Sidan 1 i Kyrkans Tidning stift nr 13/14 2010

ONSDAG 30 MARS 2010 KYRKANS TIDNING NUMMER 13/14 FRÅN STIFTEN På den här sidan möter du livet i stiften. 100 000 i kollekten i Borås igen! SKARA STIFT I söndags, fasteinsamlingens sista dag, lämnade någon åter 100 000 kronor i kollektkorgen i Borås. Förra året lämnades samma summa i ett kuvert i Caroli kyrka. I år var det kollektkorgen i Gustav Adolfs kyrka som innehöll ett kuvert med 100 000 kronor i. I Borås Tidning berättar prästen Patric Cerny glädjestrålande hur det gick till när gåvan upptäcktes. – Jag stod och pratade med folk under kyrkkaffet när vaktmästaren kom och sa att jag nog borde följa med. Han berättade om kuvertet som någon lagt i kollektkorgen under gudstjänsten. Sedan var jag med och tittade när pengarna räknades. Pengarna sattes genast in på banken. De går till Hela världen, Svenska kyrkans internationella arbete. ’’ laddar för fest Kristinor Ofta är det alldeles för varmt i Brasilien. Här är det så härligt svalt. JOSUE MÜLLER, skomakare från Brasilien, denna vinter volontär i Tavelsjö församling, Luleå stift. Går du vilse bland de hundratals programpunkterna och tusentals besökarna under Världens fest i Växjö i juni så heter din vän i nöden Kristina eller Karl-Oskar. Närmare 130 personer engagerar sig frivilligt som mötesvärdar under Världens fest. De går under de småländskt klingande namnen Kristina och Karl-Oskar och har den viktiga uppgiften att se till att allting fungerar praktiskt under de tre festliga junidagarna. I färgglada västar, så att de lätt känns igen, kommer de att hjälpa till med allt från att svara på frågor i mötesbyrån till att möta gäster vid tågstation och flygplats, vara värdar vid programpass och gudstjänster och ställa upp som nattvakter. FÖR ATT FÖRBEREDA SIG för sina uppdrag har de blivande mötesvärdarna genomgått en utbildning. Förra helgen träffades de för fjärde och sista gången innan festen kan börja. – Helgen handlade om att finslipa de sista praktiska detaljerna, men också om att stärka varandra och fördjupa engagemanget och kunskapen kring Världens fest i Växjö, säger Magnus Folcker, enhetschef för Sensus studieförbund och ansvarig för utbildningen. Under utbildningen har värdarna bland annat fått lära sig om bibelmetodik, det goda värdskapet och vad mötets fyra M står för – Miljö, Mission, Migration och Marknad. De har också lärt sig om miljödiplomeringen Håll Sverige rent och Första hjälpen. Att bekanta sig med Växjö i form av en stadsvandring har också ingått. MAGNUS FOLCKER BERÄTTAR att det varit stort intresse bland stiftets frivilliga, anställda och förtroendevalda för att engagera sig som mötesvärdar. Dessutom deltar 35 ungdomar från Ung pilgrim. Konfirmanderna får sätta betyg VÄXJÖ STIFT Sedan några år tillbaka har kyrkokansliet genomfört en enkätundersökning där konfirmanderna själva får sätta betyg på sin konfirmandtid. Resultatet kan användas för att utveckla och eventuellt utvärdera den egna verksamheten. I år är det för första gången möjligt för alla församlingar som vill att delta i studien. Deltagandet sker utan kostnad och med möjlighet att sedan tolka svarstabellerna. Senast den 15 april ska anmälan göras till stiftsungdomspräst Teresia Clifford på teresia.clifford@svenskakyrkan.se Tre Kristinor – Elisabeth Hermansson, Helen Selvén och Tina Glimsjö från Öjaby pastorat – ser fram emot att axla rollen som mötesvärdar på Världens fest. FOTO: CHARLOTTE GRANROT FRENBERG Jakobs kyrka släcktes ned UPPSALA STIFT I Hudiksvall uppmärksammades Earth Hour, skriver församlingen i ett pressmeddelande. Kommun och församling ordnade en gemensam manifestation i Jakobs kyrka under själva timmen. Programmet inleddes en kvart över åtta och när klockan slog halv nio skedde en nedsläckning och övergång till levande ljus. Bland de medverkande fanns kommunekolog Åsa Terent, ungdomar som deltagit i Köpenhamnsmötet, musik från olika kulturer och gemensam bön där även en muslim deltog. Tillsammans bad de för vårt jordklot. Kvällen avslutades med kulning. – Vi hade hoppats på 100 mötesvärdar, men i slutändan blev vi 130, säger han. Tre Kristinor från Öjaby pastorat – vaktmästaren och värdinnan Helen Selvén och församlingspedagogerna Tina Glimsjö och Elisabeth Hermansson – berättar att de inte tvekade en sekund när de fick frågan om att ställa upp som mötesvärdar. – Det här ville vi inte missa för allt i världen. Det ska bli så häftigt att vara en del av detta stora arrangemang, säger de. De tycker att utbildningen varit givande och väl genomarbetad. – Det känns tryggt att komma hit när allting är så välorganiserat. Vi känner oss laddade och väl förberedda, säger Helen Selvén. De tycker också att temana och programpunkterna under Världens fest är välvalda. – Det är bra och viktiga teman. Det finns verkligen någonting för ● FAKTA Världens fest Världens fest är Svenska kyrkans riksmöte där alla med ett internationellt engagemang samlas under några dagar för att utbyta erfarenheter och få fortsatt kraft och inspiration. Det övergripande temat för mötet är En annan värld är möjlig. Programmet är planerat utifrån fyra M: Mission, Miljö, Klimat och Mission. Arrangör för Världens fest är Svenska kyrkan och Växjö stift står som värd. Medarrangörer är Sensus, Svenska Kyrkans Unga och Utlandskyrkan. Växjö kommun och SJ är huvudsponsorer. Läs mer på www.svenskakyrkan.se/varldensfest. alla, oavsett om man är kyrkligt engagerad eller inte, säger Elisabeth Hermansson. DE HAR HÖGA FÖRVÄNTNINGAR på Världens fest och det finns många programpunkter de gärna skulle besöka om de får någon tid över. – Framför allt blir det en kick att få se hur många vi faktiskt är som är engagerade i Svenska kyrkan. Det blir så lätt en siffra på ett papper, men nu ska vi verkligen få uppleva att vi är en del i den världsvida kyrkan, säger Tina Glimsjö. CHARLOTTE GRANROT FRENBERG Vill ta bort prästernas privata förrättningsarvoden Stiftsstyrelsen i Luleå stift vill ta bort privata ersättningar till präster för kyrkliga handlingar i gästförsamling. Stiftsstyrelsen tycker att gästprästen ska anställas tillfälligt i stället. Det händer relativt ofta att en familj vill anlita en präst från en annan församling, för att förrätta ett dop, en vigsel eller en begravning. Prästen har då många gånger inte fått betalt av den aktuella församlingen där den kyrkliga handlingen äger rum. Däremot har prästen fått ett privat arvode från familjen, som varit uppdragsgivare. Detta kommer inte längre att tillåtas i framtiden, om ett aktuellt utredningsförslag går igenom och beslutas av Kyrkomötet i höst. DET ÄR KYRKOSTYRELSEN i Svenska kyrkan som uppmanat de 13 stiften i Svenska kyrkan att svara på ett remissförslag i detta ärende. Förslaget innebär att det clearingsystem som finns mellan församlingar kring kyrkliga handlingar ska utökas något. Varje församling är arbetsgivare för sina präster. Men i det förslag som utredningens remissförslag presenterar, skulle en präst tillfälligt kunna vara anställd i en annan församling och förrätta en begravning, vigsel eller ett dop. Stiftsstyrelsen och domkapitlet i Luleå stift tycker som utred- ningsförslaget. Stiftsstyrelsen skriver ”Det är angeläget att komma bort från privata ersättningar och ändå i möjligaste mån tillgodose medlemmarnas önskemål när det gäller val av präst”. Därmed blir det alltså inte längre tillåtet för präster att ta emot privata arvoden. Alla ersättningar till prästen ska gå via en församling via det clearingsystem som finns. HÅKAN SJUNNESSON

  Sid 2 - ONSDAG 31 MARS 2010 KYRKANS TIDNING NUMMER 13/14 UPPSALA STIFT Stiftets hus, Box  
Arkiv:
Kyrkans Tidning stift nr 44 2009
Kyrkans Tidning stift nr 45 2009
Kyrkans Tidning stift nr 46 2009
Kyrkans Tidning stift nr 47 2009
Kyrkans Tidning stift nr 48 2009
Kyrkans Tidning stift nr 49 2009
Kyrkans Tidning stift nr 50 2009
Kyrkans Tidning stift nr 51 2009
Kyrkans Tidning stift nr 52/53 2009
Kyrkans Tidning Stift nr 1 2010
Kyrkans Tidning stift nr 2 2010
Kyrkans Tidning stift nr 4 2010
Kyrkans Tidning stift nr 5 2010
Kyrkans Tidning stift nr 6 2010
Kyrkans Tidning stift nr 7 2010
Kyrkans Tidning stift nr 8 2010
Kyrkans Tidning stift nr 9 2010
Kyrkans Tidning stift nr 10 2010
Kyrkans Tidning stift nr 11 2010
Kyrkans Tidning stift nr 12 2010
Kyrkans Tidning stift nr 15 2010
Kyrkans Tidning stift nr 16 2010
Kyrkans Tidning stift nr 17 2010
Kyrkans Tidning stift nr 18 2010
Kyrkans Tidning stift nr 19 2010
Kyrkans Tidning stift nr 20 2010
Kyrkans Tidning stift nr 21 2010
Kyrkans Tidning stift nr 22 2010
Kyrkans Tidning stift nr 23 2010
Kyrkans Tidning stift nr 24 2010
Kyrkans Tidning Stift nr 25/26
Kyrkans Tidning Stift nr 27/28
Kyrkans Tidning Stift nr 29/30
Kyrkans Tidning Stift nr 31/32
Kyrkans Tidning Stift nr 33
Kyrkans Tidning stift nr 34 2010
Kyrkans Tidning stift nr 35 2010
Kyrkans Tidning stift nr 36 2010
Kyrkans Tidning stift nr 37 2010
Kyrkans Tidning stift nr 38 2010
Kyrkans Tidning stift nr 39 2010
Kyrkans Tidning stift nr 40 2010
Kyrkans Tidning Stift nr 41 2010
Kyrkans Tidning Stift nr 42 2010
Kyrkans Tidning Stift nr 43
Kyrkans Tidning stift nr 44
Kyrkans Tidning stift nr 45
Kyrkans Tidning stift nr 46
Kyrkans Tidning stift nr 47
Kyrkans Tidning stift nr 48
Kyrkans Tidning stift nr 49
Kyrkans Tidning stift nr 50 2010
Kyrkans Tidning stift nr 51/52 2010
Kyrkans Tidning stift nr 1 2011
Kyrkans Tidning stift nr 2 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 3 2011
Kyrkans Tidning Stift Nr 4 2011
Kyrkans Tidning stift nr 5 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 6 2011
Kyrkans Tidning stift nr 7 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 8 2011
Kyrkans Tidning stift nr 9 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 10 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 11 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 12 2011
Kyrkans Tidning stift nr 13 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 14 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 15 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 16/17 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 19 2011
Kyrkans Tidning stift nr 20 2011
Kyrkans Tidning stift nr 21 2011
Kyrkans Tidning stift nr 22 2011
Kyrkans Tidning stift nr 23 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 24 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 25/26 2011
Kyrkans Tidning stift nr 27-28 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 31-32 2011
Kyrkans Tidning stift nr 33 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 35 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 36 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 37 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 38 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 39 2011
Kyrkans Tidning Stift Nr 40
Kyrkans Tidning Stift Nr 41
Kyrkans Tidning stift Nr 42 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 43 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 47 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 48 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 50 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 2 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 3 2012
Kyrkans Tidning Stift nr 4 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 5 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 7 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 8 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 9 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 11 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 12 2012
Kyrkans Tidning stift nr 13 2012
Kyrkans Tidning stift nr 14/15 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 16 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 17 2012
Kyrkans Tidning stift nr 19 2012
Kyrkans Tidning stift nr 20 2012
Kyrkans Tidning Stift nr 21 2012
Kyrkans Tidning stift nr 22 2012
Kyrkans Tidning stift nr 23 2012
Kyrkans Tidning stift nr 24 2012
Kyrkans Tidning Stift nr 25/26 2012
Kyrkans Tidning stift nr 27/28 2012
Kyrkans Tidning stift nr 29/30 2012
Kyrkans Tidning stift nr 31/32 2012
Kyrkans Tidning stift nr 33 2012
Kyrkans Tidning stift nr 35 2012
Kyrkans Tidning stift nr 36 2012
Kyrkans Tidning stift nr 37 2012
Kyrkans Tidning stift nr 38 2012
Kyrkans Tidning stift nr 39 2012
Kyrkans Tidning stift nr 40 2012
Kyrkans Tidning stift nr 45 2012
Kyrkans Tidning stift nr 46 2012
Kyrkans Tidning stift nr 47 2012
Kyrkans Tidning stift nr 48 2012
Kyrkans Tidning stift nr 50 2012
Kyrkans Tidning stift nr 3 2013
Kyrkans Tidning stift nr 6 2013
Kyrkans Tidning stift nr 8 2013
Kyrkans Tidning stift nr 9 2013
Kyrkans Tidning stift nr 12 2013
Kyrkans Tidning stift nr 13/14 2013
Kyrkans Tidning stift nr 15 2013
Kyrkans Tidning stift nr 16 2013
Kyrkans Tidning stift nr 17 2013
Kyrkans Tidning stift nr 18 2013
Kyrkans Tidning stift nr 19 2013
Kyrkans Tidning stift nr 20 2013
Kyrkans Tidning stift nr 21 2013
Kyrkans Tidning stift nr 22 2013
Kyrkans Tidning stift nr 23 2013
Kyrkans Tidning stift nr 24 2013
Kyrkans Tidning stift nr 25/26 2013
Kyrkans Tidning stift nr 27/28 2013
Kyrkans Tidning stift nr 29/30 2013
Kyrkans Tidning stift nr 33 2013
Kyrkans Tidning stift nr 34 2013
Kyrkans Tidning stift nr 36 2013
Kyrkans Tidning stift nr 37 2013
Kyrkans Tidning stift nr 39 2013
Kyrkans Tidning stift nr 40 2013
Kyrkans Tidning stift nr 41 2013
Kyrkans Tidning stift nr 42 2013
Kyrkans Tidning stift nr 43 2013
Kyrkans Tidning stift nr 44 2013
Kyrkans Tidning stift nr 45 2013
Kyrkans Tidning stift nr 46 2013
Kyrkans Tidning stift nr 47 2013
Kyrkans Tidning stift nr 48 2013
Kyrkans Tidning stift nr 50 2013
Kyrkans Tidning Stift 51/52 2013
Kyrkans Tidning stift nr 1 2014
Kyrkans Tidning stift nr 2 2014
Kyrkans Tidning stift nr 3 2014
Kyrkans Tidning stift nr 4 2014
Kyrkans Tidning stift nr 5 2014
Kyrkans Tidning stift nr 6 2014
Kyrkans Tidning stift nr 9 2014
Kyrkans Tidning stift nr 11 2014
Kyrkans Tidning stift nr 14 2014
Kyrkans Tidning nr 16/17 Stift 2014
Kyrkans Tidning stift nr 18 2014
Kyrkans Tidning stift nr 19 2014
Kyrkans Tidning stift nr 20 2014
Kyrkans Tidning stift nr 23 2014
Kyrkans Tidning stift nr 24 2014
Kyrkans Tidning stift nr 25-26 2014
För att kunna läsa myPaper-publikationen behöver du ha JavaScript aktiverat i din webbläsare. Du behöver också ha minst Flash Version 6 installerad.