Sidan 1 i Kyrkans Tidning stift nr 6 2010

TORSDAG 11 FEBRUARI 2009 KYRKANS TIDNING NUMMER 6 UPPSALA STIFT Stiftets hus, Box 1314, 751 43 Uppsala Tel: 018-68 07 75, Fax: 018-12 45 25 mats.lagergren@svenskakyrkan.se Fest i mörker och ljus. Veckans sida handlar om en intensiv helg med djupa samtal och många kära återseenden. Hög kvalitet har präglat både föredragshållare och de som stod för festivalkvällen. Det är inte alldeles lätt att skriva om något där jag själv varit så inblandad och jag ber om överseende om det på någon punkt brister i objektiviteten. MATS LAGERGREN, STIFTSREDAKTÖR Himlen är här i domkyrkan UPPSALA Sveriges kyrkor och deras föremål bär alla på berättelser, skrivs på den nya hemsida som skapats för ett konstprojekt som nu växer fram. Uppsala domkyrkoförsamling tillsammans med Uppsala stift och Svenska kyrkan på nationell nivå skulle vilja lyfta fram dessa berättelser i en utställning där besökarna får möta kulturarv, konst, historiens skiftningar och hur man genom alla tider har sökt nya sätt att berätta om Guds och människans gemensamma historia. En första utställning är tänkt att vara placerad i Uppsala domkyrka med föremål i första hand från Uppsala stift. Redan nu kan den intresserade följa utvecklingen på www.himlenarhar.se Tusen talade teologi Teologifestivalen visar på behovet av mötesplatser Teologifestivalen är över och elva hundra teologer beger sig hemåt. Flera röster talar om behovet av stora och små mötesplatser för det fortsatta teologiska samtalet. – Det är kul att ha en sådan här festival i sitt stift, säger biskop Ragnar Persenius. Han säger det på en samling efter den avslutande gudstjänsten, tillsammans med gästerna från Jerusalem och representanter för Svenska kyrkan på nationell nivå och Västerås stift, båda medarrangörer av Teologifestivalen. – Jag känner ju rätt mycket folk runt om i landet och jag har fått många positiva reaktioner, säger Ragnar Persenius när han senare utvecklar sina tankar. Inte minst lyfter han fram lördagens tolv strömmar om vilka han har fått höra många positiva kommentarer. – Det är tydligt att det finns ett behov av den här typen av samlingar, understryker biskopen. – En viktig utgångspunkt har varit uppmaningen att alla får vara med i det teologiska samtalet, säger Astrid Uhlin, präst i Häslingtuna-Rogsta och tidigare medlem i Uppsala stifts teologiska råd. Hon berättar om dem som inte är präster och som uttryckt sin uppskattning över dagarna. – Jag tror att det här samtalet behöver fortsätta i den lokal miljön, men det är bra med en teologifestival för det stora samtalet och som en inspiration att hålla samtalet levande. ASTRID UHLIN UTTRYCKER sin egen Lågmält och variationsrikt HANEBO Knappast någon annan kvinna har som Maria inspirerat konstnärer, diktare och tonsättare, skriver Hudiksvalls Tidning. De berättar om en föreställning med namnet Mariabilder med Kilafors kammarmusikförening som arrangör. Huvudinslagen är diktläsning, dans och orgelmusik som vävs samman till en helhet. Större delen av föreställningen som gavs i Hanebo kyrka gick i lågmäldhetens tecken med det fanns också inslag med stark dramatik. Pensionerad präst ställer ut tavlor ENKÖPING Nästan varje dag går Margareta Juhlin Lundquist till sin ateljé och jobbar, skriver Enköpings-Posten. Som pensionär kan hon styra sin tid och hon jobbar nästan uteslutande med olja. – Det är spännande, roligt och svårt säger februari månads utställare i EP-galleriet i Enköping. För tre år sedan gick Margareta Juhlin Lundquist i pension och kan nu ägna mer tid åt sitt målande. På utställningen denna månad i EP-galleriet visar Margareta Juhlin Lundquist ett tiotal bilder varav ”Islossning” utgör en svit med skisser och med en modell. Här finns också ett par stora bilder, Till Merin och Under bron. - Jag vill fortsätta i det stora formatet och jag har massor av bilder i huvudet, säger Margareta Juhlin Lundquist. Temat för festivalen har varit och ljuset lyser i mörkret och under tre dagar har det belysts på många sätt. Det började i den inledande gudstjänsten som startade i en nedsläckt domkyrka, det fanns som en röd tråd i lördagens festivalkväll när prästen Olle Carlsson berättade om sin tuffa livsresa och i bidragen från Amy Klein och Mustafa Abu Sway, båda från Jerusalem. Ett konkret exempel på ljus i mörker var kollekten som gick till Uppsala stifts projekt att stödja uppbyggnaden av den lutherska kyrkans sjukhus i Zimbabwe. Den inbringade mer än 40 000 kronor. Många ljus tändes och universitetshuset fylldes av skönt sorl. TEMAT FINNS ÄVEN MED i den avsluFOTO: MAGDALENA DUBIEL uppskattning över dagarna men vill utmana festivalledningen inför kommande festivaler. – Det finns en tydlig riktning i festivalen och det kan nog bidra till att en del väljer att inte komma. Kanske finns det ett behov att bredda profilen. tande gudstjänsten och biskop Munib Younans predikan. Orden om hopp ljuder starkt när de uttalas av en man som har sin vardag i en situation som många skulle beskriva som utan hopp. Med hänvisning till söndagens text och de drömmar som Hanna och Simeon bar på uttrycker han sin egen dröm att israeler och palestinier ska se Guds avbild i varandra. – Jag drömmer att det inte längre ska finnas någon orättvisa, ingen ekonomisk utarmning, inga murar, inget hat, ingen ond bråd död, inget brott mot mänskliga rättigheter. Dessa ord och biskopens vädjan om fortsatt stöd och förböner följer festivaldeltagarna på deras resa hem från Uppsala. MATS LAGERGREN LÄS MER om Teologifestivalen på Uppsala stifts hemsida, www.svenskakyrkan.se/teologifestivalen Där kommer även bilder och vissa av föredragen att läggas upp. SE ÄVEN sidan 19 i denna tidning. Utdelandet av Silverkeruben till Ylva Eggehorn utgjorde en höjdpunkt efter en dag fylld av intensiva samtal FOTO: MATS LAGERGREN

  Sid 2 - TORSDAG 11 FEBRUARI 2010 KYRKANS TIDNING NUMMER 6 SKARA STIFT Stiftskansliet, Box  
Arkiv:
Kyrkans Tidning stift nr 44 2009
Kyrkans Tidning stift nr 45 2009
Kyrkans Tidning stift nr 46 2009
Kyrkans Tidning stift nr 47 2009
Kyrkans Tidning stift nr 48 2009
Kyrkans Tidning stift nr 49 2009
Kyrkans Tidning stift nr 50 2009
Kyrkans Tidning stift nr 51 2009
Kyrkans Tidning stift nr 52/53 2009
Kyrkans Tidning Stift nr 1 2010
Kyrkans Tidning stift nr 2 2010
Kyrkans Tidning stift nr 4 2010
Kyrkans Tidning stift nr 5 2010
Kyrkans Tidning stift nr 7 2010
Kyrkans Tidning stift nr 8 2010
Kyrkans Tidning stift nr 9 2010
Kyrkans Tidning stift nr 10 2010
Kyrkans Tidning stift nr 11 2010
Kyrkans Tidning stift nr 12 2010
Kyrkans Tidning stift nr 13/14 2010
Kyrkans Tidning stift nr 15 2010
Kyrkans Tidning stift nr 16 2010
Kyrkans Tidning stift nr 17 2010
Kyrkans Tidning stift nr 18 2010
Kyrkans Tidning stift nr 19 2010
Kyrkans Tidning stift nr 20 2010
Kyrkans Tidning stift nr 21 2010
Kyrkans Tidning stift nr 22 2010
Kyrkans Tidning stift nr 23 2010
Kyrkans Tidning stift nr 24 2010
Kyrkans Tidning Stift nr 25/26
Kyrkans Tidning Stift nr 27/28
Kyrkans Tidning Stift nr 29/30
Kyrkans Tidning Stift nr 31/32
Kyrkans Tidning Stift nr 33
Kyrkans Tidning stift nr 34 2010
Kyrkans Tidning stift nr 35 2010
Kyrkans Tidning stift nr 36 2010
Kyrkans Tidning stift nr 37 2010
Kyrkans Tidning stift nr 38 2010
Kyrkans Tidning stift nr 39 2010
Kyrkans Tidning stift nr 40 2010
Kyrkans Tidning Stift nr 41 2010
Kyrkans Tidning Stift nr 42 2010
Kyrkans Tidning Stift nr 43
Kyrkans Tidning stift nr 44
Kyrkans Tidning stift nr 45
Kyrkans Tidning stift nr 46
Kyrkans Tidning stift nr 47
Kyrkans Tidning stift nr 48
Kyrkans Tidning stift nr 49
Kyrkans Tidning stift nr 50 2010
Kyrkans Tidning stift nr 51/52 2010
Kyrkans Tidning stift nr 1 2011
Kyrkans Tidning stift nr 2 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 3 2011
Kyrkans Tidning Stift Nr 4 2011
Kyrkans Tidning stift nr 5 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 6 2011
Kyrkans Tidning stift nr 7 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 8 2011
Kyrkans Tidning stift nr 9 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 10 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 11 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 12 2011
Kyrkans Tidning stift nr 13 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 14 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 15 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 16/17 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 19 2011
Kyrkans Tidning stift nr 20 2011
Kyrkans Tidning stift nr 21 2011
Kyrkans Tidning stift nr 22 2011
Kyrkans Tidning stift nr 23 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 24 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 25/26 2011
Kyrkans Tidning stift nr 27-28 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 31-32 2011
Kyrkans Tidning stift nr 33 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 35 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 36 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 37 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 38 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 39 2011
Kyrkans Tidning Stift Nr 40
Kyrkans Tidning Stift Nr 41
Kyrkans Tidning stift Nr 42 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 43 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 47 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 48 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 50 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 2 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 3 2012
Kyrkans Tidning Stift nr 4 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 5 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 7 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 8 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 9 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 11 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 12 2012
Kyrkans Tidning stift nr 13 2012
Kyrkans Tidning stift nr 14/15 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 16 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 17 2012
Kyrkans Tidning stift nr 19 2012
Kyrkans Tidning stift nr 20 2012
Kyrkans Tidning Stift nr 21 2012
Kyrkans Tidning stift nr 22 2012
Kyrkans Tidning stift nr 23 2012
Kyrkans Tidning stift nr 24 2012
Kyrkans Tidning Stift nr 25/26 2012
Kyrkans Tidning stift nr 27/28 2012
Kyrkans Tidning stift nr 29/30 2012
Kyrkans Tidning stift nr 31/32 2012
Kyrkans Tidning stift nr 33 2012
Kyrkans Tidning stift nr 35 2012
Kyrkans Tidning stift nr 36 2012
Kyrkans Tidning stift nr 37 2012
Kyrkans Tidning stift nr 38 2012
Kyrkans Tidning stift nr 39 2012
Kyrkans Tidning stift nr 40 2012
Kyrkans Tidning stift nr 45 2012
Kyrkans Tidning stift nr 46 2012
Kyrkans Tidning stift nr 47 2012
Kyrkans Tidning stift nr 48 2012
Kyrkans Tidning stift nr 50 2012
Kyrkans Tidning stift nr 3 2013
Kyrkans Tidning stift nr 6 2013
Kyrkans Tidning stift nr 8 2013
Kyrkans Tidning stift nr 9 2013
Kyrkans Tidning stift nr 12 2013
Kyrkans Tidning stift nr 13/14 2013
Kyrkans Tidning stift nr 15 2013
Kyrkans Tidning stift nr 16 2013
Kyrkans Tidning stift nr 17 2013
Kyrkans Tidning stift nr 18 2013
Kyrkans Tidning stift nr 19 2013
Kyrkans Tidning stift nr 20 2013
Kyrkans Tidning stift nr 21 2013
Kyrkans Tidning stift nr 22 2013
Kyrkans Tidning stift nr 23 2013
Kyrkans Tidning stift nr 24 2013
Kyrkans Tidning stift nr 25/26 2013
Kyrkans Tidning stift nr 27/28 2013
Kyrkans Tidning stift nr 29/30 2013
Kyrkans Tidning stift nr 33 2013
Kyrkans Tidning stift nr 34 2013
Kyrkans Tidning stift nr 36 2013
Kyrkans Tidning stift nr 37 2013
Kyrkans Tidning stift nr 39 2013
Kyrkans Tidning stift nr 40 2013
Kyrkans Tidning stift nr 41 2013
Kyrkans Tidning stift nr 42 2013
Kyrkans Tidning stift nr 43 2013
Kyrkans Tidning stift nr 44 2013
Kyrkans Tidning stift nr 45 2013
Kyrkans Tidning stift nr 46 2013
Kyrkans Tidning stift nr 47 2013
Kyrkans Tidning stift nr 48 2013
Kyrkans Tidning stift nr 50 2013
Kyrkans Tidning Stift 51/52 2013
Kyrkans Tidning stift nr 1 2014
Kyrkans Tidning stift nr 2 2014
Kyrkans Tidning stift nr 3 2014
Kyrkans Tidning stift nr 4 2014
Kyrkans Tidning stift nr 5 2014
Kyrkans Tidning stift nr 6 2014
Kyrkans Tidning stift nr 9 2014
Kyrkans Tidning stift nr 11 2014
Kyrkans Tidning stift nr 14 2014
Kyrkans Tidning nr 16/17 Stift 2014
Kyrkans Tidning stift nr 18 2014
Kyrkans Tidning stift nr 19 2014
Kyrkans Tidning stift nr 20 2014
Kyrkans Tidning stift nr 23 2014
Kyrkans Tidning stift nr 24 2014
Kyrkans Tidning stift nr 25-26 2014
För att kunna läsa myPaper-publikationen behöver du ha JavaScript aktiverat i din webbläsare. Du behöver också ha minst Flash Version 6 installerad.