Sidan 3 i Kyrkans Tidning stift nr 5 2010

TORSDAG 4 FEBRUARI 2010 KYRKANS TIDNING NUMMER 5 SKARA STIFT Stiftskansliet, Box 173, 532 23 Skara Tel: 0511-262 08 Fax: 0511-262 70 catharina.sundqvist@svenskakyrkan.se Manlig syssla.Varför sjunger fler kvinnor än män i kör? Lust att sjunga är väl inget specifikt kvinnligt. Därför känns det kul att höra att männen får en egen kördag. Kanske kan det locka fler maskulina sångfåglar till kyrkans körer. CATHARINA SUNDQVIST, STIFTSREDAKTÖR Begravningsavgift kyrkans sak STIFTET Svenska kyrkan bör få chansen att själv ordna med utjämning av begravningsavgifterna. Därför bör regeringen avvakta med ny lagstiftning tills man ser resultatet av kyrkans arbete. Det skriver Skara stift i sitt remissvar på den statliga begravningsutredningen. En av nyckelfrågorna i begravningsutredning är den stora skillnaden i avgifter mellan olika delar av landet. I dag varierar begravningsavgiften mellan 7 och 76 öre. Utredarna föreslår att det från 2012 ska införas ett system som gör att avgiften blir enhetlig inom varje kommun. Det har man tänkt lösa genom att Skatteverket får räkna ut en genomsnittlig avgift och sedan fördela inkomsterna till pastoraten. Detta motsätter sig Skara stift av flera skäl. Bland annat är man rädd för att avgifterna kommer att bli högre. Vidare menar man att staten därmed inför principen att rättvisan begränsas av kommungränser. En annan aspekt är att det kan bli svåra bedömningsfrågor när kommunens gräns inte stämmer med pastoratsgränsen. Skara stift menar därför att kyrkans arbete med att se över sin struktur bör få fortsätta. De största skillnaderna i avgifter har redan jämnats ut när pastorat gått samman. En riktig kvarsittare Rolf Werner har varit Hjo folkhögskola trogen under 40 år Snacka om trogen! I 40 år har Rolf Werner suttit i styrelsen för stiftets folkhögskola i Hjo, de sista åtta åren som ordförande. Men från och med den nya mandatperioden har han sagt upp sig från uppdraget, 40 år får räcka. Styrelsen måste förnyas någon gång. Jag tycker inte att man ska vara så gammal att de andra får lyfta ut en, skämtar Rolf. Vi träffas hemma i villan i Mariestad. I hemstaden väntar engagemang i pastoratets fastighetsgrupp, så förtroendeuppdragen tar inte slut i och med Hjo folkhögskola. Engagemanget i Hjo folkhögskola började redan 1961-1963 då Rolf gick allmän linje. Han hade gjort lumpen och ville läsa vidare. Då fanns folkhögskolan där som en möjlighet. – SKOLFORMEN ÄR SPECIELL på flera döden för folkhögskolan, men vi överlevde. Jag tror på folkhögskolans speciella roll när det gäller att ge grundskole- och gymnasiekompetens plus att skapa speciella profiler som i Hjos fall Svenska kyrkans grundkurs och musikutbildningar. Rolf hänvisar till folkhögskolornas grundare, den danske prästen Grundtvig, som framhöll vikten av att lära för livet och inte enbart för skolan. – Folkhögskolan hade ett helt annat upplägg än realen och vad jag vet numera gymnasiet. Det är mindre korvstoppning och mer egna efterforskningar. Allt är inte så givet från början. NÄR DET GÄLLER STYRELSEARBETE så har Rolf hävdat linjen att styrelsen ska jobba med det övergripande och inte lägga sig i detaljer. Detaljstyrning tror han föder osäkerhet i skolledningen. Sedan kan man inte vara insatt i allt, resonerar han. När det gäller ledarskap menar han att man måste kunna tas med folk och lösa konflikter. – Där har jag haft nytta av mitt tidigare jobb som skadereglerare. Det innebar många personkontakter, både positiva och negativa, och att lösa en del konflikter. Att inte köra över folk och att kunna jämka viljor är ytterligare två viktiga ledaregenskaper tycker han. – SAMTIDIGT KAN MAN INTE vara Nya lokaler invigda i Ulricehamn ULRICEHAMN Svenska kyrkan i Ulricehamn har invigt nya lokaler vid Vists kyrkogård. Den ligger strax norr om centralorten. Det handlar om en ceremonilokal utan religiösa symboler, kansli- och personalutrymmen för kyrkogårdsförvaltningen och en maskinhall. Kostnaden är 20 miljoner kronor. Ceremonilokalen upplåts enbart för avlidna som är kistlagda. Några bårtransporter tas inte emot. Antalet kylplatser är 18 stycken. Begravningsavgiften i Ulricehamn är 25 öre. Vid invigningen föreföll landshövdingen Lars Bäckström imponerad över att Ulricehamn kunnat göra en så stor investering med en så relativt låg begravningsavgift, skriver Ulricehamns Tidning. Ceremonilokalen är vitmålad med stora och höga fönster som vetter mot Vistberget. sätt, bland annat genom att ge elever som av någon anledning inte gått eller klarat gymnasiet en andra chans. För min del gällde det att komplettera sjuårig grundskola för att kunna läsa vidare på tekniskt gymnasium. Ett annat signum för folkhögskolan är att den har stora möjligheter att inrikta undervisningen, både vad gäller enskilda individer och hela utbildningar. Sedan starten 1958 har Hjo folkhögskola hela tiden utvidgats och förnyats. En del utbildningar har kommit för att stanna och andra har haft sina år för att sedan försvinna. – När den nioåriga grundskolan kom sa alla att det betydde I 40 år har Rolf Werner varit Hjo folkhögskolas styrelse trogen, de senaste åtta åren som ordförande. Han har sett både upp- och nedgångar men tror på en framtid för folkhögskolan, framför allt som en möjlighet att ta igen missade studier och att specialisera sig. alla till lags. Vi har olika viljor och ibland måste obekväma beslut tas. Men är man något sånär rätt ute så kan man ta kritik. När det gäller ekonomi så har Hjo folkhögskola varit illa ute några gånger, men det har alltid rätat upp sig. – Eftersom jag varit med ett tag vägrar jag nästan att hetsa upp mig. När det går bra för samhället går det dåligt för folkhögskolan, enkelt uttryckt, eftersom extrautbildning och specialkurser inte efterfrågas i samma utsträckning. Senaste krisen berodde på felaktig information från staten. – DET VAR INTE KUL men nu är vi på banan igen, konstaterar Rolf, som kommer att fortsätta följa Hjo folkhögskolas öden och äventyr men numera på lite avstånd. CATHARINA SUNDQVIST Bra kördag för röststark minoritet Nyligen genomfördes en lyckad kördag för såväl äldre som yngre killar som sjunger i kyrkokör. Bakom arrangemanget stod Sjuhäradsbygdens- respektive Hallands kyrkosångsförbund. Tanken var att uppmuntra och uppmärksamma de manliga sångarna som oftast är i minoritet. HERRARNA LÄRDE SIG ett antal nya klangen, intygar Carl-Gustaf Ekström, förbundsdirigent i Sjuhäradsbygdens kyrkosångsförbund. FYRA UNGA KILLAR hade hörsammat inbjudan och fick sjunga några sånger tillsammans med de något äldre männen. – Det blev ett inspirerande möte över generationsgränserna, fyllt av samförstånd och härlig sång, säger Carl-Gustaf Ekström som var en av ledarna för dagen. En fortsättning önskades av sångarna, så det tänker ledarna för de båda kyrkosångsförbunden försöka ordna. Här är de yngre och äldre killarna som sjöng ut i Veddige under kördagen. De manliga sångarna är ofta i minoritet i kyrkokören. Därför fick de på det här sättet lite extra uppmuntran och uppmärksamhet. sånger och fick ett knippe sångtekniska tips. – Den manliga gemenskapen växte ikapp med den dånande

Sid 2 - TORSDAG 4 FEBRUARI 2009 KYRKANS TIDNING NUMMER 5 UPPSALA STIFT Stiftets hus, Box   Sid 4 - TORSDAG 4 FEBRUARI 2010 KYRKANS TIDNING NUMMER 5 VÄSTERÅS STIFT Västra kyrkogatan  
För att kunna läsa myPaper-publikationen behöver du ha JavaScript aktiverat i din webbläsare. Du behöver också ha minst Flash Version 6 installerad.