Sidan 1 i Kyrkans Tidning stift nr 11 2010

TORSDAG 18 MARS 2010 KYRKANS TIDNING NUMMER 11 FRÅN STIFTEN På den här sidan möter du livet i stiften. Vill se clearing även för stiften SKARA STIFT Svenska kyrkan har sedan många år ett så kallat clearingsystem. Det innebär att den som döps, konfirmeras, vigs eller begravs utanför den egna församlingen inte ska behöva betala extra för det. Nu har systemet setts över för att vissa brister ska kunna rättas till. Exempelvis har det hänt att präster och musiker fått betalt direkt från exempelvis ett brudpar. Detta ska stoppas och all betalning ske via en församling, anser utredningen. Skara stift håller med. Men man vill vidga begreppet så att även stiften omfattas av systemet med ersättningar för arbete vid kyrkliga handlingar. Exempelvis kan vigslar och dop ske på en stiftsgård. Samma uppfattning har man när det gäller konfirmationsläger. ’’ viktig motpol Kyrkan en De signalerade ”ännu en dag på jobbet”. Där var det tydligt att regin faktiskt spelar roll. DAG TUVELIUS recenserar en prästprocession på gudstjänstfestivalen i Göteborg till självskadebeteende Självskadebeteende bland unga är ett växande problem. Hur kan Svenska kyrkan hjälpa? VÄXJÖ STIFT På senare år har självskadebeteende bland ungdomar blivit allt mer uppmärksammat och, tycks det som, ökat allt mer. Undersökningar visar att i synnerhet unga kvinnor mellan 15 och 25 år drabbas i allt högre utsträckning. Själavårdscentrum i Växjö stift har från församlingarna fått in signaler på att det finns ett behov av fortbildning och samtal kring hur Svenska kyrkan ska hantera problematiken. Därför bjöd man förra onsdagen in till dagen En sårad ungdom på S:t Sigfrids folkhögskola i Växjö. SOFIA ÅKERMAN INLEDDE dagen med Skidor, internet och ganska mycket Gud VÄSTERÅS STIFT Sedan ett par år tillbaka erbjuds konfirmationsläsning med innebandyprofil i Mora. Nu går man vidare för att erbjuda konfirmationsläsning i samarbete med skidsektionen i IFK Mora. Allt för att undvika att engagerade ungdomar inte ska tvingas välja mellan idrott och konfirmationsundervisning. I planerna finns också att erbjuda läsning via internet, berättar skolprästen Karolina Pernling för Sveriges Radio. – Man samtalar om Bibeln och kring tro och värdefrågor, fast via nätet. Man kan chatta över nätet, göra uppgifter hemma och sedan träffas på läger och nätverkshelger. Ceciliakapellets kyrktupp i final VÄXJÖ STIFT Kyrktuppen som stoltserar på Ceciliakapellets tak i Oskarshamn är nominerad i tidningens Lands populära tävling Årets kyrktupp. Den guldfärgade tuppen har formgivits av skulptören Bengt Johansson från Blomstermåla och har suttit tio år uppe på kapellets tak. Övriga finalister som slåss om titeln är kyrktupparna på Steninge kyrka i Halmstad, Hackvad kyrka i Örebro, Roslagskulla kyrka i Österåker och Mälarhöjdens kyrka i Stockholm. Tävlingen avgörs i påsk. en fängslande föreläsning. Hon led under hela sin tonårstid av självskadebeteende och ätstörningar, men har lyckats vända den smärtsamma erfarenheten till någonting gott. I dag är hon färdigutbildad sjuksköterska, men arbetar heltid med att sprida kunskap om självskadebeteende som föreläsare och författare. Hon berättar att det inte finns några enkla svar på frågan om varför ungdomar drabbas, men att vanliga orsaker kan vara upplevelser i livet, känslomässiga egenskaper – vissa är som maskrosor och andra som orkidéer – och samhällskultur. – Det har hänt så mycket i samhället de senaste decennierna, och till allra största delen har det inneburit positiva möjligheter. Men för en orkidé kan det vara oerhört stressande med alla intryck och valmöjligheter. Det är bara ens eget fel om man inte gör succé i världen, säger Sofia Åkerman. FÖR HENNES DEL var det till slut livet självt som hjälpte henne att bli frisk. Stöd från föräldrar, en duktig psykolog och inte minst en teatergrupp gjorde att Sofia till slut hade för mycket att förlora på att fortsätta vara sjuk. – Just tiden när man börjar bli bättre är den svåraste. Identiteten och relationerna är så intimt sammankopplade med sjukdomen och det tar lång tid att fylla tomrummet med friska byggstenar, säger hon. Sofia tror att kyrkan har en viktig roll att spela i mötet med utsatta ungdomar. – Kyrkan möter genom konfirmationen ungdomar som är just i En vanlig missuppfattning är att självskadare bara vill ha uppmärksamhet, berättar Sofia Åkerman. – Det är klart att alla behöver kärlek och bekräftelse, säger hon. FOTO: CHARLOTTE GRANROT FRENBERG ● BAKGRUND Sofias råd – så kan du hjälpa ✦ Fokusera på människan bakom såren. ✦ Glöm inte bort det friska ✦ Visa samma intresse under bra perioder ✦ Ha rimliga krav på dig själv ✦ Tillåt dig själv att göra mänskliga misstag Leif Persson och Annette Vadsten från Gränna-Visingsö pastorat vill att kyrkan satsar mer på att finnas till hands för ungdomar. ✦ Ge inte upp! Många solskenshistorier finns. den kritiska åldern. Det viktigaste man kan göra är att vara medmänniska, säger hon. Bland de trettiotalet deltagarna fanns bland andra konfirmandarbetslaget från Gränna-Visingsö pastorat på plats. – Det är inte så att vi har stött på den här problematiken själva, men eftersom vi arbetar med konfirmander så vill vi gärna lära oss mer, säger diakon Annette Vadsten och församlingsassistent Leif Persson. De tror att kyrkan måste satsa mer på att finnas till hands för ungdomar i skolorna. – Jag tror att vi måste våga släppa taget om viss verksamhet för att frigöra tid till att bara vara där som medmänniskor, säger Annette Vadsten. Själavårdscentrums stiftsadjunkter Christer Spjuth och Anna Hult hoppas att dagen ska bli en startpunkt för en diskussion i stiftets församlingar kring hur kyrkan kan förhålla sig till problematiken och ge stöd. – Den kultur vi lever i ställer stora krav på ungdomar att lyckas och vara lyckliga och att inte lyckas eller vara lycklig kan skapa en sådan ångest att det leder till självskadebeteende. Där tror vi att kyrkan kan vara en viktig motpol genom en annan livstolkning, säger de. UNDER DAGEN MEDVERKADE också ● FAKTA Självskadebeteende Självskadebeteende betraktas som ett symptom, inte en sjukdom och det finns ingen tydlig definition på vad det innebär. Förenklat handlar det om att människor tillfogar sig själva fysiska skador. Undersökningar visar att bland ungdomar i åldrarna 12-18 år är det tre till sju procent som är drabbade. Det finns olika förklaringar till varför vissa skadar sig själva. Ytterst handlar det om att hantera övermäktiga känslor. Anna Nilsson Christersdotter, skolpräst i Jönköping och representant för Ungdomsmottagningen i Jönköping, samt Lotta Brag Forsling, chef för socialtjänstens ungdomsgrupp i Växjö. CHARLOTTE GRANROT FRENBERG

  Sid 2 - TORSDAG 18 MÅNAD 2009 KYRKANS TIDNING NUMMER 11 UPPSALA STIFT Stiftets hus, Box  
Arkiv:
Kyrkans Tidning stift nr 44 2009
Kyrkans Tidning stift nr 45 2009
Kyrkans Tidning stift nr 46 2009
Kyrkans Tidning stift nr 47 2009
Kyrkans Tidning stift nr 48 2009
Kyrkans Tidning stift nr 49 2009
Kyrkans Tidning stift nr 50 2009
Kyrkans Tidning stift nr 51 2009
Kyrkans Tidning stift nr 52/53 2009
Kyrkans Tidning Stift nr 1 2010
Kyrkans Tidning stift nr 2 2010
Kyrkans Tidning stift nr 4 2010
Kyrkans Tidning stift nr 5 2010
Kyrkans Tidning stift nr 6 2010
Kyrkans Tidning stift nr 7 2010
Kyrkans Tidning stift nr 8 2010
Kyrkans Tidning stift nr 9 2010
Kyrkans Tidning stift nr 10 2010
Kyrkans Tidning stift nr 12 2010
Kyrkans Tidning stift nr 13/14 2010
Kyrkans Tidning stift nr 15 2010
Kyrkans Tidning stift nr 16 2010
Kyrkans Tidning stift nr 17 2010
Kyrkans Tidning stift nr 18 2010
Kyrkans Tidning stift nr 19 2010
Kyrkans Tidning stift nr 20 2010
Kyrkans Tidning stift nr 21 2010
Kyrkans Tidning stift nr 22 2010
Kyrkans Tidning stift nr 23 2010
Kyrkans Tidning stift nr 24 2010
Kyrkans Tidning Stift nr 25/26
Kyrkans Tidning Stift nr 27/28
Kyrkans Tidning Stift nr 29/30
Kyrkans Tidning Stift nr 31/32
Kyrkans Tidning Stift nr 33
Kyrkans Tidning stift nr 34 2010
Kyrkans Tidning stift nr 35 2010
Kyrkans Tidning stift nr 36 2010
Kyrkans Tidning stift nr 37 2010
Kyrkans Tidning stift nr 38 2010
Kyrkans Tidning stift nr 39 2010
Kyrkans Tidning stift nr 40 2010
Kyrkans Tidning Stift nr 41 2010
Kyrkans Tidning Stift nr 42 2010
Kyrkans Tidning Stift nr 43
Kyrkans Tidning stift nr 44
Kyrkans Tidning stift nr 45
Kyrkans Tidning stift nr 46
Kyrkans Tidning stift nr 47
Kyrkans Tidning stift nr 48
Kyrkans Tidning stift nr 49
Kyrkans Tidning stift nr 50 2010
Kyrkans Tidning stift nr 51/52 2010
Kyrkans Tidning stift nr 1 2011
Kyrkans Tidning stift nr 2 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 3 2011
Kyrkans Tidning Stift Nr 4 2011
Kyrkans Tidning stift nr 5 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 6 2011
Kyrkans Tidning stift nr 7 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 8 2011
Kyrkans Tidning stift nr 9 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 10 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 11 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 12 2011
Kyrkans Tidning stift nr 13 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 14 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 15 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 16/17 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 19 2011
Kyrkans Tidning stift nr 20 2011
Kyrkans Tidning stift nr 21 2011
Kyrkans Tidning stift nr 22 2011
Kyrkans Tidning stift nr 23 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 24 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 25/26 2011
Kyrkans Tidning stift nr 27-28 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 31-32 2011
Kyrkans Tidning stift nr 33 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 35 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 36 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 37 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 38 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 39 2011
Kyrkans Tidning Stift Nr 40
Kyrkans Tidning Stift Nr 41
Kyrkans Tidning stift Nr 42 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 43 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 47 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 48 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 50 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 2 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 3 2012
Kyrkans Tidning Stift nr 4 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 5 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 7 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 8 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 9 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 11 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 12 2012
Kyrkans Tidning stift nr 13 2012
Kyrkans Tidning stift nr 14/15 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 16 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 17 2012
Kyrkans Tidning stift nr 19 2012
Kyrkans Tidning stift nr 20 2012
Kyrkans Tidning Stift nr 21 2012
Kyrkans Tidning stift nr 22 2012
Kyrkans Tidning stift nr 23 2012
Kyrkans Tidning stift nr 24 2012
Kyrkans Tidning Stift nr 25/26 2012
Kyrkans Tidning stift nr 27/28 2012
Kyrkans Tidning stift nr 29/30 2012
Kyrkans Tidning stift nr 31/32 2012
Kyrkans Tidning stift nr 33 2012
Kyrkans Tidning stift nr 35 2012
Kyrkans Tidning stift nr 36 2012
Kyrkans Tidning stift nr 37 2012
Kyrkans Tidning stift nr 38 2012
Kyrkans Tidning stift nr 39 2012
Kyrkans Tidning stift nr 40 2012
Kyrkans Tidning stift nr 45 2012
Kyrkans Tidning stift nr 46 2012
Kyrkans Tidning stift nr 47 2012
Kyrkans Tidning stift nr 48 2012
Kyrkans Tidning stift nr 50 2012
Kyrkans Tidning stift nr 3 2013
Kyrkans Tidning stift nr 6 2013
Kyrkans Tidning stift nr 8 2013
Kyrkans Tidning stift nr 9 2013
Kyrkans Tidning stift nr 12 2013
Kyrkans Tidning stift nr 13/14 2013
Kyrkans Tidning stift nr 15 2013
Kyrkans Tidning stift nr 16 2013
Kyrkans Tidning stift nr 17 2013
Kyrkans Tidning stift nr 18 2013
Kyrkans Tidning stift nr 19 2013
Kyrkans Tidning stift nr 20 2013
Kyrkans Tidning stift nr 21 2013
Kyrkans Tidning stift nr 22 2013
Kyrkans Tidning stift nr 23 2013
Kyrkans Tidning stift nr 24 2013
Kyrkans Tidning stift nr 25/26 2013
Kyrkans Tidning stift nr 27/28 2013
Kyrkans Tidning stift nr 29/30 2013
Kyrkans Tidning stift nr 33 2013
Kyrkans Tidning stift nr 34 2013
Kyrkans Tidning stift nr 36 2013
Kyrkans Tidning stift nr 37 2013
Kyrkans Tidning stift nr 39 2013
Kyrkans Tidning stift nr 40 2013
Kyrkans Tidning stift nr 41 2013
Kyrkans Tidning stift nr 42 2013
Kyrkans Tidning stift nr 43 2013
Kyrkans Tidning stift nr 44 2013
Kyrkans Tidning stift nr 45 2013
Kyrkans Tidning stift nr 46 2013
Kyrkans Tidning stift nr 47 2013
Kyrkans Tidning stift nr 48 2013
Kyrkans Tidning stift nr 50 2013
Kyrkans Tidning Stift 51/52 2013
Kyrkans Tidning stift nr 1 2014
Kyrkans Tidning stift nr 2 2014
Kyrkans Tidning stift nr 3 2014
Kyrkans Tidning stift nr 4 2014
Kyrkans Tidning stift nr 5 2014
Kyrkans Tidning stift nr 6 2014
Kyrkans Tidning stift nr 9 2014
Kyrkans Tidning stift nr 11 2014
Kyrkans Tidning stift nr 14 2014
Kyrkans Tidning nr 16/17 Stift 2014
Kyrkans Tidning stift nr 18 2014
Kyrkans Tidning stift nr 19 2014
Kyrkans Tidning stift nr 20 2014
Kyrkans Tidning stift nr 23 2014
Kyrkans Tidning stift nr 24 2014
Kyrkans Tidning stift nr 25-26 2014
För att kunna läsa myPaper-publikationen behöver du ha JavaScript aktiverat i din webbläsare. Du behöver också ha minst Flash Version 6 installerad.