Sidan 1 i Kyrkans Tidning stift nr 5 2010

TORSDAG 4 FEBRUARI 2010 KYRKANS TIDNING NUMMER 5 FRÅN STIFTEN På den här sidan möter du livet i stiften. Kyrkans folk vill släcka kommunen UPPSALA STIFT Tobias Olsson och Lillemor Östberg, båda anställda av Järvsö församling, vill att Ljusdals kommun ansluter sig till Världsnaturfondens manifestation i klimatfrågan, Earth Hour. Ljusdalsposten skriver att de i ett medborgarförslag berättar att församlingarna i kommunen släcker sina lampor den 27 mars och anser att kommunen också bör vara med. ’’ kvarsittare En riktig Evolutionen befriade oss från en deterministisk gudsbild. När Gud inte längre är den som bestämmer hur allt ska bli, då blir vi fria att se att Gud i stället är den icke-tvingande kärleken. Tack Darwin för den insikten! KG HAMMAR på ett samtalsdygn på Sätra Brunn, Västerås stift Rolf Werner har varit Hjo folkhögskola trogen under 40 år Snacka om trogen! I 40 år har Rolf Werner suttit i styrelsen för stiftets folkhögskola i Hjo, de sista åtta åren som ordförande. Men från och med den nya mandatperioden har han sagt upp sig från uppdraget, 40 år får räcka. – Styrelsen måste förnyas någon gång. Jag tycker inte att man ska vara så gammal att de andra får lyfta ut en, skämtar Rolf. Vi träffas hemma i villan i Mariestad. I hemstaden väntar engagemang i pastoratets fastighetsgrupp, så förtroendeuppdragen tar inte slut i och med Hjo folkhögskola. Engagemanget i Hjo folkhögskola började redan 1961-1963 då Rolf gick allmän linje. Han hade gjort lumpen och ville läsa vidare. Då fanns folkhögskolan där som en möjlighet. – SKOLFORMEN ÄR SPECIELL på flera Ungdomar får kafé med häng LUNDS STIFT Svenska kyrkan i Kågeröd-Röstånga har tillsammans med unga på orten planerat för ny och eftertraktad verksamhet. Nu öppnas portarna till den före detta prästgården och den 12 februari blir premiärdatum för den nya satsningen. Lanspel, filmvisningar och fika hör till det som står till buds. lan kom sa alla att det betydde döden för folkhögskolan, men vi överlevde. Jag tror på folkhögskolans speciella roll när det gäller att ge grundskole- och gymnasiekompetens plus att skapa speciella profiler som i Hjos fall Svenska kyrkans grundkurs och musikutbildningar. Rolf hänvisar till folkhögskolornas grundare, den danske prästen Grundtvig, som framhöll vikten av att lära för livet och inte enbart för skolan. – Folkhögskolan hade ett helt annat upplägg än realen och vad jag vet numera gymnasiet. Det är mindre korvstoppning och mer egna efterforskningar. Allt är inte så givet från början. NÄR DET GÄLLER STYRELSEARBETE så har Rolf hävdat linjen att styrelsen ska jobba med det övergripande och inte lägga sig i detaljer. Detaljstyrning tror han föder osäkerhet i skolledningen. Sedan kan man inte vara insatt i allt, resonerar han. När det gäller ledarskap menar han att man måste kunna tas med folk och lösa konflikter. – Där har jag haft nytta av mitt tidigare jobb som skadereglerare. Det innebar många personkontakter, både positiva och negativa, och att lösa en del konflikter. Att inte köra över folk och att kunna jämka viljor är ytterligare två viktiga ledaregenskaper tycker han. – Samtidigt kan man inte vara alla till lags. Vi har olika viljor och ibland måste obekväma beslut tas. Men är man något sånär rätt ute så kan man ta kritik. När det gäller ekonomi så har Nordlig nationell trygghetskonferens LULEÅ STIFT De flesta frågor som offentlig sektor och civila samhället arbetar med, handlar om att skapa ett tryggare samhälle. En trygghetskonferens genomförs därför i Luleå den 16-17 mars. Bland de medverkande finns ärkebiskop emeritus Gunnar Weman. Rikskriminalpolisens chef Therese Mattsson ska berätta hur polisen arbetar mot grov organiserad brottslighet. Umeåprästen Susanne Dahl ska föreläsa om att våga visa respekt. Blinka lilla stjärna där... är temat för skolprästen Stefan Widmans seminarium om hur skolkyrkan i Luleå stift arbetar med ett ickevålds- och försoningsarbete bland ungdomar och vuxna med kriminell belastning som på olika sätt drabbats av våld. sätt, bland annat genom att ge elever som av någon anledning inte gått eller klarat gymnasiet en andra chans. För min del gällde det att komplettera sjuårig grundskola för att kunna läsa vidare på tekniskt gymnasium. Ett annat signum för folkhögskolan är att den har stora möjligheter att inrikta undervisningen, både vad gäller enskilda individer och hela utbildningar. Sedan starten 1958 har Hjo folkhögskola hela tiden utvidgats och förnyats. En del utbildningar har kommit för att stanna och andra har haft sina år för att sedan försvinna. – När den nioåriga grundsko- I 40 år har Rolf Werner varit Hjo folkhögskolas styrelse trogen, de senaste åtta åren som ordförande. Hjo folkhögskola varit illa ute några gånger, men det har alltid rätat upp sig. – Eftersom jag varit med ett tag vägrar jag nästan att hetsa upp mig. När det går bra för samhället går det dåligt för folkhögskolan, enkelt uttryckt, eftersom extrautbildning och specialkurser inte efterfrågas i samma utsträckning. Senaste krisen berodde på felaktig information från staten. – DET VAR INTE KUL men nu är vi på banan igen, konstaterar Rolf, som kommer att fortsätta följa Hjo folkhögskolas öden och äventyr men numera på lite avstånd. CATHARINA SUNDQVIST Fyra dagars fest för gudstjänsten I fyra dagar kommer det att bli ett ordentligt mässfirande i både Annedalskyrkan och Hagakyrkan i Göteborg. Mässor, möten, musik är några av grundpelarna i den gudstjänstfestival som firas i Annedal och Haga den 11–14 mars. Fokus är på temamässor, som Annedalskyrkan har lång erfarenhet av att arbeta med. Gemensamt för temamässorna är att använda teman, texter och musik från vitt skilda grupper inom populärmusiken. – Ett unikt sätt där populärkulturens musik möter mässans form, säger David Ekh, projektledare för festivalen. Vila är en mässa på det ständigt aktuella temat om försoning och förlåtelse. Medverkar gör åttamannabandet SeLest och Annedals egen dramagrupp – DUGA. Skådespelaren Klara Zimmergren predikar. ELDKVARN HAR TIDIGARE medverkat i mässorna Kärlekens törst och Kärlekens låga. Nu ges möjlighet att åter möta dem, denna gång i mässan Kärlekens väg. Mässan She lånar sånger av sångerskan Emmylou Harris, som alltsedan 1970-talet haft tydliga andliga förtecken i sina sånger. I mässan medverkar bland andra sångerskan Kajsa Grytt och Anna Stadling. Under de fyra dagarna ges också tillfälle att delta i semina- Livsstil som förändrar GÖTEBORGS STIFT Affischutställningen Livsstil som påverkar – en utställning om klimat, klädproduktion och möjlighet till förändring kan lånas av kyrkor, bibliotek och skolor utan kostnad. Utställningen, som är framtagen av Skallsjö församling, tar upp grundläggande frågor kring klimatförändring, vattentillgång och textilproduktion och pekar på alternativ till dagens konsumtion. rier för att få möjlighet att fördjupa sig i områden som omfamnar både gudstjänsten och populärkulturen, men som också vill ge inspiration till ett förnyat gudstjänstliv i den egna församlingen. Annedalskyrkan har under flera år arbetat med uppmärksammade temamässor. Varför har temamässor blivit så attraktiva? Anna Stadling, Martin Lönnebo, Kajsa Grytt, och KG Hammar är några av dem som medverkar på gudstjänstfestivalen. – All tro är kontextuell och här tar vi fasta på dagens kontext och skriver en liturgi som är i samklang med den musik som framförs, säger David Ekh. EVA STAXÄNG MER INFORMATION om gudstjänstfestivalen och anmälan, se: www.gudstjanstfestival.se Mässan Saving grace tar fasta på Bob Dylan vars gospellåtar kommer att framföras av London Community Gospel Choir och göteborgsbandet Valdemar.

  Sid 2 - TORSDAG 4 FEBRUARI 2009 KYRKANS TIDNING NUMMER 5 UPPSALA STIFT Stiftets hus, Box  
Arkiv:
Kyrkans Tidning stift nr 44 2009
Kyrkans Tidning stift nr 45 2009
Kyrkans Tidning stift nr 46 2009
Kyrkans Tidning stift nr 47 2009
Kyrkans Tidning stift nr 48 2009
Kyrkans Tidning stift nr 49 2009
Kyrkans Tidning stift nr 50 2009
Kyrkans Tidning stift nr 51 2009
Kyrkans Tidning stift nr 52/53 2009
Kyrkans Tidning Stift nr 1 2010
Kyrkans Tidning stift nr 2 2010
Kyrkans Tidning stift nr 4 2010
Kyrkans Tidning stift nr 6 2010
Kyrkans Tidning stift nr 7 2010
Kyrkans Tidning stift nr 8 2010
Kyrkans Tidning stift nr 9 2010
Kyrkans Tidning stift nr 10 2010
Kyrkans Tidning stift nr 11 2010
Kyrkans Tidning stift nr 12 2010
Kyrkans Tidning stift nr 13/14 2010
Kyrkans Tidning stift nr 15 2010
Kyrkans Tidning stift nr 16 2010
Kyrkans Tidning stift nr 17 2010
Kyrkans Tidning stift nr 18 2010
Kyrkans Tidning stift nr 19 2010
Kyrkans Tidning stift nr 20 2010
Kyrkans Tidning stift nr 21 2010
Kyrkans Tidning stift nr 22 2010
Kyrkans Tidning stift nr 23 2010
Kyrkans Tidning stift nr 24 2010
Kyrkans Tidning Stift nr 25/26
Kyrkans Tidning Stift nr 27/28
Kyrkans Tidning Stift nr 29/30
Kyrkans Tidning Stift nr 31/32
Kyrkans Tidning Stift nr 33
Kyrkans Tidning stift nr 34 2010
Kyrkans Tidning stift nr 35 2010
Kyrkans Tidning stift nr 36 2010
Kyrkans Tidning stift nr 37 2010
Kyrkans Tidning stift nr 38 2010
Kyrkans Tidning stift nr 39 2010
Kyrkans Tidning stift nr 40 2010
Kyrkans Tidning Stift nr 41 2010
Kyrkans Tidning Stift nr 42 2010
Kyrkans Tidning Stift nr 43
Kyrkans Tidning stift nr 44
Kyrkans Tidning stift nr 45
Kyrkans Tidning stift nr 46
Kyrkans Tidning stift nr 47
Kyrkans Tidning stift nr 48
Kyrkans Tidning stift nr 49
Kyrkans Tidning stift nr 50 2010
Kyrkans Tidning stift nr 51/52 2010
Kyrkans Tidning stift nr 1 2011
Kyrkans Tidning stift nr 2 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 3 2011
Kyrkans Tidning Stift Nr 4 2011
Kyrkans Tidning stift nr 5 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 6 2011
Kyrkans Tidning stift nr 7 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 8 2011
Kyrkans Tidning stift nr 9 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 10 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 11 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 12 2011
Kyrkans Tidning stift nr 13 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 14 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 15 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 16/17 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 19 2011
Kyrkans Tidning stift nr 20 2011
Kyrkans Tidning stift nr 21 2011
Kyrkans Tidning stift nr 22 2011
Kyrkans Tidning stift nr 23 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 24 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 25/26 2011
Kyrkans Tidning stift nr 27-28 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 31-32 2011
Kyrkans Tidning stift nr 33 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 35 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 36 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 37 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 38 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 39 2011
Kyrkans Tidning Stift Nr 40
Kyrkans Tidning Stift Nr 41
Kyrkans Tidning stift Nr 42 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 43 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 47 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 48 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 50 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 2 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 3 2012
Kyrkans Tidning Stift nr 4 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 5 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 7 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 8 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 9 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 11 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 12 2012
Kyrkans Tidning stift nr 13 2012
Kyrkans Tidning stift nr 14/15 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 16 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 17 2012
Kyrkans Tidning stift nr 19 2012
Kyrkans Tidning stift nr 20 2012
Kyrkans Tidning Stift nr 21 2012
Kyrkans Tidning stift nr 22 2012
Kyrkans Tidning stift nr 23 2012
Kyrkans Tidning stift nr 24 2012
Kyrkans Tidning Stift nr 25/26 2012
Kyrkans Tidning stift nr 27/28 2012
Kyrkans Tidning stift nr 29/30 2012
Kyrkans Tidning stift nr 31/32 2012
Kyrkans Tidning stift nr 33 2012
Kyrkans Tidning stift nr 35 2012
Kyrkans Tidning stift nr 36 2012
Kyrkans Tidning stift nr 37 2012
Kyrkans Tidning stift nr 38 2012
Kyrkans Tidning stift nr 39 2012
Kyrkans Tidning stift nr 40 2012
Kyrkans Tidning stift nr 45 2012
Kyrkans Tidning stift nr 46 2012
Kyrkans Tidning stift nr 47 2012
Kyrkans Tidning stift nr 48 2012
Kyrkans Tidning stift nr 50 2012
Kyrkans Tidning stift nr 3 2013
Kyrkans Tidning stift nr 6 2013
Kyrkans Tidning stift nr 8 2013
Kyrkans Tidning stift nr 9 2013
Kyrkans Tidning stift nr 12 2013
Kyrkans Tidning stift nr 13/14 2013
Kyrkans Tidning stift nr 15 2013
Kyrkans Tidning stift nr 16 2013
Kyrkans Tidning stift nr 17 2013
Kyrkans Tidning stift nr 18 2013
Kyrkans Tidning stift nr 19 2013
Kyrkans Tidning stift nr 20 2013
Kyrkans Tidning stift nr 21 2013
Kyrkans Tidning stift nr 22 2013
Kyrkans Tidning stift nr 23 2013
Kyrkans Tidning stift nr 24 2013
Kyrkans Tidning stift nr 25/26 2013
Kyrkans Tidning stift nr 27/28 2013
Kyrkans Tidning stift nr 29/30 2013
Kyrkans Tidning stift nr 33 2013
Kyrkans Tidning stift nr 34 2013
Kyrkans Tidning stift nr 36 2013
Kyrkans Tidning stift nr 37 2013
Kyrkans Tidning stift nr 39 2013
Kyrkans Tidning stift nr 40 2013
Kyrkans Tidning stift nr 41 2013
Kyrkans Tidning stift nr 42 2013
Kyrkans Tidning stift nr 43 2013
Kyrkans Tidning stift nr 44 2013
Kyrkans Tidning stift nr 45 2013
Kyrkans Tidning stift nr 46 2013
Kyrkans Tidning stift nr 47 2013
Kyrkans Tidning stift nr 48 2013
Kyrkans Tidning stift nr 50 2013
Kyrkans Tidning Stift 51/52 2013
Kyrkans Tidning stift nr 1 2014
Kyrkans Tidning stift nr 2 2014
Kyrkans Tidning stift nr 3 2014
Kyrkans Tidning stift nr 4 2014
Kyrkans Tidning stift nr 5 2014
Kyrkans Tidning stift nr 6 2014
Kyrkans Tidning stift nr 9 2014
Kyrkans Tidning stift nr 11 2014
Kyrkans Tidning stift nr 14 2014
Kyrkans Tidning nr 16/17 Stift 2014
Kyrkans Tidning stift nr 18 2014
Kyrkans Tidning stift nr 19 2014
Kyrkans Tidning stift nr 20 2014
Kyrkans Tidning stift nr 23 2014
Kyrkans Tidning stift nr 24 2014
Kyrkans Tidning stift nr 25-26 2014
För att kunna läsa myPaper-publikationen behöver du ha JavaScript aktiverat i din webbläsare. Du behöver också ha minst Flash Version 6 installerad.