Sidan 1 i Kyrkans Tidning stift nr 10 2010

TORSDAG 11 MARS 2010 KYRKANS TIDNING NUMMER 10 FRÅN STIFTEN På den här sidan möter du livet i stiften. Bröllopsmässa anordnas i Borås SKARA STIFT Nu på lördag, den 13 mars, anordnar Svenska kyrkan i Borås bröllopsmässa i Gustav Adolfs kyrka. Alla intresserade är välkomna och präster, musiker med flera från kyrkan kommer att finnas på plats för att svara på frågor som har med vigsel att göra. ’’ utvisningar Aktion mot – Dopet är oerhört viktigt för Svenska kyrkan. Det är själva grunden, kyrkan är ju de döpta. CHRISTINA GRENHOLM direktor för sekretariatet för teologi och ekumenik på Kyrkokansliet i Uppsala Församlingar i Göteborg agerar mot utvisningar av irakiska minoriteter De hotas, förföljs och dödas på grund av sin tro. Ändå får de inte stanna i Sverige. Den 13-15 mars anordnar Svenska kyrkan en aktion för att stoppa utvisningarna av kristna och andra minoriteter till Irak. Alltsedan USA:s invasion av Irak 2003 har hundratals kristna dödats av olika milisgrupper. Den kristna minoriteten ses som kollaboratörer till ockupationsmakten på grund av sin religionstillhörighet. Deras kyrkor sprängs, de hindras från att fira kristna högtider och kvinnor tvingas bära slöja och iaktta muslimska regler. – Bara för några veckor sedan tvingades 200 familjer fly från Nineve-provinsen, berättar May Musa, diakoniassistent i Hjällbo och själv uppvuxen i Irak. Biskoparna har begärt hjälp av staten, men den är svag och har inga förutsättningar att skydda sina minoriteter. FÖRE INVASIONEN fanns det 1,3 Påskbord för de allra minsta UPPSALA STIFT Under stilla veckan inbjuder NorrtäljeMalsta församling barn i åldern 4-5 år till en samling om påskens budskap, skriver församlingen på sin hemsida. Genom berättelse, musik och sång får barnen följa Jesus dramatiska sista dagar med sorg och rädsla, för att sen finna graven tom. Livslopp för rent vatten LUNDS STIFT Runt om i stiftet och landet ordnas så kallade Livslopp för att samla in pengar till fastekampanjen Rent vatten. Internationella gruppen i Hörby arrangerar den 13 mars en Livsloppsdag. Redan på morgonen går tipspromenaden av stapeln. Under dagen bjuds det på en utställning med konstnärer, kyrkkul, guidade visningar av Hörby kyrka, föreläsning om skilda världar i Sydafrika, sång, försäljning av fika och rättvisemärkta varor, trollerishow och mycket mer. I Vollsjö är det dags med Livslopp den 20 mars. Promenaden på tre kilometer avgår från torget i Vollsjö med Fränninge församlingshem som mål. Under förra veckans provomgång i kyrkan i Bergsjön kom 300 utvisningshotade irakier. Den 13 mars är det dags igen, i Hjällbo kyrka. May Musa pratar med Samira (heter egentligen något annat) från Bagdad, Irak. Hon är ensamstående med två barn på 12 och 10 år och skall sändas tillbaka till Irak. FOTO: PETER ANDERSSON miljoner kristna i Irak – i dag är de under en halv miljon. Många har flytt till Sverige (bara förra året ansökte 2 000 om asyl här) men sedan några år tillbaka anser Migrationsverket att det inte råder någon väpnad konflikt i Irak. Få irakier får därför uppehållstillstånd av flykting-skäl. May Musa har kontakt med många som fått avslag på sin asylansökan. – Ett par med två barn berättade att deras kyrka fick utrymmas på grund av bombhot – ett hot som sedan verkställdes. Deras son fick korset han hade runt halsen bortryckt och de har hotats till livet. Kvinnan säger att hon inte tänker åka tillbaka till helvetet igen – vad som än händer. I början av året träffade en grupp kyrkliga representanter Fredrik Beijer, chef för asylprövningsenheten på Migrationsverket, för att diskutera de irakiska flyktingarnas situation. Bland annat ville man uppmärksamma honom på de höga beviskraven. – DE KRÄVER ATT man ska ha doku- ment och bilder som bevisar att man blivit hotad. Men vem hinner få med sig det när man flyr för sitt liv? säger May Musa. Fredrik Beijer lovade att se över beviskraven, men behövde 50 fall som fått avslag på sin an- sökan för en mer noggrann utvärdering. När dessa samlades in beslutade man att göra en större manifestation till stöd för de utvisningshotade irakierna. Genom att uppmana alla att lämna in en begäran om verkställighetshinder, det vill säga att utvisningen skjuts upp, hoppas man att Migrationsverket ändrar inställning till irakierna. – De systematiska förföljelserna gäller främst kristna, men även andra minoriteter drabbas. Därför har vi blanketter för såväl kristna, som sunnimuslimer och shiamuslimer, säger Lena Blom, projektledare för integrationsprojektet Ny i Sverige som samordnar aktionen. I Göteborg kommer Hjällbo kyrka att ha öppet den 13 mars för utvisningshotade som vill ha hjälp att fylla i blanketten om begäran om verkställighetshinder. När aktionsgruppen fått in alla blanketter från resten av landet kommer man att lämna dem till Migrationsverket i en samordnad manifestation. – I DENNA manifestation är det de asylsökande själva som deltar aktivt. Vi vill inte inge några falska förhoppningar hos dem, kanske ändras inte ett enda utvisningsbeslut. Men detta är en liten strimma hopp. Som kristna måste vi göra vad vi kan. Hoppet släpper vi aldrig, säger Lena Blom. ULRIKA NAEZER Begravningsfrågor i fokus VÄXJÖ STIFT 115 personer deltog i en begravningskonferens i Södra Vätterbygden förra tisdagen. Årets konferens handlade om kulturdepartementets begravningsutredning och vad den för med sig. En rapport om etik och riskbedömning vid gravgrävning presenterades liksom en mall som ska leda till bättre tillgänglighet på kyrkogårdarna. Syftet med konferensen är att öka kunskaperna och samverka kring arbetsrutiner, administration och aktuella frågor för begravningsverksamheten i regionen. Polska gäster på skaparläger När Svenska Kyrkans Unga ordnar skaparläger är tre av deltagarna från Polen. - Vi är glada att ha blivit inbjudna och vi har blivit mycket väl mottagna, säger Michał Szałkowski. Agnieszka Mróz, Maciej Szałkowski och Michał Szałkowski kommer alla från Łódź i Polen, vänförsamling till Gävle Maria. Det är första gången de besöker Sverige och de är glada över alla nya vänner de har fått och åt en intensiv helg. –Jag har ägnat mig åt skapande och lärt mig saker som jag kan använda i min uppgift som söndagsskolelärare, säger Agnieszka Mróz. Maciej Szałkowski gjorde samma val medan hans bror Michał Szałkowski har spelat trummor hela helgen. – I vanliga fall spelar jag mest De tre polska deltagarna på Svenska Kyrkans Ungas skaparläger i Ockelbo FOTO: MATS LAGERGREN gitarr men de behövde en trummis och då hoppade jag in. De är tacksamma för möjligheten att vara med på lägret och gläds både åt nya vänner och att få möta en ny kyrka. – Vi delar många problem, säger Michał Szałkowski och talar om utmaningen att få människor till kyrkan. – Det är likadant i Polen. – Vi tillhör en ungdomsgrupp i församlingen, säger Maciej Szałkowski. – Vi träffas varje fredag för att läsa Bibeln och för att diskutera. Det handlar både om vardagliga frågor och stora och svåra frågor som döden och abort. De polska ungdomarna deltagande är en del av utbytet mellan Uppsala stift och den EvangeliskAugsburgska kyrkan i Polen. Tanken är att svenska och polska ungdomar ska kunna åka på läger till varandra. MATS LAGERGREN

  Sid 2 - TORSDAG 11 MARS 2009 KYRKANS TIDNING NUMMER 10 UPPSALA STIFT Stiftets hus, Box 1314,  
Arkiv:
Kyrkans Tidning stift nr 44 2009
Kyrkans Tidning stift nr 45 2009
Kyrkans Tidning stift nr 46 2009
Kyrkans Tidning stift nr 47 2009
Kyrkans Tidning stift nr 48 2009
Kyrkans Tidning stift nr 49 2009
Kyrkans Tidning stift nr 50 2009
Kyrkans Tidning stift nr 51 2009
Kyrkans Tidning stift nr 52/53 2009
Kyrkans Tidning Stift nr 1 2010
Kyrkans Tidning stift nr 2 2010
Kyrkans Tidning stift nr 4 2010
Kyrkans Tidning stift nr 5 2010
Kyrkans Tidning stift nr 6 2010
Kyrkans Tidning stift nr 7 2010
Kyrkans Tidning stift nr 8 2010
Kyrkans Tidning stift nr 9 2010
Kyrkans Tidning stift nr 11 2010
Kyrkans Tidning stift nr 12 2010
Kyrkans Tidning stift nr 13/14 2010
Kyrkans Tidning stift nr 15 2010
Kyrkans Tidning stift nr 16 2010
Kyrkans Tidning stift nr 17 2010
Kyrkans Tidning stift nr 18 2010
Kyrkans Tidning stift nr 19 2010
Kyrkans Tidning stift nr 20 2010
Kyrkans Tidning stift nr 21 2010
Kyrkans Tidning stift nr 22 2010
Kyrkans Tidning stift nr 23 2010
Kyrkans Tidning stift nr 24 2010
Kyrkans Tidning Stift nr 25/26
Kyrkans Tidning Stift nr 27/28
Kyrkans Tidning Stift nr 29/30
Kyrkans Tidning Stift nr 31/32
Kyrkans Tidning Stift nr 33
Kyrkans Tidning stift nr 34 2010
Kyrkans Tidning stift nr 35 2010
Kyrkans Tidning stift nr 36 2010
Kyrkans Tidning stift nr 37 2010
Kyrkans Tidning stift nr 38 2010
Kyrkans Tidning stift nr 39 2010
Kyrkans Tidning stift nr 40 2010
Kyrkans Tidning Stift nr 41 2010
Kyrkans Tidning Stift nr 42 2010
Kyrkans Tidning Stift nr 43
Kyrkans Tidning stift nr 44
Kyrkans Tidning stift nr 45
Kyrkans Tidning stift nr 46
Kyrkans Tidning stift nr 47
Kyrkans Tidning stift nr 48
Kyrkans Tidning stift nr 49
Kyrkans Tidning stift nr 50 2010
Kyrkans Tidning stift nr 51/52 2010
Kyrkans Tidning stift nr 1 2011
Kyrkans Tidning stift nr 2 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 3 2011
Kyrkans Tidning Stift Nr 4 2011
Kyrkans Tidning stift nr 5 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 6 2011
Kyrkans Tidning stift nr 7 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 8 2011
Kyrkans Tidning stift nr 9 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 10 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 11 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 12 2011
Kyrkans Tidning stift nr 13 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 14 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 15 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 16/17 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 19 2011
Kyrkans Tidning stift nr 20 2011
Kyrkans Tidning stift nr 21 2011
Kyrkans Tidning stift nr 22 2011
Kyrkans Tidning stift nr 23 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 24 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 25/26 2011
Kyrkans Tidning stift nr 27-28 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 31-32 2011
Kyrkans Tidning stift nr 33 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 35 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 36 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 37 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 38 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 39 2011
Kyrkans Tidning Stift Nr 40
Kyrkans Tidning Stift Nr 41
Kyrkans Tidning stift Nr 42 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 43 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 47 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 48 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 50 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 2 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 3 2012
Kyrkans Tidning Stift nr 4 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 5 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 7 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 8 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 9 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 11 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 12 2012
Kyrkans Tidning stift nr 13 2012
Kyrkans Tidning stift nr 14/15 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 16 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 17 2012
Kyrkans Tidning stift nr 19 2012
Kyrkans Tidning stift nr 20 2012
Kyrkans Tidning Stift nr 21 2012
Kyrkans Tidning stift nr 22 2012
Kyrkans Tidning stift nr 23 2012
Kyrkans Tidning stift nr 24 2012
Kyrkans Tidning Stift nr 25/26 2012
Kyrkans Tidning stift nr 27/28 2012
Kyrkans Tidning stift nr 29/30 2012
Kyrkans Tidning stift nr 31/32 2012
Kyrkans Tidning stift nr 33 2012
Kyrkans Tidning stift nr 35 2012
Kyrkans Tidning stift nr 36 2012
Kyrkans Tidning stift nr 37 2012
Kyrkans Tidning stift nr 38 2012
Kyrkans Tidning stift nr 39 2012
Kyrkans Tidning stift nr 40 2012
Kyrkans Tidning stift nr 45 2012
Kyrkans Tidning stift nr 46 2012
Kyrkans Tidning stift nr 47 2012
Kyrkans Tidning stift nr 48 2012
Kyrkans Tidning stift nr 50 2012
Kyrkans Tidning stift nr 3 2013
Kyrkans Tidning stift nr 6 2013
Kyrkans Tidning stift nr 8 2013
Kyrkans Tidning stift nr 9 2013
Kyrkans Tidning stift nr 12 2013
Kyrkans Tidning stift nr 13/14 2013
Kyrkans Tidning stift nr 15 2013
Kyrkans Tidning stift nr 16 2013
Kyrkans Tidning stift nr 17 2013
Kyrkans Tidning stift nr 18 2013
Kyrkans Tidning stift nr 19 2013
Kyrkans Tidning stift nr 20 2013
Kyrkans Tidning stift nr 21 2013
Kyrkans Tidning stift nr 22 2013
Kyrkans Tidning stift nr 23 2013
Kyrkans Tidning stift nr 24 2013
Kyrkans Tidning stift nr 25/26 2013
Kyrkans Tidning stift nr 27/28 2013
Kyrkans Tidning stift nr 29/30 2013
Kyrkans Tidning stift nr 33 2013
Kyrkans Tidning stift nr 34 2013
Kyrkans Tidning stift nr 36 2013
Kyrkans Tidning stift nr 37 2013
Kyrkans Tidning stift nr 39 2013
Kyrkans Tidning stift nr 40 2013
Kyrkans Tidning stift nr 41 2013
Kyrkans Tidning stift nr 42 2013
Kyrkans Tidning stift nr 43 2013
Kyrkans Tidning stift nr 44 2013
Kyrkans Tidning stift nr 45 2013
Kyrkans Tidning stift nr 46 2013
Kyrkans Tidning stift nr 47 2013
Kyrkans Tidning stift nr 48 2013
Kyrkans Tidning stift nr 50 2013
Kyrkans Tidning Stift 51/52 2013
Kyrkans Tidning stift nr 1 2014
Kyrkans Tidning stift nr 2 2014
Kyrkans Tidning stift nr 3 2014
Kyrkans Tidning stift nr 4 2014
Kyrkans Tidning stift nr 5 2014
Kyrkans Tidning stift nr 6 2014
Kyrkans Tidning stift nr 9 2014
Kyrkans Tidning stift nr 11 2014
Kyrkans Tidning stift nr 14 2014
Kyrkans Tidning nr 16/17 Stift 2014
Kyrkans Tidning stift nr 18 2014
Kyrkans Tidning stift nr 19 2014
Kyrkans Tidning stift nr 20 2014
Kyrkans Tidning stift nr 23 2014
Kyrkans Tidning stift nr 24 2014
Kyrkans Tidning stift nr 25-26 2014
För att kunna läsa myPaper-publikationen behöver du ha JavaScript aktiverat i din webbläsare. Du behöver också ha minst Flash Version 6 installerad.