Sidan 1 i Kyrkans Tidning stift nr 9 2010

TORSDAG 4 MARS 2010 KYRKANS TIDNING NUMMER 9 FRÅN STIFTEN På den här sidan möter du livet i stiften. Grundkursen i Hjo ges på distans SKARA STIFT Från och med höstterminen går det att läsa Svenska kyrkans grundkurs i Hjo på distans. Möjligheten finns redan på några folkhögskolor. –Vi har insett att många vill läsa på distans samtidigt som ansökningarna till Svenska kyrkans grundkurs på halvfart har blivit färre, säger läraren och prästen Olivér Joób. Han tror i och för sig att även distansutbildningen på halvfart med fyra träffar à tre dagar per termin kan bli bra. Distanskursen ges framför allt via folkbildningsnätet. Via nätet läser redan de som går bibellinjen Respons. ’’ med böner En båt lastad Arjeplogs filmfestival är en av de minsta, men en av världens trevligaste. MARIA LUNDQVIST, skådespelare, om festivalen som nyligen arrangerats av Arjeplogs församling för sjätte gången. Unik medeltida ljusbåt i Köpings kyrka Det var inte Noaks ark som gav Patrik Wallmark idén till en ljusbåt i Köpings kyrka, utan stadens gamla anor som hamnstad. VÄSTERÅS STIFT– Man tänker knappt på att Köping är en hamnstad, men det var faktiskt anledningen till att Köping fick sina stadsprivilegier en gång i tiden, berättar kyrkoherde Patrik Wallmark. – Köping var en av de hamnar där godset från Bergslagen fördes ut i världen. MEN BÅTEN är förstås också en ofta använd bild i kyrkan. Vi behöver bara tänka på Noaks ark eller berättelsen om när Jesus stillar stormen. Ibland liknas också kyrkan vid en båt. Patrik Wallmark lät de olika tanketrådarna befrukta varandra och så dök tanken om en ljusbärare i form av en båt upp. Men hur skulle själva båten se ut, det var nästa fråga. – JAG SLOG i böcker och ringde runt för att försöka ta reda på hur de skepp som seglade på Mälaren under medeltiden såg ut, men fick inte tag på någon bra bild. Men så kontaktade jag sjöfartsmuseet och maritima museet och de blev eld och lågor. Där fick han veta att det knappt finns några modeller alls av den tidens båtar. PATRIK WALLMARK fick tips om en känd marinarkeolog vid namn Harry Alopaeus som han kontaktade. – Det visade sig att han också var en fena på att bygga båtar. Han tog fram en modell som fanns mellan 1200-talet och 1600-talet som han sedan tillver- Film- och festivaltajm LUNDS STIFT I mars månad är det fokus på barn- och ungdomsfilm när den 27:e upplagan av filmfestivalen BUFF brakar loss. Den 16–20 mars är det dags för filmer från hela världen att nå sin publik. I samband med festivalen delar Svenska kyrkan ut sitt ungdomsfilmpris. Vinnarfilmen visas den 20 mars på Victoria. Men innan dess – missa inte tillfället den 17 mars när S:t Johannes församling, i samarbete med BUFF, bjuder in till en kväll med filmvisning och musikalisk kommentar av organisten Christian Schultze. Båten i Köpings kyrka av medeltida slag är en gedigen, tidstrogen modell som bygger på förlagor av förlista skepp. Den är tillverkad av marinekologen Harry Alopeus. FOTO: ANDERS HAGMAN Gratis nedladdning av medeltida sånger SKARA STIFT Nu har Allan Emrén forskat färdigt kring sångerna i Hemsjömanualet. I tio år har han har studerat sångerna i manualet och rekonstruerat saknade delar samt gjort om det hela till modern notskrift. Hela hans arbete kan laddas ner gratis från www.medeltidsmusik.se I slutet av förra året fick Allan Emrén 50 000 kronor ur Gustav VI Adolfs jubileumsfond för konst och kultur för sitt arbete med musiken i Hemsjömanualet. – Min tanke är att arbetet ska vara tillgängligt för alla som är intresserade, säger Allan Emrén. Nu gör han inspelningar av musiken och lägger ut på nätet för gratis nedladdning. Hemsjömanualet är en av de få handskrifter som finns bevarade från medeltiden. Det är en pergamentsskrift på 34 blad med material som användes vid gudstjänster. kade. Det är ett öppet handelsfartyg som snabbt kunde göras om till stridsfartyg. Först hade Patrik Wallmark tänkt sig att ljusen skulle sitta i själva båten. Istället blev det en separat ljusbärare i järn som omgärdar båten, formgiven av Lea Wallmark och tillverkad av konstsmeden Jussi Hynynen. Det har kostat drygt 100 000 kronor att tillverka båten, men församlingen har inte behövt betala ett öre. – NEJ DEN ÄR i sin helhet finansie- för livet i bygden och därför borde ha intresse av att vara med och ta fram den här symbolen för staden. Nästa steg blev att kontakta kommunalrådet som gav sin tilllåtelse att sätta stadens märke på båten. Nu pryder den sin plats i bakre delen av kyrkan. – Det finns många kyrkorum kring Mälaren, men bara en har en medeltida båt, och det tycker jag är fint. ANDERS HAGMAN Kyrkoherde Patrik Wallmark tog initativ till att skapa Ljusbåten. Den har i sin helhet bekostats av företag och gåvor från enskilda. rad av företag och enskilda givare. Jag kontaktade ett 70-tal företag i Köping i tanken att företagen har skapat förutsättningar Dalby: Locus Celebris – Den berömda platsen Dalby Heligkors kyrka var en gång säte för ärkestiftet i Norden. 2010 går 950årsjubileet av stapeln med buller och bång. LUNDS STIFT I samband med firandet ges den 24-27 april ett vetenskapligt symposium om Dalby kyrka, kloster och kungsgård under rubriken Locus Celebris – Den berömda platsen. Den första dagens föreläsningar är offentliga. Dick Harrison, professor i historia, talar om maktens platser vid tiden för Nordens kristnande. Stephan Borgehammar, professor i praktisk teologi ger en bild av Dalby kloster. Bland föreläsarna märks även Dom Clemens Galban från Österrike som fokuserar på Sankt Augustinus. Symposiet arrangeras av Centrum för Danmarksstudier vid Lunds universitet i samarbete med Dalby församling. Programmet finns på nätet, www.lu.se/danmarksstudier EN ANNAN AV satsningarna är spe- cialskriven musik. Den 26 september vid själva jubileumshögtiden, som leds av biskop Antje Jackelén, blir det ett uruppförande av ett verk komponerat av organisten Johan-Magnus Sjöberg. Men redan den 13 mars fyller musik kyrkan från 1060. Då framförs musikalen Vårat hus av Ulf Rådelius med hjälp av Mariakören, Ceciliakören, Mirjamkören, Änglakören och Sånglistorna. MARIA LUNDSTRÖM Vad händer i stiften? Läs stiftsidor på nätet www.kyrkanstidning.se/stiftssidor/

  Sid 2 - TORSDAG 4 MARS 2009 KYRKANS TIDNING NUMMER 9 UPPSALA STIFT Stiftets hus, Box 1314,  
Arkiv:
Kyrkans Tidning stift nr 44 2009
Kyrkans Tidning stift nr 45 2009
Kyrkans Tidning stift nr 46 2009
Kyrkans Tidning stift nr 47 2009
Kyrkans Tidning stift nr 48 2009
Kyrkans Tidning stift nr 49 2009
Kyrkans Tidning stift nr 50 2009
Kyrkans Tidning stift nr 51 2009
Kyrkans Tidning stift nr 52/53 2009
Kyrkans Tidning Stift nr 1 2010
Kyrkans Tidning stift nr 2 2010
Kyrkans Tidning stift nr 4 2010
Kyrkans Tidning stift nr 5 2010
Kyrkans Tidning stift nr 6 2010
Kyrkans Tidning stift nr 7 2010
Kyrkans Tidning stift nr 8 2010
Kyrkans Tidning stift nr 10 2010
Kyrkans Tidning stift nr 11 2010
Kyrkans Tidning stift nr 12 2010
Kyrkans Tidning stift nr 13/14 2010
Kyrkans Tidning stift nr 15 2010
Kyrkans Tidning stift nr 16 2010
Kyrkans Tidning stift nr 17 2010
Kyrkans Tidning stift nr 18 2010
Kyrkans Tidning stift nr 19 2010
Kyrkans Tidning stift nr 20 2010
Kyrkans Tidning stift nr 21 2010
Kyrkans Tidning stift nr 22 2010
Kyrkans Tidning stift nr 23 2010
Kyrkans Tidning stift nr 24 2010
Kyrkans Tidning Stift nr 25/26
Kyrkans Tidning Stift nr 27/28
Kyrkans Tidning Stift nr 29/30
Kyrkans Tidning Stift nr 31/32
Kyrkans Tidning Stift nr 33
Kyrkans Tidning stift nr 34 2010
Kyrkans Tidning stift nr 35 2010
Kyrkans Tidning stift nr 36 2010
Kyrkans Tidning stift nr 37 2010
Kyrkans Tidning stift nr 38 2010
Kyrkans Tidning stift nr 39 2010
Kyrkans Tidning stift nr 40 2010
Kyrkans Tidning Stift nr 41 2010
Kyrkans Tidning Stift nr 42 2010
Kyrkans Tidning Stift nr 43
Kyrkans Tidning stift nr 44
Kyrkans Tidning stift nr 45
Kyrkans Tidning stift nr 46
Kyrkans Tidning stift nr 47
Kyrkans Tidning stift nr 48
Kyrkans Tidning stift nr 49
Kyrkans Tidning stift nr 50 2010
Kyrkans Tidning stift nr 51/52 2010
Kyrkans Tidning stift nr 1 2011
Kyrkans Tidning stift nr 2 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 3 2011
Kyrkans Tidning Stift Nr 4 2011
Kyrkans Tidning stift nr 5 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 6 2011
Kyrkans Tidning stift nr 7 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 8 2011
Kyrkans Tidning stift nr 9 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 10 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 11 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 12 2011
Kyrkans Tidning stift nr 13 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 14 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 15 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 16/17 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 19 2011
Kyrkans Tidning stift nr 20 2011
Kyrkans Tidning stift nr 21 2011
Kyrkans Tidning stift nr 22 2011
Kyrkans Tidning stift nr 23 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 24 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 25/26 2011
Kyrkans Tidning stift nr 27-28 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 31-32 2011
Kyrkans Tidning stift nr 33 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 35 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 36 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 37 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 38 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 39 2011
Kyrkans Tidning Stift Nr 40
Kyrkans Tidning Stift Nr 41
Kyrkans Tidning stift Nr 42 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 43 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 47 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 48 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 50 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 2 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 3 2012
Kyrkans Tidning Stift nr 4 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 5 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 7 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 8 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 9 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 11 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 12 2012
Kyrkans Tidning stift nr 13 2012
Kyrkans Tidning stift nr 14/15 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 16 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 17 2012
Kyrkans Tidning stift nr 19 2012
Kyrkans Tidning stift nr 20 2012
Kyrkans Tidning Stift nr 21 2012
Kyrkans Tidning stift nr 22 2012
Kyrkans Tidning stift nr 23 2012
Kyrkans Tidning stift nr 24 2012
Kyrkans Tidning Stift nr 25/26 2012
Kyrkans Tidning stift nr 27/28 2012
Kyrkans Tidning stift nr 29/30 2012
Kyrkans Tidning stift nr 31/32 2012
Kyrkans Tidning stift nr 33 2012
Kyrkans Tidning stift nr 35 2012
Kyrkans Tidning stift nr 36 2012
Kyrkans Tidning stift nr 37 2012
Kyrkans Tidning stift nr 38 2012
Kyrkans Tidning stift nr 39 2012
Kyrkans Tidning stift nr 40 2012
Kyrkans Tidning stift nr 45 2012
Kyrkans Tidning stift nr 46 2012
Kyrkans Tidning stift nr 47 2012
Kyrkans Tidning stift nr 48 2012
Kyrkans Tidning stift nr 50 2012
Kyrkans Tidning stift nr 3 2013
Kyrkans Tidning stift nr 6 2013
Kyrkans Tidning stift nr 8 2013
Kyrkans Tidning stift nr 9 2013
Kyrkans Tidning stift nr 12 2013
Kyrkans Tidning stift nr 13/14 2013
Kyrkans Tidning stift nr 15 2013
Kyrkans Tidning stift nr 16 2013
Kyrkans Tidning stift nr 17 2013
Kyrkans Tidning stift nr 18 2013
Kyrkans Tidning stift nr 19 2013
Kyrkans Tidning stift nr 20 2013
Kyrkans Tidning stift nr 21 2013
Kyrkans Tidning stift nr 22 2013
Kyrkans Tidning stift nr 23 2013
Kyrkans Tidning stift nr 24 2013
Kyrkans Tidning stift nr 25/26 2013
Kyrkans Tidning stift nr 27/28 2013
Kyrkans Tidning stift nr 29/30 2013
Kyrkans Tidning stift nr 33 2013
Kyrkans Tidning stift nr 34 2013
Kyrkans Tidning stift nr 36 2013
Kyrkans Tidning stift nr 37 2013
Kyrkans Tidning stift nr 39 2013
Kyrkans Tidning stift nr 40 2013
Kyrkans Tidning stift nr 41 2013
Kyrkans Tidning stift nr 42 2013
Kyrkans Tidning stift nr 43 2013
Kyrkans Tidning stift nr 44 2013
Kyrkans Tidning stift nr 45 2013
Kyrkans Tidning stift nr 46 2013
Kyrkans Tidning stift nr 47 2013
Kyrkans Tidning stift nr 48 2013
Kyrkans Tidning stift nr 50 2013
Kyrkans Tidning Stift 51/52 2013
Kyrkans Tidning stift nr 1 2014
Kyrkans Tidning stift nr 2 2014
Kyrkans Tidning stift nr 3 2014
Kyrkans Tidning stift nr 4 2014
Kyrkans Tidning stift nr 5 2014
Kyrkans Tidning stift nr 6 2014
Kyrkans Tidning stift nr 9 2014
Kyrkans Tidning stift nr 11 2014
Kyrkans Tidning stift nr 14 2014
Kyrkans Tidning nr 16/17 Stift 2014
Kyrkans Tidning stift nr 18 2014
Kyrkans Tidning stift nr 19 2014
Kyrkans Tidning stift nr 20 2014
Kyrkans Tidning stift nr 23 2014
Kyrkans Tidning stift nr 24 2014
Kyrkans Tidning stift nr 25-26 2014
För att kunna läsa myPaper-publikationen behöver du ha JavaScript aktiverat i din webbläsare. Du behöver också ha minst Flash Version 6 installerad.