Sidan 1 i Kyrkans Tidning stift nr 4 2010

TORSDAG 28 JANUARI 2009 KYRKANS TIDNING NUMMER 4 UPPSALA STIFT Stiftets hus, Box 1314, 751 43 Uppsala Tel: 018-68 07 75, Fax: 018-12 45 25 mats.lagergren@svenskakyrkan.se Selektiv globalisering. Ibland framskymtar – hos vissa grupper tydligare än andra – en önskan att plocka russinen ur den globala kakan. Gärna kebab, tillgång till exotiska resmål och att någon annan gör det smutsiga jobbet. Inte lika gärna kulturkompromisser eller att mer rättvist dela på jordens resurser. En orimlig önskan – och tur är väl det. MATS LAGERGREN, STIFTSREDAKTÖR Många vill skriva om kyrkan SÖDERALA Planerna på en bok om Söderala kyrka har tagit några rejäla steg framåt, skriver Söderhamnskuriren. En rad framstående experter har tackat ja till att medverka och församlingen har ställt sig bakom projektet. Det finns väldigt lite att läsa om denna kyrka som av Lars Nylander på Hälsinglands museum beskriver som en Rolls Royce, men nu ska det bli ändring på detta. Projektet kommer att ledas av Hälsinglands museum, på uppdrag av Söderala pastorat. Lars Nylander lovar att den ska bli rikt illustrerad, begriplig för alla, men ändå inte för enkel för den som har mer avancerade kunskaper. Förhoppningen är att boken ska bli klar under 2012. Existentiella samtal Projekt i Gävle tar sikte på gymnasieungdomar I ett treårigt projekt satsar Svenska kyrkan i Gävle på mötet med gymnasieungdomar. Inriktningen är det existentiella samtalet och ett ledord är att pröva. – Vi ska arbeta för andlig växt och mognad i gymnasiemiljö men i övrigt känns det som ett blankt papper, säger projektledaren Annika Persson. Annika Persson är diakon och har just lämnat en församlingstjänst i Norrtälje för att under tre år se hur kyrkan bättre kan komma i kontakt med ungdomar i gymnasieåldern. Projektet är ett av tre i Uppsala stift som har fått Svenska kyrkans nationella projektstöd som delas ut för att utveckla församlingslivet. – Det känns väldigt seriöst med en gedigen projektbeskrivning och en styrgrupp där alla stadens kyrkoherdar är med, fortsätter Annika Persson. Lotten Sundin Björk och Annika Persson ser fram emot att möta Gävles ungdomar – i skolmiljö och i cybervärlden. MÅLET ÄR TYDLIGT och projektet FOTO: MATS LAGERGREN Samarbete med symfoniorkester BERGSJÖ Runt 50 körsångare väntas ställa upp när de tre församlingskörerna i Bergsjö, Hassela och Ilsbo går samman för att sjunga verket Förklädd Gud, skriver Hudiksvalls tidning. Pastoratskören får uppbackning av en mindre symfoniorkester bestående av professionella musiker från Stockholm och lokala stråkmusiker från Nordanstig. – En av våra största utmaningar under min tid som kantor, säger Charles Liljedahl. Invigning av ny orgel VALBO Den 7 februari invigs den nya orgeln i Valbo kyrka, skriver församlingen i ett pressmeddelande. Det är en helt ny orgel, med några gamla bevarade pipor som återanvänts. Musikdirektör Mats Åberg, tillika kontrollant för renoveringen kommer under gudstjänsten att spela Fiat lux (Varde ljus) av Théodore Dubois, Legender av Emil Sjögren och Toccata av Charles-Marie Widor. har en klar inriktning på det existentiella samtalet. Det ska inte vara en skolkyrka med skolgrupper och andakter men det ska heller inte vara ett socialt arbete. Mycket av det görs redan på skolorna i Gävle och tanken är att föra arbetet ett steg vidare. – När jag var på anställningsintervju användes ordet pröva väldigt flitigt, säger Lotten SundinBjörk, präst från Hållnäs-Österlövsta som snart börjar sitt arbete i projektet. Ytterligare ett namn blir klart i dagarna och tillsammans ska de börja pröva. – Just nu tittar jag på Gävle och vad som finns av skolor, fritids- gårdar och andra träffpunkter, fortsätter Annika Persson och betonar att det inte handlar om att starta nya verksamheter. Tanken är i stället att finnas där unga finns, i skolmiljöer och på fritiden. Det innefattar även nätet som i dag är en viktig social arena och Annika Persson har erfarenhet av nätvandring likaväl som nattvandring. – I DAG MÖTS många ungdomar på Det finns många idéer. Under vårt samtal tänker Annika Persson och Lotten Sundin-Björk högt och prövar sig fram, en metod som är tänkt att fortsätta under projektet. NÄR DET ÄR KLART med den tredje Facebook och även om det inte innebär ett konkret möte sker där många existentiella samtal, säger Lotten Sundin-Björk personen planerar de att resa bort några dagar för att svetsas samman och för att bryta idéer mot varandra. Och så fort de har fått kontakt med skolorna går projektet in i sin operativa fas. – När vi hittar metoder som fungerar ska vi dra in medarbetarna i församlingarna. Arbetet ska ju fortsätta även efter projekttiden, säger Annika Persson Lotten Sundin Björk betonar samarbetet och menar att det gärna får sträcka sig utanför Svenska kyrkans gränser. – Jag tror att vi ska arbeta med andra kyrkor, religioner och föreningar. PROJEKTET LÖPER under tre år och innefattar även en ordentlig dokumentation. Ett av målen är lärande, för kyrkan i Gävle, för Uppsala stift och hela Svenska kyrkan. MATS LAGERGREN Bibeln i centrum i Helga Trefaldighet En utställning om Bibeln visas under våren i Uppsala Helga Trefaldighets kyrka. Uråldriga texter får ny aktualitet tillsammans med moderna bilder. – Ibland är Bibeln budskap så omvälvande och radikalt att vi har svårt att ta det till oss. Christer Åsberg, professor och tidigare sekreterare i Svenska bibelsällskapet predikar på vernissagesöndagen och han varnar oss för att ta för lätt på Bibeln. – Bibelns mångtydighet är dess rikedom och i sig ett budskap att vi ska använda både förstånd, gamla texter. Med ett glas cider i handen minglar högmässobesökarna runt och tittar på Sensus utställning med 20 bilder som alla är inspirerade av Bibeln. På plats finns också Gideoniterna och berättar om sitt mångåriga arbete att dela ut biblar på hotell, i skolor och regementen. Vi får bland annat veta att de varje år delar ut tusen biblar till Uppsalas studenter. UTSTÄLLNINGEN pågår till mitten av februari och avlöses sedan av en installation om pengar och tro. Den har namnet och förlåt oss våra skulder och kombinerar religiösa symboler och pengar. Vårens program på Breidagård STIFTET Nu är det klart med vårens andrum och retreater på Breidagård. Andrummen äger rum den 24-26 mars och 9-11 april, retreaterna 18-20 februari, 29-31 mars och 2830 maj. Se vidare på Breidagårds hemsida, www.svenskakyrkan.se/uppsalastift/breidagard Efter högmässan gavs tillfällighet att se bilder som inspirerats av Bibeln. FOTO: MATS LAGERGREN fantasi och kritiskt tänkande. Efter gudstjänsten invigs ut- ställningen The Book där moderna bilder sätts samman med MATS LAGERGREN

  Sid 2 - TORSDAG 28 JANUARI KYRKANS TIDNING NUMMER 4 SKARA STIFT Stiftskansliet, Box 173,  
Arkiv:
Kyrkans Tidning stift nr 44 2009
Kyrkans Tidning stift nr 45 2009
Kyrkans Tidning stift nr 46 2009
Kyrkans Tidning stift nr 47 2009
Kyrkans Tidning stift nr 48 2009
Kyrkans Tidning stift nr 49 2009
Kyrkans Tidning stift nr 50 2009
Kyrkans Tidning stift nr 51 2009
Kyrkans Tidning stift nr 52/53 2009
Kyrkans Tidning Stift nr 1 2010
Kyrkans Tidning stift nr 2 2010
Kyrkans Tidning stift nr 5 2010
Kyrkans Tidning stift nr 6 2010
Kyrkans Tidning stift nr 7 2010
Kyrkans Tidning stift nr 8 2010
Kyrkans Tidning stift nr 9 2010
Kyrkans Tidning stift nr 10 2010
Kyrkans Tidning stift nr 11 2010
Kyrkans Tidning stift nr 12 2010
Kyrkans Tidning stift nr 13/14 2010
Kyrkans Tidning stift nr 15 2010
Kyrkans Tidning stift nr 16 2010
Kyrkans Tidning stift nr 17 2010
Kyrkans Tidning stift nr 18 2010
Kyrkans Tidning stift nr 19 2010
Kyrkans Tidning stift nr 20 2010
Kyrkans Tidning stift nr 21 2010
Kyrkans Tidning stift nr 22 2010
Kyrkans Tidning stift nr 23 2010
Kyrkans Tidning stift nr 24 2010
Kyrkans Tidning Stift nr 25/26
Kyrkans Tidning Stift nr 27/28
Kyrkans Tidning Stift nr 29/30
Kyrkans Tidning Stift nr 31/32
Kyrkans Tidning Stift nr 33
Kyrkans Tidning stift nr 34 2010
Kyrkans Tidning stift nr 35 2010
Kyrkans Tidning stift nr 36 2010
Kyrkans Tidning stift nr 37 2010
Kyrkans Tidning stift nr 38 2010
Kyrkans Tidning stift nr 39 2010
Kyrkans Tidning stift nr 40 2010
Kyrkans Tidning Stift nr 41 2010
Kyrkans Tidning Stift nr 42 2010
Kyrkans Tidning Stift nr 43
Kyrkans Tidning stift nr 44
Kyrkans Tidning stift nr 45
Kyrkans Tidning stift nr 46
Kyrkans Tidning stift nr 47
Kyrkans Tidning stift nr 48
Kyrkans Tidning stift nr 49
Kyrkans Tidning stift nr 50 2010
Kyrkans Tidning stift nr 51/52 2010
Kyrkans Tidning stift nr 1 2011
Kyrkans Tidning stift nr 2 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 3 2011
Kyrkans Tidning Stift Nr 4 2011
Kyrkans Tidning stift nr 5 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 6 2011
Kyrkans Tidning stift nr 7 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 8 2011
Kyrkans Tidning stift nr 9 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 10 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 11 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 12 2011
Kyrkans Tidning stift nr 13 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 14 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 15 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 16/17 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 19 2011
Kyrkans Tidning stift nr 20 2011
Kyrkans Tidning stift nr 21 2011
Kyrkans Tidning stift nr 22 2011
Kyrkans Tidning stift nr 23 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 24 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 25/26 2011
Kyrkans Tidning stift nr 27-28 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 31-32 2011
Kyrkans Tidning stift nr 33 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 35 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 36 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 37 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 38 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 39 2011
Kyrkans Tidning Stift Nr 40
Kyrkans Tidning Stift Nr 41
Kyrkans Tidning stift Nr 42 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 43 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 47 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 48 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 50 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 2 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 3 2012
Kyrkans Tidning Stift nr 4 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 5 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 7 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 8 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 9 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 11 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 12 2012
Kyrkans Tidning stift nr 13 2012
Kyrkans Tidning stift nr 14/15 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 16 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 17 2012
Kyrkans Tidning stift nr 19 2012
Kyrkans Tidning stift nr 20 2012
Kyrkans Tidning Stift nr 21 2012
Kyrkans Tidning stift nr 22 2012
Kyrkans Tidning stift nr 23 2012
Kyrkans Tidning stift nr 24 2012
Kyrkans Tidning Stift nr 25/26 2012
Kyrkans Tidning stift nr 27/28 2012
Kyrkans Tidning stift nr 29/30 2012
Kyrkans Tidning stift nr 31/32 2012
Kyrkans Tidning stift nr 33 2012
Kyrkans Tidning stift nr 35 2012
Kyrkans Tidning stift nr 36 2012
Kyrkans Tidning stift nr 37 2012
Kyrkans Tidning stift nr 38 2012
Kyrkans Tidning stift nr 39 2012
Kyrkans Tidning stift nr 40 2012
Kyrkans Tidning stift nr 45 2012
Kyrkans Tidning stift nr 46 2012
Kyrkans Tidning stift nr 47 2012
Kyrkans Tidning stift nr 48 2012
Kyrkans Tidning stift nr 50 2012
Kyrkans Tidning stift nr 3 2013
Kyrkans Tidning stift nr 6 2013
Kyrkans Tidning stift nr 8 2013
Kyrkans Tidning stift nr 9 2013
Kyrkans Tidning stift nr 12 2013
Kyrkans Tidning stift nr 13/14 2013
Kyrkans Tidning stift nr 15 2013
Kyrkans Tidning stift nr 16 2013
Kyrkans Tidning stift nr 17 2013
Kyrkans Tidning stift nr 18 2013
Kyrkans Tidning stift nr 19 2013
Kyrkans Tidning stift nr 20 2013
Kyrkans Tidning stift nr 21 2013
Kyrkans Tidning stift nr 22 2013
Kyrkans Tidning stift nr 23 2013
Kyrkans Tidning stift nr 24 2013
Kyrkans Tidning stift nr 25/26 2013
Kyrkans Tidning stift nr 27/28 2013
Kyrkans Tidning stift nr 29/30 2013
Kyrkans Tidning stift nr 33 2013
Kyrkans Tidning stift nr 34 2013
Kyrkans Tidning stift nr 36 2013
Kyrkans Tidning stift nr 37 2013
Kyrkans Tidning stift nr 39 2013
Kyrkans Tidning stift nr 40 2013
Kyrkans Tidning stift nr 41 2013
Kyrkans Tidning stift nr 42 2013
Kyrkans Tidning stift nr 43 2013
Kyrkans Tidning stift nr 44 2013
Kyrkans Tidning stift nr 45 2013
Kyrkans Tidning stift nr 46 2013
Kyrkans Tidning stift nr 47 2013
Kyrkans Tidning stift nr 48 2013
Kyrkans Tidning stift nr 50 2013
Kyrkans Tidning Stift 51/52 2013
Kyrkans Tidning stift nr 1 2014
Kyrkans Tidning stift nr 2 2014
Kyrkans Tidning stift nr 3 2014
Kyrkans Tidning stift nr 4 2014
Kyrkans Tidning stift nr 5 2014
Kyrkans Tidning stift nr 6 2014
Kyrkans Tidning stift nr 9 2014
Kyrkans Tidning stift nr 11 2014
Kyrkans Tidning stift nr 14 2014
Kyrkans Tidning nr 16/17 Stift 2014
Kyrkans Tidning stift nr 18 2014
Kyrkans Tidning stift nr 19 2014
Kyrkans Tidning stift nr 20 2014
Kyrkans Tidning stift nr 23 2014
Kyrkans Tidning stift nr 24 2014
Kyrkans Tidning stift nr 25-26 2014
För att kunna läsa myPaper-publikationen behöver du ha JavaScript aktiverat i din webbläsare. Du behöver också ha minst Flash Version 6 installerad.