift nr 34 2013
Kyrkans Tidning stift nr 36 2013
Kyrkans Tidning stift nr 37 2013
Kyrkans Tidning stift nr 39 2013
Kyrkans Tidning stift nr 40 2013
Kyrkans Tidning stift nr 41 2013
Kyrkans Tidning stift nr 42 2013
Kyrkans Tidning stift nr 43 2013
Kyrkans Tidning stift nr 44 2013
Kyrkans Tidning stift nr 45 2013
Kyrkans Tidning stift nr 46 2013
Kyrkans Tidning stift nr 47 2013
Kyrkans Tidning stift nr 48 2013
Kyrkans Tidning stift nr 50 2013
Kyrkans Tidning Stift 51/52 2013
Kyrkans Tidning stift nr 1 2014
Kyrkans Tidning stift nr 2 2014
Kyrkans Tidning stift nr 3 2014
Kyrkans Tidning stift nr 4 2014
Kyrkans Tidning stift nr 5 2014
Kyrkans Tidning stift nr 6 2014
Kyrkans Tidning stift nr 9 2014
Kyrkans Tidning stift nr 11 2014
Kyrkans Tidning stift nr 14 2014
Kyrkans Tidning nr 16/17 Stift 2014
Kyrkans Tidning stift nr 18 2014
Kyrkans Tidning stift nr 19 2014
Kyrkans Tidning stift nr 20 2014
Kyrkans Tidning stift nr 23 2014
Kyrkans Tidning stift nr 24 2014
Kyrkans Tidning stift nr 25-26 2014
För att kunna läsa myPaper-publikationen behöver du ha JavaScript aktiverat i din webbläsare. Du behöver också ha minst Flash Version 6 installerad.