Sidan 1 i Kyrkans Tidning stift nr 8 2010

TORSDAG 25 FEBRUARI 2009 KYRKANS TIDNING NUMMER 8 UPPSALA STIFT Stiftets hus, Box 1314, 751 43 Uppsala Tel: 018-68 07 75, Fax: 018-12 45 25 mats.lagergren@svenskakyrkan.se Fest och fasta Fettisdagen kom och semlorna stod som spön i backen. I varje livsmedelsbutik stod affärsbiträden med mjöl i håret och spisrosor på kinderna. Sedan följde den lite stillsammare askonsdagen. Det finns en visdom med balansen mellan fest och fasta, överflöd och återhållsamhet. Jag kan ha fel men min känsla är att vi har närmre till semlorna än till askan MATS LAGERGREN, STIFTSREDAKTÖR Scener ur ett altarskåp LJUSDAL Kyrkan i Ljusdal hyser många skatter, skriver Ljusdalsposten. För att lyfta fram altarskåpet och den fina läktarorgeln arrangeras en serie konserter med utgångspunkt från de nio bibliska figurerna i altarskåpet. Den andra konserten lyfte fram berättelsen om Josef och Maria som bär fram Jesus i templet. Komminister JanAnders Johansson återgav berättelsen och visade sedan med laserpekare hur scenen återges i altarskåpet. Läktarorgeln har en framträdande plats och kantor Anneli Aspengren visade hela det spektrum av stämmor som orgeln kan frambringa. Till varje konsert inbjuds en solist att komplettera orgeln, denna gång församlingen organist Lena Dahlin som spelade sopran- och altblockflöjt. 16 år och kyrkvärd Nora församling låter unga ta ansvar för kyrkan När det var dags för nya kyrkvärdar föll valet på Simon Olsson och Jesper Eriksson. De ser fram emot sitt arbete och de tror att det kan öppna dörren för fler ungdomar. – Det känns lugnt och det är bara att vara sig själv, säger Simon Olsson, sexton år och ny kyrkvärd i Nora församling. Han har just börjat sitt uppdrag men han tycker redan att han har mött uppskattning, inte minst från de äldre i församlingen. – De verkar glada att se någon yngre som engagerar sig. Vi träffas tillsammans med Jesper Eriksson som trots sin ungdom redan har en lång karriär i kyrkan. – Jag var väl ungefär fyra år när jag första gången läste en text i kyrkan, säger han och berättar att hans mamma är ungdomsledare. Därför var det naturligt att han kom med i kyrkan som barn och han har sedan gått igenom öppen förskola, miniorer och juniorer. – Efter konfirmationen frågade Lars-Erik Sundin som då var präst om vi ville bli gudstjänstvärdar så vi har redan prövat på en del, säger Jesper Eriksson. SOM KYRKVÄRDAR FÅR DE hjälpa till i gudstjänsten, hälsa välkommen och läsa texter. Men det händer att de med kort varsel får nya uppgifter. – Vår präst Bengt Bengtsson är rätt nyskapande så det kan hända att vi får vara med i ett drama under predikan också. Man vet aldrig vad som kan hända, säger Jesper Eriksson. Båda berättar att de har fått po- Nyfikna fyllde kyrkan Norrala Det blev trängsel i kyrkan när Norrala församling skulle bekanta sig med den nya prästen och den nya kyrkomusikern, skriver Söderhamnskuriren. I början av februari tillträdde Eva Brolin som komminister och hennes make Jan som kyrkomusiker. Högmässan i Norrala kyrka var välbesökt när de hälsades välkomna. De kommer närmast från Vallentuna men är redan bekanta med omgivningen. De har en sommarstuga i Skärså och Jan Brolin är född och uppvuxen i trakten, närmare bestämt i Mjölnäs där hans föräldrar drev en livsmedelsbutik fram till 1970-talet. Simon Olsson och Jesper Eriksson är beredda att ta sitt ansvar för kyrkan i Nora. FOTO: MATS LAGERGREN sitiva reaktioner från sin omgivning även om en del klasskamrater tycker att det verkar konstigt att de ställer upp och jobbar på söndagar för en så blygsam ersättning. Simon Olsson pekar på värdet av unga kyrkvärdar som en förebild för andra ungdomar. – Det är bra för dem att se att man kan vara aktiv i kyrkan även om man är ung. SAMMA LINJE ÄR kyrkoherde Bengt Syförening firar 60 år GRÄNGSJÖ För sextio år sedan hölls det första syföringsmötet i S:t Erikskretsen skriver Hudiksvalls Tidning. Då var det fulla hus när damerna träffades, i dag är det betydligt färre som är med i föreningen men den spelar fortfaraden en viktig roll för det sociala livet i bygden. –Vi kan träffas och umgås och prata om allt som händer. Det betyder mycket, säger Karin Sjödin som är den som varit med längts i syföreningen. Ungefär 18 000 kronor per år samlar föreningen in genom intäkterna från den årliga auktionen. Bengtsson inne på. –De blir förebilder för våra konfirmander och andra unga som kommer till kyrkan, inte minst på familjegudstjänsterna. Förhoppningsvis kan de öppna en väg för flera. Bengt Bengtsson tror att alla vinner på en större åldersspridning och han har fått positiva reaktioner på utnämningen av dem som kanske är Sveriges yngsta kyrkvärdar. – Helt säkert vet vi inte men de har just fyllt sexton så det kan mycket väl vara så. Eftersom de redan tjänstgjort som gudstjänstvärdar var det naturligt att välja Jesper Eriksson och Simon Olsson. – Det är roligt att de får ta an- svar och möjlighet att få uppträda i den här rollen. Det får killarna att blomma upp ytterligare, tror Bengt Bengtsson. ÄVEN OM DE ÄR UNGA känner sig Simon Olsson och Jesper Eriksson trygga inför uppgiften. Och om de behöver hjälp finns de äldre kyrkvärdarna. – Då lutar vi oss mot Gerd, säger Jesper Eriksson och syftar på Gerd Eriksson som har betydligt mer rutin som kyrkvärd. MATS LAGERGREN Vår givarberedskap är god Julkampanjen är över med lyckat resultat. Nu vänds blicken framåt mot fastekampanjen och nya insatser för att samla pengar till en behövande värld. – Temat för fastekampanjen är även i år rent vatten, säger Eva Glemme, ordförande i internationella rådet i Uppsala stift. Hon hoppas på ett fortsatt generöst givande och den just avslutade julkampanjen ger skäl att hoppas. – Vi fick in ungefär 170 000 kronor mer än året innan och en del av förklaringen är naturligtvis kollekterna till Haiti under januari månad. Men det finns över lag en god beredskap att skänka pengar och Eva Glemme ser flera förklaEva Glemme. ringar till detta. – Svenska kyrkan är en organisation som har jobbat länge, vi har väl upparbetade kontakter och vi finns på gräsrotsnivå. TILLSAMMANS SKAPAR DET en trygg- fram utan att fastna i dyr byråkrati eller korrupta regimer. – Det är jätteroligt att se hur människor ger, fortsätter Eva Glemme och berättar om en gudstjänst där det mest hamnade stora sedlar i kollektkorgarna NU ÄR FASTEKAMPANJEN i gång och Eva Glemme gläds åt den kreativitet som sjuder i stiftets församlingar. Det går även att starta egna insamlingar och kanske samla pengar till en cistern eller en vattenpost. – Rent vatten är så grundläggande och fokus ligger på de platser där det inte finns tillräckligt med vatten eller där vattnet inte är rent, säger Eva Glemme och påminner om de konsekvenser en gåva kan få. – Du ger din gåva och en by får ett träd, fukten binds i marken, det går att odla, överskottet kan säljas, barn får utbildning och så vidare. MÅLET FÖR FASTEKAMPANJEN för hela Sverige är 40 miljoner kronor. – Nu ger vi järnet och det vore väl bra om vi i Uppsala stift kunde samla in någonstans mellan två och tre miljoner kronor, avslutar Eva Glemme. MATS LAGERGEN het och den som ger kan vara övertygad om att pengarna kommer

  Sid 2 - TORSDAG 25 FEBRUARI 2010 KYRKANS TIDNING NUMMER 8 SKARA STIFT Stiftskansliet, Box  
Arkiv:
Kyrkans Tidning stift nr 44 2009
Kyrkans Tidning stift nr 45 2009
Kyrkans Tidning stift nr 46 2009
Kyrkans Tidning stift nr 47 2009
Kyrkans Tidning stift nr 48 2009
Kyrkans Tidning stift nr 49 2009
Kyrkans Tidning stift nr 50 2009
Kyrkans Tidning stift nr 51 2009
Kyrkans Tidning stift nr 52/53 2009
Kyrkans Tidning Stift nr 1 2010
Kyrkans Tidning stift nr 2 2010
Kyrkans Tidning stift nr 4 2010
Kyrkans Tidning stift nr 5 2010
Kyrkans Tidning stift nr 6 2010
Kyrkans Tidning stift nr 7 2010
Kyrkans Tidning stift nr 9 2010
Kyrkans Tidning stift nr 10 2010
Kyrkans Tidning stift nr 11 2010
Kyrkans Tidning stift nr 12 2010
Kyrkans Tidning stift nr 13/14 2010
Kyrkans Tidning stift nr 15 2010
Kyrkans Tidning stift nr 16 2010
Kyrkans Tidning stift nr 17 2010
Kyrkans Tidning stift nr 18 2010
Kyrkans Tidning stift nr 19 2010
Kyrkans Tidning stift nr 20 2010
Kyrkans Tidning stift nr 21 2010
Kyrkans Tidning stift nr 22 2010
Kyrkans Tidning stift nr 23 2010
Kyrkans Tidning stift nr 24 2010
Kyrkans Tidning Stift nr 25/26
Kyrkans Tidning Stift nr 27/28
Kyrkans Tidning Stift nr 29/30
Kyrkans Tidning Stift nr 31/32
Kyrkans Tidning Stift nr 33
Kyrkans Tidning stift nr 34 2010
Kyrkans Tidning stift nr 35 2010
Kyrkans Tidning stift nr 36 2010
Kyrkans Tidning stift nr 37 2010
Kyrkans Tidning stift nr 38 2010
Kyrkans Tidning stift nr 39 2010
Kyrkans Tidning stift nr 40 2010
Kyrkans Tidning Stift nr 41 2010
Kyrkans Tidning Stift nr 42 2010
Kyrkans Tidning Stift nr 43
Kyrkans Tidning stift nr 44
Kyrkans Tidning stift nr 45
Kyrkans Tidning stift nr 46
Kyrkans Tidning stift nr 47
Kyrkans Tidning stift nr 48
Kyrkans Tidning stift nr 49
Kyrkans Tidning stift nr 50 2010
Kyrkans Tidning stift nr 51/52 2010
Kyrkans Tidning stift nr 1 2011
Kyrkans Tidning stift nr 2 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 3 2011
Kyrkans Tidning Stift Nr 4 2011
Kyrkans Tidning stift nr 5 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 6 2011
Kyrkans Tidning stift nr 7 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 8 2011
Kyrkans Tidning stift nr 9 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 10 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 11 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 12 2011
Kyrkans Tidning stift nr 13 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 14 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 15 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 16/17 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 19 2011
Kyrkans Tidning stift nr 20 2011
Kyrkans Tidning stift nr 21 2011
Kyrkans Tidning stift nr 22 2011
Kyrkans Tidning stift nr 23 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 24 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 25/26 2011
Kyrkans Tidning stift nr 27-28 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 31-32 2011
Kyrkans Tidning stift nr 33 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 35 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 36 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 37 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 38 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 39 2011
Kyrkans Tidning Stift Nr 40
Kyrkans Tidning Stift Nr 41
Kyrkans Tidning stift Nr 42 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 43 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 47 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 48 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 50 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 2 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 3 2012
Kyrkans Tidning Stift nr 4 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 5 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 7 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 8 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 9 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 11 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 12 2012
Kyrkans Tidning stift nr 13 2012
Kyrkans Tidning stift nr 14/15 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 16 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 17 2012
Kyrkans Tidning stift nr 19 2012
Kyrkans Tidning stift nr 20 2012
Kyrkans Tidning Stift nr 21 2012
Kyrkans Tidning stift nr 22 2012
Kyrkans Tidning stift nr 23 2012
Kyrkans Tidning stift nr 24 2012
Kyrkans Tidning Stift nr 25/26 2012
Kyrkans Tidning stift nr 27/28 2012
Kyrkans Tidning stift nr 29/30 2012
Kyrkans Tidning stift nr 31/32 2012
Kyrkans Tidning stift nr 33 2012
Kyrkans Tidning stift nr 35 2012
Kyrkans Tidning stift nr 36 2012
Kyrkans Tidning stift nr 37 2012
Kyrkans Tidning stift nr 38 2012
Kyrkans Tidning stift nr 39 2012
Kyrkans Tidning stift nr 40 2012
Kyrkans Tidning stift nr 45 2012
Kyrkans Tidning stift nr 46 2012
Kyrkans Tidning stift nr 47 2012
Kyrkans Tidning stift nr 48 2012
Kyrkans Tidning stift nr 50 2012
Kyrkans Tidning stift nr 3 2013
Kyrkans Tidning stift nr 6 2013
Kyrkans Tidning stift nr 8 2013
Kyrkans Tidning stift nr 9 2013
Kyrkans Tidning stift nr 12 2013
Kyrkans Tidning stift nr 13/14 2013
Kyrkans Tidning stift nr 15 2013
Kyrkans Tidning stift nr 16 2013
Kyrkans Tidning stift nr 17 2013
Kyrkans Tidning stift nr 18 2013
Kyrkans Tidning stift nr 19 2013
Kyrkans Tidning stift nr 20 2013
Kyrkans Tidning stift nr 21 2013
Kyrkans Tidning stift nr 22 2013
Kyrkans Tidning stift nr 23 2013
Kyrkans Tidning stift nr 24 2013
Kyrkans Tidning stift nr 25/26 2013
Kyrkans Tidning stift nr 27/28 2013
Kyrkans Tidning stift nr 29/30 2013
Kyrkans Tidning stift nr 33 2013
Kyrkans Tidning stift nr 34 2013
Kyrkans Tidning stift nr 36 2013
Kyrkans Tidning stift nr 37 2013
Kyrkans Tidning stift nr 39 2013
Kyrkans Tidning stift nr 40 2013
Kyrkans Tidning stift nr 41 2013
Kyrkans Tidning stift nr 42 2013
Kyrkans Tidning stift nr 43 2013
Kyrkans Tidning stift nr 44 2013
Kyrkans Tidning stift nr 45 2013
Kyrkans Tidning stift nr 46 2013
Kyrkans Tidning stift nr 47 2013
Kyrkans Tidning stift nr 48 2013
Kyrkans Tidning stift nr 50 2013
Kyrkans Tidning Stift 51/52 2013
Kyrkans Tidning stift nr 1 2014
Kyrkans Tidning stift nr 2 2014
Kyrkans Tidning stift nr 3 2014
Kyrkans Tidning stift nr 4 2014
Kyrkans Tidning stift nr 5 2014
Kyrkans Tidning stift nr 6 2014
Kyrkans Tidning stift nr 9 2014
Kyrkans Tidning stift nr 11 2014
Kyrkans Tidning stift nr 14 2014
Kyrkans Tidning nr 16/17 Stift 2014
Kyrkans Tidning stift nr 18 2014
Kyrkans Tidning stift nr 19 2014
Kyrkans Tidning stift nr 20 2014
Kyrkans Tidning stift nr 23 2014
Kyrkans Tidning stift nr 24 2014
Kyrkans Tidning stift nr 25-26 2014
För att kunna läsa myPaper-publikationen behöver du ha JavaScript aktiverat i din webbläsare. Du behöver också ha minst Flash Version 6 installerad.