Sidan 2 i Kyrkans Tidning stift nr 7 2010

TORSDAG 18 FEBRUARI 2009 KYRKANS TIDNING NUMMER 7 UPPSALA STIFT Stiftets hus, Box 1314, 751 43 Uppsala Tel: 018-68 07 75, Fax: 018-12 45 25 mats.lagergren@svenskakyrkan.se Människovärde mätt i dollar. Jag läser om en hockeyspelare som ska skriva nytt kontrakt som ger honom en kvarts miljard kronor. Det gör han säkert rätt för och jag funderar på att göra något liknande visavi Uppsala stift. Min enda tveksamhet är om jag kommer att orka jobba de cirka 800 år som krävs för att nå upp i den summan. MATS LAGERGREN, STIFTSREDAKTÖR Ken lee BARA DEN SOM kan skratta är trovärdig i sitt gravallvar. Bara den som inser att arbetet inte är allt KRÖNIKA kan lägga all sin tid på det utan att gå under. Bara den som behåller en egen vrå i sitt inre rum kan släppa in andra utan att bli utplånad. Balans och perspektiv är några av livsmodets nycklar. Utan dessa nycklar blir vi fångna, inlåsta i självförnekelse och självbegränsning. Och rädsla förstås, denna den största av fiender till livsglädje och livslust. Rädslan att förlora det enda som fyller vårt liv med mening ökar risken att förlora det. I Bibeln står det att rädsla inte ryms i kärleken, och den ryms inte heller i livsglädjen. Vi måste kunna distansera oss, inse att världen är full av vackra människor, att arbetet aldrig blir klart och att mina smarta tankar redan är tänkta av någon annan. Distans är en styrka, självdistans en gudagåva. KEN LEE. Så lyder lösenordet Varje dag inleds med bön Tid för bön och samtal är väl använd tid 2010 är utlyst som ett bönens år i Svenska kyrkan. I Söderhamn och Sandarne ber man sedan tidigare och varje dag inbjuds den som vill och kan till gemensam morgonbön. Klockan är åtta och vi samlas i det lilla kapellet i Mariagården i Söderhamn. I dag är vi sex personer, lite färre än vanligt eftersom några av de trogna deltagarna spelar drama för stadens skolungdomar. Samlingen inleds med en bibeltext och så tar samtalet vid. Texten är från Ordspråksboken och den ger upphov till många tankar och associationer. – Morgonbönerna har vuxit fram ur en övertygelse om att vi behöver ta mer tid till bön tillsammans, säger kyrkoherde Lars Nilsson när vi talas vid efter morgonbönen. – Numera lägger jag inget annat före tio på förmiddagen. Jag har tid om det behövs och jag bjuder gärna in fler i det. DEN HÄR DAGEN är morgonbönen Personalen i Söderhamn och Sandarne samlas en stund varje dag för samtal och bön FOTO: MATS LAGERGREN för den fängslade. Jag hörde det märkliga uttrycket på Youtube, i ett klipp ur Bulgarian Idol. En kvinna vid namn Valentina Hasan sjöng Mariah Careys Without You men på sitt alldeles egna sätt. Hon kallade sången Ken Lee och sjöng Ken lee, tulibu dibu douchoo med tydlig artikulation och ackuratess. Den engelska texten lyder ” I can´t live if living is without you” och när juryn frågade vilket språk hon sjöng på, svarade hon förvånat: engelska. Hennes frimodighet smälte hjärtan, självförtroendet isberg. VARJE VECKA borde ha en Va- klar vid nio och sedan går var och en till sina arbetsuppgifter. Morgonbönen är naturligtvis frivillig men alla uppmuntras att vara med. För Lars Nilsson är det självklart att det sker på arbetstid. – Väl bedet är hälften arbetat, citerar han Martin Luther och menar att det i slutändan snarare innebär en tidsvinst. Det är Gud som bygger församling och därför är det självklart att använda tid i bön. – Vi är flera som bär en längtan att något ska ske här på orten, att Guds rike ska växa fram och det kan vi inte göra själva. DÄRFÖR BER DE varje dag för dem som styr. Även om de inte själva är medvetna om det är de insatta av Gud att utöva sitt inflytande och Lars Nilsson menar att det är kyrkans självklara uppgift att be för dem som bestämmer. De ber även för människor som har bett om förbön eller som de själva känner behöver hjälp. Lars Nilsson lyfter gärna fram bibelsamtalet som från början kom till av en slump. När en av prästerna missade att han skulle fira mässa blev det i stället ett gemensamt samtal. Nu fortsätter det varje dag och eftersom de följer Bibelsällskapets bibelläsningsplan är det ingen av de närvarande som har valt texterna. – Ofta är det någon som säger något märkvärdigt klokt, säger Lars Nilsson som tycker att vi ger för lite plats åt det personliga, där var och en får sätta ord på det som hon eller han upplevt eller tänker . – Om inte det objektiva får ta sig subjektiva uttryck blir det livlöst. BÖNEN PÅVERKAR gemenskapen och det påverkar var och en av dem som är med. För Lars Nilsson är det viktigt att ta den tiden tillsammans med sina arbetskamrater och tillsammans med Gud. – Förhoppningsvis leder det till att Gud får hitta in någonstans hos mig. MATS LAGERGREN Nej till kränkningar och trakasserier Marie Söderquist och Gunnar Sandberg är Uppsala stifts kontaktpersoner när det gäller sexuella övergrepp. De betonar risken med en alltför förlåtande kultur där trakasserier lätt slätas över. – Vi ska ha nolltolerans när det gäller sexuella övergrepp, slår Gunnar Sandberg fast i inledningen av vårt samtal. Han betonar allas rätt till trygghet i den kyrkliga miljön och menar att vi ska vara vaksamma på de situationer som kan leda fel. – DET FINNS ETT naturligt behov av lentinas Dag. Det behövs ingen kommers runt firandet, det räcker med ett uppskattande ord till den som försöker, oavsett resultat. På Valentinas dag förlåter vi varandra och oss själva, vi gör en omstart och byter rädsla till glädje och nya tag. Ken lee. Viska de orden till dig själv när rädslan tar dig i sitt grepp. Ta stöd av den bulgariska idolen, låt hennes stolthet och mod flytta in i ditt hjärta och befria dig. Livet är för viktigt för att inte tas på allvar. Ken lee, tulibu dibu douchoo. GUNNAR SJÖBERG Utvecklingschef, Uppsala stift domsledare, en ung och attraktiv präst drar till sig blickarna. Men det innebär inte att det är okej att dra nytta av situationen. – Vi vill kvalitetssäkra verksamheten, säger Marie Söderquist och nämner ungdomsverksamhet och själavårdssituationer som särskilt känsliga. KYRKAN ÄR EN förlåtande miljö men det får inte gå för fort. – Man ska inte vara för snabb att sträcka fram handen, säger Gunnar Sandberg. Det kan vara ett sätt att tysta och den som är utsatt är väldigt sårbar. I alla församlingar finns en broschyr som berättar om arbetet. Alla ska känna till möjligheten till stöd och det är samtidigt en signal att ingen har rätt att utnyttja någon annan för sina egna känslomässiga behov Stiftets stödpersoner finns till för dem som utsätts för övergrepp. FOTO: MATS LAGERGREN beundran och bekräftelse men vi måste hantera situationer på ett professionellt sätt. – Vår uppgift handlar i första hand om att lyssna och stödja så att den som blivit utsatt vågar berätta. Alla ska känna att vi tror på berättelsen, säger Marie Söderquist. Hon pekar på vikten av trygghet för den som blivit utsatt, kanske genom att komma bort från den miljö där de inblandade finns. Marie Söderquist och Gunnar Sandberg betonar att det är både lätt och naturligt att attraktion uppstår, men att det gäller att vara vaken på maktförhållandet. Det är lätt att bli kär i sin ung- MATS LAGERGREN

Sid 1 - TORSDAG 18 FEBRUARI 2010 KYRKANS TIDNING NUMMER 7 FRÅN STIFTEN På den här sidan   Sid 3 - TORSDAG 18 FEBRUARI 2010 KYRKANS TIDNING NUMMER 7 SKARA STIFT Stiftskansliet, Box  
För att kunna läsa myPaper-publikationen behöver du ha JavaScript aktiverat i din webbläsare. Du behöver också ha minst Flash Version 6 installerad.