Sidan 1 i Kyrkans Tidning stift nr 49 2009

TORSDAG 3 DECEMBER 2009 KYRKANS TIDNING NUMMER 49 FRÅN STIFTEN På den här sidan möter du livet i stiften. Gravstensmuseum snart på gång LUNDS STIFT Gravstenar kan berätta många historier. Nu vill Hjärsås församling öppna en utställning om skånska grav-stenar i Sibbhult. Upp emot 25 stenar med särskilt kulturhistoriskt värde kan komma att visas upp. Församlingen samarbetar med föreningen Stenriket. Förslaget till museum är nu ute på remiss och svaren ska vara inne till den 14 december. Till remissinstanserna hör bland andra Lunds stift och Riksantikvarieämbetet. Nätet – utmanande chans Nätet fortsätter att förändra livet för oss. Vad gör det med oss och hur ska kyrkan förhålla sig till det? LUNDS STIFT Den 26 november trängdes stiftets präster och diakoner i bänkarna i Allhelgonakyrkan i Lund. Förutom att fylla på med senaste nytt om blogg, it och cyberrymd valdes även ledamöter till domkapitlet inför den nya mandatperiod som börjar 2010. Efter den inledande gudstjänsten tog biskop Antje Jackelén till orda: – Internet har öppnat för en global kommunikation av sällan skådat slag. Men nätet gör kanske också segregationen tydlig mellan de som har och de som inte har. Vi ser även en övergång från ordkultur till bildkultur. Den nya generationen kallar man för ”the digital natives”. Det här berör Svenska kyrkan. Nätet ställer etiska frågor, menar biskopen. Vad kan vi göra? Vad bör vi göra? Och vad ska vi inte göra? Med de orden välkomnade Antje Jackelén två föreläsare. FÖRST UT var Mikael Hansson. Sociala medier och livsfrågor engagerar honom. Mikael, som är församlingspedagog i botten, är den som utvecklade Bibelsajten. Han är van bloggare och gav sin syn på kyrkans respons på nätet. – Hur kan kyrkan vara en Emmaus-nätvandrare i glädje och sorg? Ett bra exempel är Svenska kyrkans bönewebb som lanserades inför kyrkovalet. Sedan starten i augusti har svenska folket lagt ut 19 000 böner. Transparensen ökar, konstaterar Mikael Hansson. Vi lägger ut våra böner och våra liv på nätet. ’’ Jag sminkar inte konfirmanderna för att de ska bli söta. Utan för att hjälpa dem finna ett eget sätt att uttrycka sig. THERESA THUVALL, präst i i Lima-Transtrand, Västerås stift, som sminkade konfirmander på festivalen Rock for Moc Adventskalender levande på Teg LULEÅ STIFT kalendern” i Tegs församling håller på att bli en tradition. För andra året pyntar privatpersoner och daghem varsitt fönster som luckor i kalendern. I kväll den 3 december är det familjen Eriksson på Bryggargatan 2 C, som visar sitt julpyntade köksfönster enligt tidningen Spiras nätupplaga. På deras hemsida finns också en karta över var du varje dag kan se adventskalendern. Anledningen till kalendern är att få sprida advents- och julstämning till de boende i Tegs församling och till andra som vill ta del av den. – Förra årets kalender blev mycket uppskattad, och folk har redan nu ställt sig i kö för nästa år, säger Carola Malmehed, diakon i Tegs församling. Julafton avslutas kalendern med julkrubba i Tegs kyrka. Diakonen Eva Blomdell, Lund och prästen Mikael Pernborg, Lerberget fick sig en hel del tankeställare kring hur Svenska kyrkan ska förhålla sig till den nya digitala världen. FOTO: MARIA LUNDSTRÖM Numera fungerar nätet i sina bästa stunder som själavårdare och ger stöd, i form av exempelvis sorgebearbetning. Användandet sjunker neråt i åldrarna. 50 procent av fem-åringarna i Sverige är aktiva och seniorerna är nästa stora nätgeneration. TOMAS LARSSON, statistiker på Kai- mar som frodas i den digitala världen. En utmaning för kyrkan är att göra slut på seglivade missuppfattningar om Gud som en skäggig gubbe bland molnen. En annan är att hålla kontakten med konfirmander efter konfirmationstiden. Domkyrkan i nutid och historia VÄXJÖ STIFT Den första advent lanserades en bok om Växjö domkyrka i nutid och historia. Boken innehåller en beskrivning av Anita Liepe om hur kyrkan har vuxit fram genom århundradena och hur den har kommit att se ut som den gör i dag. Hela kyrkoårets verksamhet synliggörs i boken genom bilder av LarsErik Tobiasson och texter av Anneli Wirdenäs, som följt domkyrkans verksamhet under ett år. ros Future, gav en kompletterande analys av vad bloggen säger om det andliga klimatet. Hur talar man om kyrkan på nätet? Av 150 000 aktiva bloggare är det cirka 30 000 som pratar om kristendom. Det uttryckligt kristna är som toppen på ett isberg. Under ytan finns en stor massa där ett sökande pågår, men där alla inte har ett språk för att uttrycka sitt sökande. Det finns också gott om fördo- ’’ Om Paulus hade levt idag tror jag att man hittat honom på nätet. Mikael Pernborg, präst vardagen. När det gäller att kommunicera med den unga generationen är nätet oslagbart. Vi ska inte stänga in oss bakom våra skrivbord och på våra hemsidor utan våga ge oss ut på Facebook, Youtube och Bilddagboken. Om Paulus hade levt idag tror jag att man hittat honom på nätet. – JAG TYCKER att vi ska tänka till när det gäller kyrkans närvaro. Det finns inte så många som bloggar om kristen tro. Tröskeln är mycket lägre på nätet så det finns möjlighet att nå andra grupper än de som vi ser naturligt i kyrkan. Men hemsidor och bloggar är en färskvara. Här skulle vi behöva en strategi, tycker diakonen Eva Blomdell. PRÄSTEN Mikael Pernborg kände sig inspirerad av dagen: – Jag funderar mycket på den längtan och det sökande som finns på nätet. Vi som kyrka måste möta upp där. Vår kallelse är att finnas bland människorna i MARIA LUNDSTRÖM Som ny prost vill hon se medarbetarna Luleå stift biskop Hans Stiglund har utnämnt Charlott Rehnman, kyrkoherde i Norrfjärden, till ny kontraktsprost i Pite kontrakt. – Jag känner mig väldigt ödmjuk inför uppgiften, säger hon. LULEÅ STIFT Charlott vill prioritera kyrkans grunduppgifter, att jobba med missionsarbetet och diakonin: – Vi måste tränga djupare in i essensen om vad som är kyrkans omistliga uppdrag. Jag vill vara med och skapa mötesplatser där vi kan djupdyka. – Jag tror att det finns mycket dold kunskap och erfarenhet i kontraktet som ska delas och belysas. Vi behöver lära känna varandra ännu bättre och hjälpas åt med arbetet mer. Vi finns ju till för varandra. Hon menar att diakon- och prästkollegorna behöver bli skickliggjorda och förnyade i allt från diakoni till predikokonst och ekumenik till konfirmandverksamhet. HON HOPPAS kunna göra ett gott hyfsat god kännedom om församlingarna och medarbetarna. Förutom två år i Luleå har jag funnits i kontraktet sedan 1988, när jag prästvigdes, säger Charlott Rehnman. – BÖNEN för församlingarna och Biskop Erik Aurelius går i pension 2012 SKARA STIFT Biskop Erik Aurelius lämnar sitt uppdrag 2012. Det meddelade han vid förra veckans stiftsfullmäktige. Erik Aurelius har varit biskop i Skara sedan 2004. Charlott Rehnman känner Pite kontrakt väl efter snart 20 års prästtjänst där. FOTO: HÅKAN SJUNNESSON arbete som kontraktsprost under fem år. – Jag är glad för förtroendet som jag fått både från prästkollegerna biskopen. Jag känner mig väldigt ödmjuk inför uppgiften. Det som känns bra är att jag har medarbetarna känns angeläget. Jag önskar förstås också att jag kan se och uppmärksamma medarbetarna. Jag vill uppmuntra och stärka engagemanget där det behövs, men också våga korrigera och ifrågasätta. Hon ser också fram emot kommande intressanta teologiska forum, det första är redan planerat i februari 2010. HÅKAN SJUNNESSON

  Sid 2 - TORSDAG 3 DECEMBER 2009 KYRKANS TIDNING NUMMER 49 UPPSALA STIFT Stiftets hus, Box  
Arkiv:
Kyrkans Tidning stift nr 44 2009
Kyrkans Tidning stift nr 45 2009
Kyrkans Tidning stift nr 46 2009
Kyrkans Tidning stift nr 47 2009
Kyrkans Tidning stift nr 48 2009
Kyrkans Tidning stift nr 50 2009
Kyrkans Tidning stift nr 51 2009
Kyrkans Tidning stift nr 52/53 2009
Kyrkans Tidning Stift nr 1 2010
Kyrkans Tidning stift nr 2 2010
Kyrkans Tidning stift nr 4 2010
Kyrkans Tidning stift nr 5 2010
Kyrkans Tidning stift nr 6 2010
Kyrkans Tidning stift nr 7 2010
Kyrkans Tidning stift nr 8 2010
Kyrkans Tidning stift nr 9 2010
Kyrkans Tidning stift nr 10 2010
Kyrkans Tidning stift nr 11 2010
Kyrkans Tidning stift nr 12 2010
Kyrkans Tidning stift nr 13/14 2010
Kyrkans Tidning stift nr 15 2010
Kyrkans Tidning stift nr 16 2010
Kyrkans Tidning stift nr 17 2010
Kyrkans Tidning stift nr 18 2010
Kyrkans Tidning stift nr 19 2010
Kyrkans Tidning stift nr 20 2010
Kyrkans Tidning stift nr 21 2010
Kyrkans Tidning stift nr 22 2010
Kyrkans Tidning stift nr 23 2010
Kyrkans Tidning stift nr 24 2010
Kyrkans Tidning Stift nr 25/26
Kyrkans Tidning Stift nr 27/28
Kyrkans Tidning Stift nr 29/30
Kyrkans Tidning Stift nr 31/32
Kyrkans Tidning Stift nr 33
Kyrkans Tidning stift nr 34 2010
Kyrkans Tidning stift nr 35 2010
Kyrkans Tidning stift nr 36 2010
Kyrkans Tidning stift nr 37 2010
Kyrkans Tidning stift nr 38 2010
Kyrkans Tidning stift nr 39 2010
Kyrkans Tidning stift nr 40 2010
Kyrkans Tidning Stift nr 41 2010
Kyrkans Tidning Stift nr 42 2010
Kyrkans Tidning Stift nr 43
Kyrkans Tidning stift nr 44
Kyrkans Tidning stift nr 45
Kyrkans Tidning stift nr 46
Kyrkans Tidning stift nr 47
Kyrkans Tidning stift nr 48
Kyrkans Tidning stift nr 49
Kyrkans Tidning stift nr 50 2010
Kyrkans Tidning stift nr 51/52 2010
Kyrkans Tidning stift nr 1 2011
Kyrkans Tidning stift nr 2 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 3 2011
Kyrkans Tidning Stift Nr 4 2011
Kyrkans Tidning stift nr 5 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 6 2011
Kyrkans Tidning stift nr 7 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 8 2011
Kyrkans Tidning stift nr 9 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 10 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 11 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 12 2011
Kyrkans Tidning stift nr 13 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 14 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 15 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 16/17 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 19 2011
Kyrkans Tidning stift nr 20 2011
Kyrkans Tidning stift nr 21 2011
Kyrkans Tidning stift nr 22 2011
Kyrkans Tidning stift nr 23 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 24 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 25/26 2011
Kyrkans Tidning stift nr 27-28 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 31-32 2011
Kyrkans Tidning stift nr 33 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 35 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 36 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 37 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 38 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 39 2011
Kyrkans Tidning Stift Nr 40
Kyrkans Tidning Stift Nr 41
Kyrkans Tidning stift Nr 42 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 43 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 47 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 48 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 50 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 2 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 3 2012
Kyrkans Tidning Stift nr 4 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 5 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 7 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 8 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 9 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 11 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 12 2012
Kyrkans Tidning stift nr 13 2012
Kyrkans Tidning stift nr 14/15 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 16 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 17 2012
Kyrkans Tidning stift nr 19 2012
Kyrkans Tidning stift nr 20 2012
Kyrkans Tidning Stift nr 21 2012
Kyrkans Tidning stift nr 22 2012
Kyrkans Tidning stift nr 23 2012
Kyrkans Tidning stift nr 24 2012
Kyrkans Tidning Stift nr 25/26 2012
Kyrkans Tidning stift nr 27/28 2012
Kyrkans Tidning stift nr 29/30 2012
Kyrkans Tidning stift nr 31/32 2012
Kyrkans Tidning stift nr 33 2012
Kyrkans Tidning stift nr 35 2012
Kyrkans Tidning stift nr 36 2012
Kyrkans Tidning stift nr 37 2012
Kyrkans Tidning stift nr 38 2012
Kyrkans Tidning stift nr 39 2012
Kyrkans Tidning stift nr 40 2012
Kyrkans Tidning stift nr 45 2012
Kyrkans Tidning stift nr 46 2012
Kyrkans Tidning stift nr 47 2012
Kyrkans Tidning stift nr 48 2012
Kyrkans Tidning stift nr 50 2012
Kyrkans Tidning stift nr 3 2013
Kyrkans Tidning stift nr 6 2013
Kyrkans Tidning stift nr 8 2013
Kyrkans Tidning stift nr 9 2013
Kyrkans Tidning stift nr 12 2013
Kyrkans Tidning stift nr 13/14 2013
Kyrkans Tidning stift nr 15 2013
Kyrkans Tidning stift nr 16 2013
Kyrkans Tidning stift nr 17 2013
Kyrkans Tidning stift nr 18 2013
Kyrkans Tidning stift nr 19 2013
Kyrkans Tidning stift nr 20 2013
Kyrkans Tidning stift nr 21 2013
Kyrkans Tidning stift nr 22 2013
Kyrkans Tidning stift nr 23 2013
Kyrkans Tidning stift nr 24 2013
Kyrkans Tidning stift nr 25/26 2013
Kyrkans Tidning stift nr 27/28 2013
Kyrkans Tidning stift nr 29/30 2013
Kyrkans Tidning stift nr 33 2013
Kyrkans Tidning stift nr 34 2013
Kyrkans Tidning stift nr 36 2013
Kyrkans Tidning stift nr 37 2013
Kyrkans Tidning stift nr 39 2013
Kyrkans Tidning stift nr 40 2013
Kyrkans Tidning stift nr 41 2013
Kyrkans Tidning stift nr 42 2013
Kyrkans Tidning stift nr 43 2013
Kyrkans Tidning stift nr 44 2013
Kyrkans Tidning stift nr 45 2013
Kyrkans Tidning stift nr 46 2013
Kyrkans Tidning stift nr 47 2013
Kyrkans Tidning stift nr 48 2013
Kyrkans Tidning stift nr 50 2013
Kyrkans Tidning Stift 51/52 2013
Kyrkans Tidning stift nr 1 2014
Kyrkans Tidning stift nr 2 2014
Kyrkans Tidning stift nr 3 2014
Kyrkans Tidning stift nr 4 2014
Kyrkans Tidning stift nr 5 2014
Kyrkans Tidning stift nr 6 2014
Kyrkans Tidning stift nr 9 2014
Kyrkans Tidning stift nr 11 2014
Kyrkans Tidning stift nr 14 2014
Kyrkans Tidning nr 16/17 Stift 2014
Kyrkans Tidning stift nr 18 2014
Kyrkans Tidning stift nr 19 2014
Kyrkans Tidning stift nr 20 2014
Kyrkans Tidning stift nr 23 2014
Kyrkans Tidning stift nr 24 2014
Kyrkans Tidning stift nr 25-26 2014
För att kunna läsa myPaper-publikationen behöver du ha JavaScript aktiverat i din webbläsare. Du behöver också ha minst Flash Version 6 installerad.