Sidan 1 i Kyrkans Tidning stift nr 15 2010

TORSDAG 15 APRIL 2010 KYRKANS TIDNING NUMMER 15 UPPSALA STIFT Stiftets hus, Box 1314, 751 43 Uppsala Tel: 018-68 07 75, Fax: 018-12 45 25 mats.lagergren@svenskakyrkan.se Vatten till liv. Alla vet vi att vatten är det grundläggande livsvillkoret. Att människan en gång steg upp ur vattnet, att vi till större delen består av vatten, att vi döps i vatten till delaktighet med det gudomliga. Men hur ofta vi än tänker på det kan det aldrig bli så verkligt som för dem för vilket vattnet i varje stund är en fråga om liv och död. MATS LAGERGREN, STIFTSREDAKTÖR Ett verkligt samtal – tror jag Det började med att en av bordsgästerna förklarade vad färgblindhet är, att det oftast handlar om KRÖNIKA svårigheten att se skillnad mellan rött och grönt. Sen hamnade vi i en diskussion om färgernas värde och tillvarons inbyggda gåtfullhet. Rött är rött, sa någon och fick mothugg av en som menade att färger handlar om hur vi upplever dem. En annan bordsgäst hänvisade till NCS-systemet enligt vilket färger kan beskrivas exakt. Definitionen på ”bondblå” blir då 5816 B26G. SÅ HUR VET MAN vad rött, grönt och blått är? Tänk om allt bara är ett skeende inom oss, en upplevelse. Upplevelser är ju å ena sidan alltid sanna men å andra sidan så subjektiva att kanske ingen annan delar dem. Om ett träd faller i skogen och ingen finns i närheten som hör det – låter det då? Den klassiska frågan ställde den irländske filosofen Berkeley på 1700-talet. Hans poäng var att världen bara existerar som vi upplever den. Om du skriver ett kärleksbrev som ingen läser, finns då brevet? Ja, själva brevet finns för skribenten men har någon verklig kärlek uttryckts om ingen tagit emot den? HUR VIKTIGT är det att leva i en värld med givna och gemensamma definitioner? Kyrkan är en sådan värld vilket är något av en paradox eftersom vi nyss firat påsk, den högtid som vänder upp och ner på den verklighet vi tror oss känna. Tänk om flera världar existerar parallellt och att den jag uppfattar bara är en millimeter av hela milen? Hur kan jag då vara så tvärsäker på att det ena finns eller det andra inte? Borde inte öppenhet vara norm, åtminstone i kyrkan? Och hur var det nu med graven den där påskdagen, var den inte öppen och tom? Hur kommer det sig då att vi är så ivriga på att formulera definitioner och sen rulla tillbaka stenen för graven bara för att bevara det vi tror oss veta finns bakom? Jag lutar mig mot Maria Magdalena som stod kvar inför den öppna graven och lät tårarna rensa blicken. Bort-om, det är ett bättre perspektiv! Och här, nu, i detta andetag! Att inte riktigt veta är vishet. Tror jag. Rent vatten ger hopp om nytt liv Nu rinner rent vatten ur kranarna på lutherska kyrkans sjukhus i Zimbabwe. Ett intensivt arbete det senaste året, där Uppsala stift varit med och bidragit, har gjort det möjligt. Det började med en inventering 2006, där läkarna Thore Eklund och Iris Stigzelius från Uppsala stift var med. En lång lista på saker som behövde åtgärdas gjordes och kyrkans första prioritet var att få ordning på vattensystemen och säkra eltillförseln vid strömavbrott. Lennart Thönell, ingenjör och uppväxt i Zimbabwe, anställdes som projektledare. Han har tidigare gjort liknande saker i Sydafrika, där han bor sedan många år tillbaka. Den ekonomiska och politiska situationen i Zimbabwe har försenat projektet flera gånger, men i augusti 2009 satte arbetet igång. Det har inte varit problemfritt. Stundtals har det regnat för mycket, ofta har det varit hett och marken torr och hård. Sammanlagt har tolv kilometer vattenrör grävts ner. Genom projektet har 100 familjeförsörjare haft arbete under sex månader. – NÄST EFTER VATTNET är det mest Lennart Thönell visar vattenreningsanläggningens hjärta för biskop Sam Dube och sjuksköterskan Beauty Marufu. FOTO: EVA BERGLUND positiva med projektet att så många har fått arbete, menar Lennart Thönell. Alla arbetare har dessutom fått ett mål mat om dagen. Även fast arbetet varit hårt har de gjort det med ett le- ende, väl medvetna om att de tjänat pengar. Pengar som ska bekosta barnens skolavgifter. Ett annat problem var att få allt material levererat från Sydafrika. Det var svårt att hitta någon som var villig att transportera till Zimbabwe. Inte undra på med vägar som inte blivit underhållna sedan 1994. Till slut var i alla fall allt på plats. Det betyder otroligt mycket för sjukhusen att ha rent vatten och dessutom tryggad elförsörjning genom en dieselgenerator som automatiskt kopplas på vid strömavbrott. Minst tre månader om året har sjukhusen ingen el. Patientantalet kommer troligen att öka liksom förtroendet för sjukhusen. Det har stor betydelse för alla. EN AV DEM som är tacksam för Förutom vatten innebar projektet arbete för många människor. FOTO: LENNART THÖNELL GUNNAR SJÖBERG Lennart Thönell tappar upp en mugg vatten. FOTO: EVA BERGLUND vattnet är Beauty Marufu, sjuksköterska och chef på öppenvårdsmottagningen på Mnene sjukhus. – Vattenprojektet är verkligen en lättnad för oss. Vi har haft stora problem med vatten och det har varit svårt att ge patienterna god vård och behandling. Nu kan vi ta emot fler patienter och riskerar inte att behöva stänga sjukhuset. Flera gånger tidigare har vi fått lov att stänga en avdelning under en vecka för att vi inte hade vatten och då fick vi lov att skicka hem patienterna. Den lutherska kyrkan i Zimbabwe har drivit sjukhus på landsbygden sedan början på 1900-talet. Kyrkans sjukhus erbjuder både medicinsk vård och andlig vägledning, samtal och stöd på olika sätt. Staten betalar de anställdas löner och ger ett årligt anslag till driften av sjukhusen. Kyrkan sätter sin prägel som uppskattas av patienterna. – Liv och hälsa hör ihop med vatten. Att förse sjukhusen med vatten betyder att ha bidragit till liv, menar Naison Shava, biskop i centrala stiftet där tre av sjukhusen ligger. Vattenprojektet har kostat 6,9 miljoner kronor, varav 3,3 miljoner bekostats av Sida. Resten har till största delen Svenska kyrkan stått för och Uppsala stift har samlat in en halv miljon kronor till vattenprojektet. ÄVEN OM PROJEKTET blivit försenat flera gånger har Lennart Thönell aldrig tvivlat på att det skulle lyckas. Kanske för att han är en obotlig optimist. – Det är fantastiskt att se folks ansikten när det börjar flöda vatten ur kranarna. Tack till alla er som gjort det möjligt! EVA BERGLUND

  Sid 2 - TORSDAG 15 APRIL 2010 KYRKANS TIDNING NUMMER 15 SKARA STIFT Stiftskansliet, Box  
Arkiv:
Kyrkans Tidning stift nr 44 2009
Kyrkans Tidning stift nr 45 2009
Kyrkans Tidning stift nr 46 2009
Kyrkans Tidning stift nr 47 2009
Kyrkans Tidning stift nr 48 2009
Kyrkans Tidning stift nr 49 2009
Kyrkans Tidning stift nr 50 2009
Kyrkans Tidning stift nr 51 2009
Kyrkans Tidning stift nr 52/53 2009
Kyrkans Tidning Stift nr 1 2010
Kyrkans Tidning stift nr 2 2010
Kyrkans Tidning stift nr 4 2010
Kyrkans Tidning stift nr 5 2010
Kyrkans Tidning stift nr 6 2010
Kyrkans Tidning stift nr 7 2010
Kyrkans Tidning stift nr 8 2010
Kyrkans Tidning stift nr 9 2010
Kyrkans Tidning stift nr 10 2010
Kyrkans Tidning stift nr 11 2010
Kyrkans Tidning stift nr 12 2010
Kyrkans Tidning stift nr 13/14 2010
Kyrkans Tidning stift nr 16 2010
Kyrkans Tidning stift nr 17 2010
Kyrkans Tidning stift nr 18 2010
Kyrkans Tidning stift nr 19 2010
Kyrkans Tidning stift nr 20 2010
Kyrkans Tidning stift nr 21 2010
Kyrkans Tidning stift nr 22 2010
Kyrkans Tidning stift nr 23 2010
Kyrkans Tidning stift nr 24 2010
Kyrkans Tidning Stift nr 25/26
Kyrkans Tidning Stift nr 27/28
Kyrkans Tidning Stift nr 29/30
Kyrkans Tidning Stift nr 31/32
Kyrkans Tidning Stift nr 33
Kyrkans Tidning stift nr 34 2010
Kyrkans Tidning stift nr 35 2010
Kyrkans Tidning stift nr 36 2010
Kyrkans Tidning stift nr 37 2010
Kyrkans Tidning stift nr 38 2010
Kyrkans Tidning stift nr 39 2010
Kyrkans Tidning stift nr 40 2010
Kyrkans Tidning Stift nr 41 2010
Kyrkans Tidning Stift nr 42 2010
Kyrkans Tidning Stift nr 43
Kyrkans Tidning stift nr 44
Kyrkans Tidning stift nr 45
Kyrkans Tidning stift nr 46
Kyrkans Tidning stift nr 47
Kyrkans Tidning stift nr 48
Kyrkans Tidning stift nr 49
Kyrkans Tidning stift nr 50 2010
Kyrkans Tidning stift nr 51/52 2010
Kyrkans Tidning stift nr 1 2011
Kyrkans Tidning stift nr 2 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 3 2011
Kyrkans Tidning Stift Nr 4 2011
Kyrkans Tidning stift nr 5 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 6 2011
Kyrkans Tidning stift nr 7 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 8 2011
Kyrkans Tidning stift nr 9 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 10 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 11 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 12 2011
Kyrkans Tidning stift nr 13 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 14 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 15 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 16/17 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 19 2011
Kyrkans Tidning stift nr 20 2011
Kyrkans Tidning stift nr 21 2011
Kyrkans Tidning stift nr 22 2011
Kyrkans Tidning stift nr 23 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 24 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 25/26 2011
Kyrkans Tidning stift nr 27-28 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 31-32 2011
Kyrkans Tidning stift nr 33 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 35 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 36 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 37 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 38 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 39 2011
Kyrkans Tidning Stift Nr 40
Kyrkans Tidning Stift Nr 41
Kyrkans Tidning stift Nr 42 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 43 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 47 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 48 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 50 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 2 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 3 2012
Kyrkans Tidning Stift nr 4 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 5 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 7 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 8 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 9 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 11 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 12 2012
Kyrkans Tidning stift nr 13 2012
Kyrkans Tidning stift nr 14/15 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 16 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 17 2012
Kyrkans Tidning stift nr 19 2012
Kyrkans Tidning stift nr 20 2012
Kyrkans Tidning Stift nr 21 2012
Kyrkans Tidning stift nr 22 2012
Kyrkans Tidning stift nr 23 2012
Kyrkans Tidning stift nr 24 2012
Kyrkans Tidning Stift nr 25/26 2012
Kyrkans Tidning stift nr 27/28 2012
Kyrkans Tidning stift nr 29/30 2012
Kyrkans Tidning stift nr 31/32 2012
Kyrkans Tidning stift nr 33 2012
Kyrkans Tidning stift nr 35 2012
Kyrkans Tidning stift nr 36 2012
Kyrkans Tidning stift nr 37 2012
Kyrkans Tidning stift nr 38 2012
Kyrkans Tidning stift nr 39 2012
Kyrkans Tidning stift nr 40 2012
Kyrkans Tidning stift nr 45 2012
Kyrkans Tidning stift nr 46 2012
Kyrkans Tidning stift nr 47 2012
Kyrkans Tidning stift nr 48 2012
Kyrkans Tidning stift nr 50 2012
Kyrkans Tidning stift nr 3 2013
Kyrkans Tidning stift nr 6 2013
Kyrkans Tidning stift nr 8 2013
Kyrkans Tidning stift nr 9 2013
Kyrkans Tidning stift nr 12 2013
Kyrkans Tidning stift nr 13/14 2013
Kyrkans Tidning stift nr 15 2013
Kyrkans Tidning stift nr 16 2013
Kyrkans Tidning stift nr 17 2013
Kyrkans Tidning stift nr 18 2013
Kyrkans Tidning stift nr 19 2013
Kyrkans Tidning stift nr 20 2013
Kyrkans Tidning stift nr 21 2013
Kyrkans Tidning stift nr 22 2013
Kyrkans Tidning stift nr 23 2013
Kyrkans Tidning stift nr 24 2013
Kyrkans Tidning stift nr 25/26 2013
Kyrkans Tidning stift nr 27/28 2013
Kyrkans Tidning stift nr 29/30 2013
Kyrkans Tidning stift nr 33 2013
Kyrkans Tidning stift nr 34 2013
Kyrkans Tidning stift nr 36 2013
Kyrkans Tidning stift nr 37 2013
Kyrkans Tidning stift nr 39 2013
Kyrkans Tidning stift nr 40 2013
Kyrkans Tidning stift nr 41 2013
Kyrkans Tidning stift nr 42 2013
Kyrkans Tidning stift nr 43 2013
Kyrkans Tidning stift nr 44 2013
Kyrkans Tidning stift nr 45 2013
Kyrkans Tidning stift nr 46 2013
Kyrkans Tidning stift nr 47 2013
Kyrkans Tidning stift nr 48 2013
Kyrkans Tidning stift nr 50 2013
Kyrkans Tidning Stift 51/52 2013
Kyrkans Tidning stift nr 1 2014
Kyrkans Tidning stift nr 2 2014
Kyrkans Tidning stift nr 3 2014
Kyrkans Tidning stift nr 4 2014
Kyrkans Tidning stift nr 5 2014
Kyrkans Tidning stift nr 6 2014
Kyrkans Tidning stift nr 9 2014
Kyrkans Tidning stift nr 11 2014
Kyrkans Tidning stift nr 14 2014
Kyrkans Tidning nr 16/17 Stift 2014
Kyrkans Tidning stift nr 18 2014
Kyrkans Tidning stift nr 19 2014
Kyrkans Tidning stift nr 20 2014
Kyrkans Tidning stift nr 23 2014
Kyrkans Tidning stift nr 24 2014
Kyrkans Tidning stift nr 25-26 2014
För att kunna läsa myPaper-publikationen behöver du ha JavaScript aktiverat i din webbläsare. Du behöver också ha minst Flash Version 6 installerad.