Sidan 1 i Kyrkans Tidning stift nr 7 2010

TORSDAG 18 FEBRUARI 2010 KYRKANS TIDNING NUMMER 7 FRÅN STIFTEN På den här sidan möter du livet i stiften. Festivaltema: Den lyckade människan VÄSTERÅS STIFT Den åttonde existentiella filmfestivalen i Falun arrangeras 15–16 april. Temat är Den lyckade människan och belyser vad som händer i ett samhälle som domineras av jakten på status och framgång. Under två dagar visas och diskuteras film på Högskolan Dalarna. Bland gästerna märks prästen Olle Carlsson, författaren Stefan Einhorn och filmvetaren Astrid Söderbergh Widding. Festivalen inleds i år med ett seminarium onsdag 14 april kring Filmmediets existentiella potential. ’’ Andra chansen Så vill Erika vill fånga upp 18-åringarna Kyrkan missar allt fler i konfirmandåldern. Därför behövs nya grepp menar Hedemora-Garpenberg och Husby församlingar, som inleder en satsning på kommunens 18-åringar. Twitter är kul på lägren. För där händer det så mycket och twittras hela tiden. Konfirmandledaren REBECCA POSADA, Lunds stift Filmfestivalen om tro och kärlek LULEÅ STIFT I helgen den 19–21 februari hålls den sjätte upplagan av Arjeplogs filmfestival, med fokus på tro, livsåskådning och kärlek. Ett samarbete mellan Svenska kyrkan i Arjeplog, EFS, Arjeplogs biografförening och Hornavanskolans skolbiogrupp. I årets festival visas bland annat filmerna Psalm 21 av Fredrik Hiller och Per Ragnar, Hur kunde hon? av Ingela Lekfalk, Jenny Sjunnesson och Kersti Grunditz, Darling av Michael Segerström och De ofrivilliga av Cecilia Milocco. Under lördagen är det filmmusikkonsert i Arjeplogs kyrka och filmsamtal i Kyrkströmsgården och under söndagen hålls en temagudstjänst i Arjeplogs kyrka med temat I begynnelsen var bilden. Då medverkar bland andra Esbjörn Hagberg, Maria Lundqvist, Ylva Axelson och Tomas Axelson. Under våren får alla 18-åringar i Hedemora kommun en inbjudan att vara med i Utmaningen – en upptäcktsfärd i ett outforskat universum. De erbjuds att vara med på ett lger under en långhelg torsdag till söndag, med inriktning på upplevelser och livsfrågor. – Förr handlade konfirmationen om att bli vuxen, men så är det ju inte längre, säger församlingspedagog Erika Jernberg som tillsammans med kyrkoherden i Husby, Niklas Lång, tagit initiativ till projektet och kommer att driva det tilsammans med komminister Pontus Gunnarsson. – Nu blir man vuxen när man blir myndig, och det är då man behöver förbereda sig för livet. EN BIDRAGANDE ORSAK till att tan- I Hedemora konfirmeras mellan 30 och 40 procent i varje årskull. Genom ett riktat projekt till 18-åringar hoppas man nå en del av dem som inte deltog när de gick på högstadiet. Församlingspedagogen Erika Jernberg är en av initiativtagarna. FOTO: ANDERS HAGMAN Mariakyrkan fyller 600 år LUNDS STIFT Under hela detta år firar den vackra Mariakyrkan mitt i centrala Helsingborg 600 år. Som en del av detta uppmärksammas särskilda Mariadagar – högtider under kyrkoåret ägnade åt Jesu mor Maria – för att Gud vill sätta fokus på att även den som ingen räknar med kan ändra historiens lopp, berättar informatören Kent Kvist. Gott om festliga tillfällen bjuds framöver. Som till exempel på jungfru Marie bebådelsedag den 21 mars då Helsingborgs kammarkör, tillsammans med dirigenten Christian Schultze, framför musik kring Maria av bland andra Arvo Pärt. karna på projektet väcktes är att det finns en ganska stor grupp ungdomar som är medlemmar i kyrkan ”i avvaktan på dopet”. De flesta av dessa blev medlemmar i enlighet med de gamla reglerna som gällde före 1996. Då räckte det med att en av föräldrarna var medlem i Svenska kyrkan för att barnen automatiskt skulle registreras som medlemmar. Om de inte har deltagit i kyrkans konfirmationsundervisning, och i samband med detta döpts, måste de själva ta ställning till om de ska fortsätta vara medlemmar den dag de fyller 18 år. – Vi insåg att det inte räcker med en lapp i brevlådan för att detta ska ske, säger Erika Jernberg. Vi måste göra något mer aktivt för att nå de ungdomarna. – Men det är inte bara dem vi vänder oss till, understryker hon. Vi tror att alla som ska bli vuxna behöver bearbeta detta skeendet i livet, oavsett om man är döpt och konfirmerad eller inte. att närma sig livsfrågorna genom intensiva dagar med samarbetsövningar, upplevelser, samtal och undervisning, inte minst kring kyrkans riter. Ambitionen är att möta ungdomarna där de själva står. UTMANINGEN HANDLAR om – Det handlar inte om någon konfirmandundervisning, utan något annat. Vi ska ta upp det som är lätt och härligt och det som är svårt med att vara vuxen. Vi kopplar på kyrkans riter till samtal om vigsel och dop och begravning och vi vill ge verktyg vart man kan vända sig när det uppstår problem i livet. UNDER VÅREN SKA projektet mark- kosta en fortsättning under kommande år. EN BAKTANKE ÄR förstås att några av ungdomarna som varken är döpta eller konfirmerade ska välja att döpa sig, men det blir ett erbjudande, inget krav – Och vill man veta mer innan man bestämmer sig kommer det finnas en samtalsgrupp i församlingen under hösten, berättar Erika Jernberg. Någon särskild konfirmationsceremoni för 18-åringar är däremot inte planerad. – Nej, det behövs inte. Om man döps efter det att man fyllt 16 år så räknas man som konfirmerad. nadsföras på gymnasieskolorna, genom de kontakter och det arbete församlingarna redan har. Stiftsstyrelsen i Västerås stift har beslutat anslå som mest 40 000 kronor till projektet, och slår det väl ut har församlingen nyligen fått ett arv som kan be- ANDERS HAGMAN Simon vill berätta om kyrkans viktiga arbete i Brasilien Simon Eriksson har varit tre månader i Brasilien genom utbytesprogrammet Ung i den världsvida kyrkan. Nu vill han berätta om detta i församlingarna. Under tre månader i höstas var han i Brasilien för att få en inblick i hur de kristna kyrkorna jobbar där. Han ingick i programmet ”Ung i den världsvida kyrkan”. Nu är Simon Eriksson projektanställd av Luleå stift för att under vintern åka ut i församlingarna och berätta om sina upplevelser i Sydamerika. I lördags medverkade han på den Luleå stifts årliga internationella konferensdag som hölls i Arvidsjaur. – Jag har ganska mycket inplanerat nu i februari och mars men jag kommer gärna ut till olika grupper i församlingarna. Jag blandar mina personliga upplevelser med en analys av vad jag fick lära mig i Brasilien, säger Simon. Han berättar också om Svenska kyrkans internationella arbete. SIMON VAR VOLONTÄR i Boden förra året, då han fick en inblick i församlingslivet. Just nu funde- för honom och nu kretsar alltså hans framtidstankar om att också jobba inom svenska kyrkan. – EN STOR ANLEDNING till mina dia- Om sina tre månader som volontär i Brasilien ska Simon Eriksson berätta i församlingarna. rar han på att bli diakon när han blir stor. Han har rötterna Stockholm och Pingstkyrkan. Men efter lite om och men blev det konfirmation i svenska kyrkan när det var dags. Sedan dess är det svenska kyrkan kondrömmar är mötet med en nästan färdigutbildad diakon. Hon gjorde ett mycket starkt intryck på mig, när vi hade en av volontärårets obligatoriska kurser, säger han. I mars kommer två brasilianska ungdomar till Luleå stift för att följa med i Svenska kyrkans arbete i detta utbytesprogram. De ska huvudsakligen vara i Tavelsjö församling. HÅKAN SJUNNESSON

  Sid 2 - TORSDAG 18 FEBRUARI 2009 KYRKANS TIDNING NUMMER 7 UPPSALA STIFT Stiftets hus, Box  
Arkiv:
Kyrkans Tidning stift nr 44 2009
Kyrkans Tidning stift nr 45 2009
Kyrkans Tidning stift nr 46 2009
Kyrkans Tidning stift nr 47 2009
Kyrkans Tidning stift nr 48 2009
Kyrkans Tidning stift nr 49 2009
Kyrkans Tidning stift nr 50 2009
Kyrkans Tidning stift nr 51 2009
Kyrkans Tidning stift nr 52/53 2009
Kyrkans Tidning Stift nr 1 2010
Kyrkans Tidning stift nr 2 2010
Kyrkans Tidning stift nr 4 2010
Kyrkans Tidning stift nr 5 2010
Kyrkans Tidning stift nr 6 2010
Kyrkans Tidning stift nr 8 2010
Kyrkans Tidning stift nr 9 2010
Kyrkans Tidning stift nr 10 2010
Kyrkans Tidning stift nr 11 2010
Kyrkans Tidning stift nr 12 2010
Kyrkans Tidning stift nr 13/14 2010
Kyrkans Tidning stift nr 15 2010
Kyrkans Tidning stift nr 16 2010
Kyrkans Tidning stift nr 17 2010
Kyrkans Tidning stift nr 18 2010
Kyrkans Tidning stift nr 19 2010
Kyrkans Tidning stift nr 20 2010
Kyrkans Tidning stift nr 21 2010
Kyrkans Tidning stift nr 22 2010
Kyrkans Tidning stift nr 23 2010
Kyrkans Tidning stift nr 24 2010
Kyrkans Tidning Stift nr 25/26
Kyrkans Tidning Stift nr 27/28
Kyrkans Tidning Stift nr 29/30
Kyrkans Tidning Stift nr 31/32
Kyrkans Tidning Stift nr 33
Kyrkans Tidning stift nr 34 2010
Kyrkans Tidning stift nr 35 2010
Kyrkans Tidning stift nr 36 2010
Kyrkans Tidning stift nr 37 2010
Kyrkans Tidning stift nr 38 2010
Kyrkans Tidning stift nr 39 2010
Kyrkans Tidning stift nr 40 2010
Kyrkans Tidning Stift nr 41 2010
Kyrkans Tidning Stift nr 42 2010
Kyrkans Tidning Stift nr 43
Kyrkans Tidning stift nr 44
Kyrkans Tidning stift nr 45
Kyrkans Tidning stift nr 46
Kyrkans Tidning stift nr 47
Kyrkans Tidning stift nr 48
Kyrkans Tidning stift nr 49
Kyrkans Tidning stift nr 50 2010
Kyrkans Tidning stift nr 51/52 2010
Kyrkans Tidning stift nr 1 2011
Kyrkans Tidning stift nr 2 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 3 2011
Kyrkans Tidning Stift Nr 4 2011
Kyrkans Tidning stift nr 5 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 6 2011
Kyrkans Tidning stift nr 7 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 8 2011
Kyrkans Tidning stift nr 9 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 10 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 11 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 12 2011
Kyrkans Tidning stift nr 13 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 14 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 15 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 16/17 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 19 2011
Kyrkans Tidning stift nr 20 2011
Kyrkans Tidning stift nr 21 2011
Kyrkans Tidning stift nr 22 2011
Kyrkans Tidning stift nr 23 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 24 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 25/26 2011
Kyrkans Tidning stift nr 27-28 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 31-32 2011
Kyrkans Tidning stift nr 33 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 35 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 36 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 37 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 38 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 39 2011
Kyrkans Tidning Stift Nr 40
Kyrkans Tidning Stift Nr 41
Kyrkans Tidning stift Nr 42 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 43 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 47 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 48 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 50 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 2 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 3 2012
Kyrkans Tidning Stift nr 4 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 5 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 7 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 8 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 9 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 11 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 12 2012
Kyrkans Tidning stift nr 13 2012
Kyrkans Tidning stift nr 14/15 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 16 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 17 2012
Kyrkans Tidning stift nr 19 2012
Kyrkans Tidning stift nr 20 2012
Kyrkans Tidning Stift nr 21 2012
Kyrkans Tidning stift nr 22 2012
Kyrkans Tidning stift nr 23 2012
Kyrkans Tidning stift nr 24 2012
Kyrkans Tidning Stift nr 25/26 2012
Kyrkans Tidning stift nr 27/28 2012
Kyrkans Tidning stift nr 29/30 2012
Kyrkans Tidning stift nr 31/32 2012
Kyrkans Tidning stift nr 33 2012
Kyrkans Tidning stift nr 35 2012
Kyrkans Tidning stift nr 36 2012
Kyrkans Tidning stift nr 37 2012
Kyrkans Tidning stift nr 38 2012
Kyrkans Tidning stift nr 39 2012
Kyrkans Tidning stift nr 40 2012
Kyrkans Tidning stift nr 45 2012
Kyrkans Tidning stift nr 46 2012
Kyrkans Tidning stift nr 47 2012
Kyrkans Tidning stift nr 48 2012
Kyrkans Tidning stift nr 50 2012
Kyrkans Tidning stift nr 3 2013
Kyrkans Tidning stift nr 6 2013
Kyrkans Tidning stift nr 8 2013
Kyrkans Tidning stift nr 9 2013
Kyrkans Tidning stift nr 12 2013
Kyrkans Tidning stift nr 13/14 2013
Kyrkans Tidning stift nr 15 2013
Kyrkans Tidning stift nr 16 2013
Kyrkans Tidning stift nr 17 2013
Kyrkans Tidning stift nr 18 2013
Kyrkans Tidning stift nr 19 2013
Kyrkans Tidning stift nr 20 2013
Kyrkans Tidning stift nr 21 2013
Kyrkans Tidning stift nr 22 2013
Kyrkans Tidning stift nr 23 2013
Kyrkans Tidning stift nr 24 2013
Kyrkans Tidning stift nr 25/26 2013
Kyrkans Tidning stift nr 27/28 2013
Kyrkans Tidning stift nr 29/30 2013
Kyrkans Tidning stift nr 33 2013
Kyrkans Tidning stift nr 34 2013
Kyrkans Tidning stift nr 36 2013
Kyrkans Tidning stift nr 37 2013
Kyrkans Tidning stift nr 39 2013
Kyrkans Tidning stift nr 40 2013
Kyrkans Tidning stift nr 41 2013
Kyrkans Tidning stift nr 42 2013
Kyrkans Tidning stift nr 43 2013
Kyrkans Tidning stift nr 44 2013
Kyrkans Tidning stift nr 45 2013
Kyrkans Tidning stift nr 46 2013
Kyrkans Tidning stift nr 47 2013
Kyrkans Tidning stift nr 48 2013
Kyrkans Tidning stift nr 50 2013
Kyrkans Tidning Stift 51/52 2013
Kyrkans Tidning stift nr 1 2014
Kyrkans Tidning stift nr 2 2014
Kyrkans Tidning stift nr 3 2014
Kyrkans Tidning stift nr 4 2014
Kyrkans Tidning stift nr 5 2014
Kyrkans Tidning stift nr 6 2014
Kyrkans Tidning stift nr 9 2014
Kyrkans Tidning stift nr 11 2014
Kyrkans Tidning stift nr 14 2014
Kyrkans Tidning nr 16/17 Stift 2014
Kyrkans Tidning stift nr 18 2014
Kyrkans Tidning stift nr 19 2014
Kyrkans Tidning stift nr 20 2014
Kyrkans Tidning stift nr 23 2014
Kyrkans Tidning stift nr 24 2014
Kyrkans Tidning stift nr 25-26 2014
För att kunna läsa myPaper-publikationen behöver du ha JavaScript aktiverat i din webbläsare. Du behöver också ha minst Flash Version 6 installerad.