Sidan 2 i Kyrkans Tidning stift nr 52/53 2009

ONSDAG 23 DECEMBER 2009 KYRKANS TIDNING NUMMER 52/53 UPPSALA STIFT Stiftets hus, Box 1314, 751 43 Uppsala Tel: 018-68 07 75, Fax: 018-12 45 25 mats.lagergren@svenskakyrkan.se Blygsam önskelista. I år önskar jag mig bara en julklapp, ett nytt klimatavtal där ansvaret delas rättvist. Jag är inte nöjd om de fattiga får bära den tyngsta bördan eller om kostnaden tas från det stödet till de fattigaste. Med denna modesta önskan vill jag även önska stiftssidans läsare en god och välsignad jul. MATS LAGERGREN, STIFTSREDAKTÖR Ta vara på mellandagen Vi går mot mellandagarnas tid. Vi kan se dem som hoptryckta timmar mellan dignande och utdragna högtider eller som möjligheter att upptäcka värdet av det enkla. Som inandningens betydelse för utandning. JAG FÖRESLÅR det sistnämnda. I mellandagarna finns utrymme att låta högtiderna landa, det forcerade sakta in och ta sin boning ibland oss. Jag tror vi behöver den tiden och att jag inte är den ende som kan tycka julen är som bäst sent på juldagen, när allt som måste göras är gjort och det egentligen är över. Julfriden anländer i den meningen sent och då gäller det att ha några mellandagar på sig att härbärgera den. Den rannsakande frågan är om jag har den tiden och det modet. Den viktiga insikten är att ett liv med stängda dörrar blir ett mycket tomt liv för allt finns inte inom mig. Livet kommer till oss, visst är det också vad julen handlar om? JAG TROR det kan vara samma Trio kommer till hjälp Uppsala stift erbjuder stöd till församlingar Häverö-Singö går samman med Edebo och en ny församling bildas. i sin strävan att få allt rätt från början kallar församlingen på Kajsa Berg, Thomas Nordin och Nina Svensson till stöd i arbetet. – Det är en styrka att vi kommer med olika perspektiv och med olika kompetenser, säger Thomas Nordin som är projektanställd i Uppsala stift för att arbeta med ledarstöd. En del av det stödet sker tillsammans med Nina Svensson och i samarbete med Kajsa Berg från församlingsförbundet. Ett erbjudande heter ”En god början – alla papper på plats” och tillhandahålls vid förändringar i församlingen, till exempel när en ny kyrkoherde börjar. Eller när strukturen förändras, som i fallet Häverö-Edebo-Singö. Den här gången sker mötet tillsammans med kyrkoherde Susanne Nordgren och kanslichefen Bertil Jansson. – Det här är pyssliga grejer, säger Susanne Nordgren när de går igenom delegationsordningen. ÄR DET NÅGOT för kyrkoherden Personal från stiftskansliet och församling går igenom alla pärmar och papper inför den planerade sammanläggningen. FOTO: MATS LAGERGREN efter en kväll med vänner, mat och samtal. När vännerna gått kan känslan av glädje och tacksamhet infinna sig. Medan samtalet flödar och tankarna brusar i våra sinnen, ges inte rum för de känslorna, intensiteten tränger liksom undan dem. Somliga känslor, kanske de största, kräver mer tid än andra för att landa. De behöver några mellandagar på sig för att fylla oss. ALLTSÅ, NJUT av mellandagar- eller ska det ske i samråd med kanslichefen? I vissa fall ska det delegeras till vaktmästaren när det är han eller hon som besitter den nödvändiga kompetensen. – Det är en styrka att komma utifrån och bidra med perspektiv som inte är så lätt att se när man är mitt inne i ett arbete, säger Thomas Nordin. Behovet av stöd är stort. Nina Svensson och Thomas Nordin blir kallade till församlingar i olika situationer. Behoven varierar men återkommande är frågor om ledning och styrning, om ledarskap och medarbetarskap och de ideellas roll i organisationen. De betonar den viktiga resurs som personalen utgör och vikten av att de finns på rätt plats. Kyrkoherden är den naturliga kontaktpersonen men det är viktigt att även ha en öppen relation till kyrkorådets ordförande. – Mycket handlar om människorna i verksamheten och hur de på bästa sätt bidrar, säger Nina Svensson . – Det gäller att på bästa sätt ta vara på den kompetens som finns och vid behov utveckla den. Nina Svensson är HR-specialist och HR ska utläsas som human resources, dvs mänskliga resurser medan Thomas Nordin är tjänstledig från sitt arbete som kyrkoherde i Bjuråker-Norrbo. De menar att det är en styrka med de olika erfarenheterna eftersom stödet innefattar stöd för organisationen likväl som hjälp att fullgöra församlingens grundläggande uppgifter. – DET FINNS flera perspektiv, säger sträckning sker tillsammans med församlingsförbundet inkluderas även arbetsgivarperspektivet och det ansvar som det innebär. I STIFTETS strategidokument är le- Thomas Nordin. Nina har sin kompetens när det gäller frågor om arbetsrätt, policys och personaladministration medan mitt primära perspektiv är grunduppdraget. Genom att arbetet i stor ut- darstöd utpekat som ett prioriterar område. Thomas Nordin och Nina Svensson är båda projektanställda till sommaren 2010 respektive till 2010 års slut men de betonar att arbetet måste få en fortsättning. – En kyrkoherde ska kunna ringa till stiftet när hon eller han behöver stöd. Dessutom blir det en viktig kunskap som kommer stiftet och i förlängningen andra församlingar till del, säger Thomas Nordin. MATS LAGERGREN nas värde. Ta in det som är bra och mindre bra, det du har omkring dig och det du saknar. Öppna upp för glädjen och sorgen, för under mellandagen har du tid. Bli vän med dig själv och jag tror du upptäcker det goda inom dig och utom dig. Svein Ellingsen har skrivit en kort bön som bär på ett oändligt hopp. Som en ingång till julen och en nyårshälsning till alla avslutar jag 2009 med de orden: VI STRÄCKER våra händer fram som tomma skålar. Kom till oss Gud och ge oss liv från källor utanför oss själva. GUNNAR SJÖBERG uttvecklingschef Uppsala stift

Sid 1 - ONSDAG 23 DECEMBER 2009 KYRKANS TIDNING NUMMER 52/53 FRÅN STIFTEN På den här sidan   Sid 3 - ONSDAG 23 DECEMBER 2009 KYRKANS TIDNING NUMMER 52/53 SKARA STIFT Stiftskansliet,  
För att kunna läsa myPaper-publikationen behöver du ha JavaScript aktiverat i din webbläsare. Du behöver också ha minst Flash Version 6 installerad.