Sidan 1 i Kyrkans Tidning stift nr 51 2009

TORSDAG 17 DECEMBER 2009 KYRKANS TIDNING NUMMER 51 FRÅN STIFTEN På den här sidan möter du livet i stiften. FRA-kritik från ärkebiskopen LUNDS STIFT Försvarets Radioanstalt, FRA, har börjat lyssna av e-posttrafik. Lagen har väckt stor debatt och tidningen Svenska kyrkan Helsingborg, bilaga i Amos, behandlar ämnet i numret som kom ut i Luciatid. Lagen står i konflikt med bikten och den enskilda själavården och då är det kyrkans uppgift att reagera, menar redaktören Jacob Sunnliden. En av de intervjuade är ärkebiskop Anders Wejryd: – Riksdagen har, mot vår inrådan, inskränkt skyddet i ett avseende: kopplingen religion – terrorism. Det har vi anledning att fortsatt vara kritiska emot. Vi får nu överväga hur vi ska arbeta vidare med den saken, säger ärkebiskopen. ’’vill visa vägen Brunflo Hellre en flyktig, men lojal medlem än en icke-medlem. Ni ska fråga de unga vad de vill ha kyrkan till. JOHNNY LINDQVIST, PR-expert som ska tala på Lunds stifts konfimationsdagar i februari. Svenska kyrkans internationella arbete får 240 000 kronor till skänks 240 000 kronor skänker Brunflo kyrkliga samfällighet till Svenska kyrkans internationella arbete. Det har kyrkofullmäktige beslutat. HÄRNÖSANDS STIFT – Det känns jättebra att vi gör detta. Pengarna kommer att göra mycket nytta mot nöden i världen, säger kyrkoherde Börje Viklander. En procent av samfällighetens kyrkoavgift (begravningsavgiften ingår inte) kommer alltså oavkortat gå till det internationella arbetet. – Mitt förslag att avvara dessa pengar antogs av kyrkonämnden och kyrkofullmäktige. Ingen förtroendevald hade några synpunkter eller ifrågasatte förslaget. Hur pengarna ska fördelas och när de ska betalas ut är inte klart än. – Det får de nya förtroendevalda bestämma och de är inte på plats förrän efter årsskiftet. Beslutet gäller ett år i taget och Börje hoppas på att det kommer att fortsätta fler år. ANLEDNINGEN till att Brunflo Ny förening för hörselskadade SKARA STIFT En ny yrkesoch intresseförening för anställda i Svenska kyrkan med hörselproblem har bildats. I den tillfälliga styrelsen sitter bland annat prästen Mikael Henning från Ulricehamn. Föreningen bildades i samband med en konferens i Göteborg för hörselskadade medarbetare i Svenska kyrkan. Vid konferensen stod hörselskadades välmående i centrum. Personer med nedsatt hörsel blir ofta extra trötta och spända i kroppen eftersom de lägger mycket energi på att göra ett lika bra jobb som normalhörande vilket i sin tur lätt leder till att de försummar sig själva och behovet av återhämtning. Den nya föreningen är öppen både för ekumeniskt och nordiskt samarbete, liksom för andra intressegrupper som jobbar med funktionshinder. Kyrkoherde Börje Viklander är nöjd med beslutet att skänka en procent av inkomsten till Svenska kyrkans internationella arbete. FOTO: MARIA EDDEBO PERSSON kyrkliga samfällighet har bestämt sig för att lägga så här mycket pengar på internationellt arbete är dels att de vill hjälpa nödställda och dels att påverka svenska staten som har som mål att ge en procent i bistånd men sällan lyckas med det. – Vi vill föregå med gott exempel och visa att det går att ge bort så mycket av sina inkomster. Börje Viklander har jobbat internationellt med bland annat Nato och EU i Kosovo och Bosnien. Där har han själv fått se konsekvenserna av krig med egna ögon. – DET SLÅR HÅRT mot civilbefolk- ningen. Jag var även i Thailand efter tsunamin och fick se det omedelbara katastrofarbetet där. Det som visades på tv i Sverige var endimensionellt. Det går aldrig att förstå hur det verkligen var där nere. Solen, hettan och alla lukterna. Idéen att skänka bort en del av sina intäkter fick Börje Viklander efter ett besök i Uppsala stift. – De har jobbat intensivt med detta. Jag hade nog inte gjort kopplingen att skänka en del av kyrkoavgiften bara för att jag jobbat internationellt, utan arbetet i Uppsala bidrog till att vi nu gör det. BÖRJE VIKLANDER uppmanar andra församlingar att haka på dem och skänka en del av kyrkoavgiften till den internationella verksamheten. – Även om man inte kan lägga en procent kan man alltid göra nåt. Alla bäckar små, bidar. ANDRA EXEMPEL på församlingar som bidrar via kyrkoavgiften är Sollefteå församling. De donerar cirka 15 000 kronor till internationellt arbete. Härnösands domkyrkoförsamlings personal avvarar julklappspengen i år och skänker den till behövande, totalt cirka 16 400 kronor. MARIA EDDEBO PERSSON Ulf ringde 350 med sin fotkraft LULEÅ STIFT När kyrkklockor ringde 350 slag för ett hållbart klimat i framtiden, tryckte de flesta kyrkvaktmästare på en strömbrytare och en elmotor drev klockorna. Men inte i Bygdeå. Där kopplades strömmen bort och vaktmästare Ulf Bygdemark ställde sig på en bjälke ovanpå den stora klockan från 1816. Genom att flytta sin kroppsvikt fram och tillbaka drev han sedan klockan. – Det tog exakt 9 minuter och 20 sekunder och vi gjorde en verklig miljövänlig klimatringning, säger en svettig Ulf Bygdemark med hörselskydd. Miljoner till musiken i Örgryte Örgryte församling har fått en donation på drygt sju miljoner kronor till sin musikverksamhet. GÖTEBORGS STIFT – Den här gåvan tryggar vår framtida musikverksamhet, säger organist Erland Hildén i församlingen. Donationen kom som en skänk från ovan. Ingen i församlingen visste någonting i förväg. – Pengarna kommer lägligt med tanke på de stora nerdragningar som svenska kyrkan har att vänta, till exempel minskade anslag från skattemedel, säger Erland Hildén. En del av årets avkastning har redan använts. Det skedde i samband med en uppsättning av Händels Messias i Örgryte nya kyrka den 6 december. Den 29 april nästa år är det premiär för Jesus Christ Super Star i Örgryte nya kyrka med cirka 100 personer i ensemblen. – Donationen står ekonomiskt för en stor del av den föreställningen, säger Erland Hildén. DET ÄR TANDLÄKARE Lennart Rag- mentet bildat en stiftelse med namnet Georg och Aina Ragnér, föräldrar till Lennart, och tanken är att avkastningen från donationen ska delas ut varje år. DET ÄR KYRKORÅDET i församlingen Musiken i Örgryte församling har fått ta emot en donation på 7 miljoner kronor. FOTO: SHUTTERSTOCK nér, som avled 2007, som testamenterat pengarna. – Han hade inga arvingar så ingen behöver bli sur över att han skänkt pengarna till oss, säger Erland Hildén. Församlingen har enligt testa- som bestämmer vad pengarna ska användas till. – En sak är säker. Varje år ska vi arrangera en konsert med fri entré till minne av Lennart Ragnér som för övrigt var en flitig besökare i vår församling, säger Erland Hildén. Lennart Ragnér ägnade sig bland annat åt aktier och antikviteter och var även amatörsilversmed på sin fritid. CURT CARLSSON

  Sid 2 - TORSDAG 17 DECEMBER 2009 KYRKANS TIDNING NUMMER 51 UPPSALA STIFT Stiftets hus, Box  
Arkiv:
Kyrkans Tidning stift nr 44 2009
Kyrkans Tidning stift nr 45 2009
Kyrkans Tidning stift nr 46 2009
Kyrkans Tidning stift nr 47 2009
Kyrkans Tidning stift nr 48 2009
Kyrkans Tidning stift nr 49 2009
Kyrkans Tidning stift nr 50 2009
Kyrkans Tidning stift nr 52/53 2009
Kyrkans Tidning Stift nr 1 2010
Kyrkans Tidning stift nr 2 2010
Kyrkans Tidning stift nr 4 2010
Kyrkans Tidning stift nr 5 2010
Kyrkans Tidning stift nr 6 2010
Kyrkans Tidning stift nr 7 2010
Kyrkans Tidning stift nr 8 2010
Kyrkans Tidning stift nr 9 2010
Kyrkans Tidning stift nr 10 2010
Kyrkans Tidning stift nr 11 2010
Kyrkans Tidning stift nr 12 2010
Kyrkans Tidning stift nr 13/14 2010
Kyrkans Tidning stift nr 15 2010
Kyrkans Tidning stift nr 16 2010
Kyrkans Tidning stift nr 17 2010
Kyrkans Tidning stift nr 18 2010
Kyrkans Tidning stift nr 19 2010
Kyrkans Tidning stift nr 20 2010
Kyrkans Tidning stift nr 21 2010
Kyrkans Tidning stift nr 22 2010
Kyrkans Tidning stift nr 23 2010
Kyrkans Tidning stift nr 24 2010
Kyrkans Tidning Stift nr 25/26
Kyrkans Tidning Stift nr 27/28
Kyrkans Tidning Stift nr 29/30
Kyrkans Tidning Stift nr 31/32
Kyrkans Tidning Stift nr 33
Kyrkans Tidning stift nr 34 2010
Kyrkans Tidning stift nr 35 2010
Kyrkans Tidning stift nr 36 2010
Kyrkans Tidning stift nr 37 2010
Kyrkans Tidning stift nr 38 2010
Kyrkans Tidning stift nr 39 2010
Kyrkans Tidning stift nr 40 2010
Kyrkans Tidning Stift nr 41 2010
Kyrkans Tidning Stift nr 42 2010
Kyrkans Tidning Stift nr 43
Kyrkans Tidning stift nr 44
Kyrkans Tidning stift nr 45
Kyrkans Tidning stift nr 46
Kyrkans Tidning stift nr 47
Kyrkans Tidning stift nr 48
Kyrkans Tidning stift nr 49
Kyrkans Tidning stift nr 50 2010
Kyrkans Tidning stift nr 51/52 2010
Kyrkans Tidning stift nr 1 2011
Kyrkans Tidning stift nr 2 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 3 2011
Kyrkans Tidning Stift Nr 4 2011
Kyrkans Tidning stift nr 5 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 6 2011
Kyrkans Tidning stift nr 7 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 8 2011
Kyrkans Tidning stift nr 9 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 10 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 11 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 12 2011
Kyrkans Tidning stift nr 13 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 14 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 15 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 16/17 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 19 2011
Kyrkans Tidning stift nr 20 2011
Kyrkans Tidning stift nr 21 2011
Kyrkans Tidning stift nr 22 2011
Kyrkans Tidning stift nr 23 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 24 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 25/26 2011
Kyrkans Tidning stift nr 27-28 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 31-32 2011
Kyrkans Tidning stift nr 33 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 35 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 36 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 37 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 38 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 39 2011
Kyrkans Tidning Stift Nr 40
Kyrkans Tidning Stift Nr 41
Kyrkans Tidning stift Nr 42 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 43 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 47 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 48 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 50 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 2 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 3 2012
Kyrkans Tidning Stift nr 4 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 5 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 7 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 8 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 9 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 11 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 12 2012
Kyrkans Tidning stift nr 13 2012
Kyrkans Tidning stift nr 14/15 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 16 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 17 2012
Kyrkans Tidning stift nr 19 2012
Kyrkans Tidning stift nr 20 2012
Kyrkans Tidning Stift nr 21 2012
Kyrkans Tidning stift nr 22 2012
Kyrkans Tidning stift nr 23 2012
Kyrkans Tidning stift nr 24 2012
Kyrkans Tidning Stift nr 25/26 2012
Kyrkans Tidning stift nr 27/28 2012
Kyrkans Tidning stift nr 29/30 2012
Kyrkans Tidning stift nr 31/32 2012
Kyrkans Tidning stift nr 33 2012
Kyrkans Tidning stift nr 35 2012
Kyrkans Tidning stift nr 36 2012
Kyrkans Tidning stift nr 37 2012
Kyrkans Tidning stift nr 38 2012
Kyrkans Tidning stift nr 39 2012
Kyrkans Tidning stift nr 40 2012
Kyrkans Tidning stift nr 45 2012
Kyrkans Tidning stift nr 46 2012
Kyrkans Tidning stift nr 47 2012
Kyrkans Tidning stift nr 48 2012
Kyrkans Tidning stift nr 50 2012
Kyrkans Tidning stift nr 3 2013
Kyrkans Tidning stift nr 6 2013
Kyrkans Tidning stift nr 8 2013
Kyrkans Tidning stift nr 9 2013
Kyrkans Tidning stift nr 12 2013
Kyrkans Tidning stift nr 13/14 2013
Kyrkans Tidning stift nr 15 2013
Kyrkans Tidning stift nr 16 2013
Kyrkans Tidning stift nr 17 2013
Kyrkans Tidning stift nr 18 2013
Kyrkans Tidning stift nr 19 2013
Kyrkans Tidning stift nr 20 2013
Kyrkans Tidning stift nr 21 2013
Kyrkans Tidning stift nr 22 2013
Kyrkans Tidning stift nr 23 2013
Kyrkans Tidning stift nr 24 2013
Kyrkans Tidning stift nr 25/26 2013
Kyrkans Tidning stift nr 27/28 2013
Kyrkans Tidning stift nr 29/30 2013
Kyrkans Tidning stift nr 33 2013
Kyrkans Tidning stift nr 34 2013
Kyrkans Tidning stift nr 36 2013
Kyrkans Tidning stift nr 37 2013
Kyrkans Tidning stift nr 39 2013
Kyrkans Tidning stift nr 40 2013
Kyrkans Tidning stift nr 41 2013
Kyrkans Tidning stift nr 42 2013
Kyrkans Tidning stift nr 43 2013
Kyrkans Tidning stift nr 44 2013
Kyrkans Tidning stift nr 45 2013
Kyrkans Tidning stift nr 46 2013
Kyrkans Tidning stift nr 47 2013
Kyrkans Tidning stift nr 48 2013
Kyrkans Tidning stift nr 50 2013
Kyrkans Tidning Stift 51/52 2013
Kyrkans Tidning stift nr 1 2014
Kyrkans Tidning stift nr 2 2014
Kyrkans Tidning stift nr 3 2014
Kyrkans Tidning stift nr 4 2014
Kyrkans Tidning stift nr 5 2014
Kyrkans Tidning stift nr 6 2014
Kyrkans Tidning stift nr 9 2014
Kyrkans Tidning stift nr 11 2014
Kyrkans Tidning stift nr 14 2014
Kyrkans Tidning nr 16/17 Stift 2014
Kyrkans Tidning stift nr 18 2014
Kyrkans Tidning stift nr 19 2014
Kyrkans Tidning stift nr 20 2014
Kyrkans Tidning stift nr 23 2014
Kyrkans Tidning stift nr 24 2014
Kyrkans Tidning stift nr 25-26 2014
För att kunna läsa myPaper-publikationen behöver du ha JavaScript aktiverat i din webbläsare. Du behöver också ha minst Flash Version 6 installerad.