Sidan 1 i Kyrkans Tidning stift nr 47 2009

TORSDAG 19 NOVEMBER 2009 KYRKANS TIDNING NUMMER 47 FRÅN STIFTEN På den här sidan möter du livet i stiften. För humanare flyktingpolitik VÄXJÖ STIFT På lördag ordnas det i Jönköping en tyst manifestation för en humanare asylprocess. Demonstranterna kommer att stå utmed Östra Storgatan mellan Hovrättstorget och Hoppets torg med plakat och ljuslyktor. Manifestationen ordnas för att uppmärksamma en rapport som Svenska kyrkan och Sveriges kristna råd kommer att presentera på måndag. Rapporten har granskat utlänningslagen och kritiken är hård. Richard Thörn, komminister i Huskvarna, som samordnar manifestationen möter dagligen flyktingar och asylsökande som är i behov av hjälp och tycker att trycket har ökat. – Det ställs orimliga krav. Jag hoppas att manifestationen ska leda till ökad medvetenhet och till att problemen förs upp till ytan, säger han. ’’tillgång för alla God stad I en kyrka där det firas gudstjänst...impregneras rummet så att det tål många konserter och även betalda inträden. ANDERS WEJRYD, ärkebiskop, vid ett kyrkomusikmöte i Lund Nätverksträff för tre storstäder stärker församlingar Över 100 personer från Sveriges tre största städer gästade i nyligen Göteborg för att under tre dagar utbyta erfarenheter av att vara kyrka i församlingar med låg kyrkotillhörighet. GÖTEBORGS STIFT I förra veckan träffades nätverket Framtiden bor hos oss för att på temat Den goda staden samtala om teologiska frågor som binder samman de tre största städerna i Sverige – Göteborg, Stockholm och Malmö. Genom regelbundna träffar och konferenser delar nätverket erfarenheter av arbete i församlingar med mindre än femtio procents kyrkotillhöriga. Till konferensens första dag var landshövding Lars Bäckström, kommunstyrelsens ordförande i Göteborg Anneli Hulthén och Göteborgs-Postens chefredaktör Peter Hjörne inbjudna för att tala på temat. De fick en kvart var och Lars Bäckström, som också fått uppgiften att inviga konferensen, inledde med att tala om det fantastiska med en domkyrka som sätter förorten i centrum. Han talade bland annat om integrationsfrågan och klimatfrågan och påpekade att om man inte är en del av lösningen så är man sannolikt en del av själva problemet. – Det är det den här konferensen handlar om – att få vara en del av lösningen. Anneli Hulthén talade om fördelen med en mångkulturell stad och propagerade också för att alla platser i Göteborg är allas och att det gäller att ta dem i besittning. Peter Hjörne resonerade kring rubriken för dagen och menade att den goda staden varken är ett litet eller ett enkelt ämne, ”den goa sta’n” är inte detsamma som den En fond för akut fattiga UPPSALA STIFT Diakonerna Maria Ekstrand och Gerd Westerstrand vill skapa en fond för akut fattiga i Rimbo pastorat. – Förr har människor kunnat få akuthjälp av socialen, men nu känns det som omöjligt, säger Gerd Westerstrand till Norrtelje Tidning. Diakonerna i Rimbo har sett hur antalet människor som hamnar i akuta penningknipor har ökat under 2000talet. De ser dock fonden som en nödlösning. – Det bästa vore om alla människor hade möjlighet att klara sig själva utan att behövas be om hjälp, säger Gerd Westerstrand. Mångfald. Över hundra personer deltog när nätverket Framtiden bor hos oss bjöd in till en konferens på temat Den goda staden. I tre dagar samtalade man på underteman som Fattiga och rika, Knark och kultur och Är Gud hemma? FOTO: EVA STAXÄNG Stort intresse för it-plattform SKARA STIFT Över 30 pastorat och samfälligheter i stiftet har hittills visat intresse för att vara med i den gemensamma it-plattform som stiftet och Svenska kyrkan på nationell nivå håller på att ta fram. Till dags dato har 33 enheter inklusive stiftet skrivit på en avsiktsförklaring som går ut på att de vill delta i en gemensam it-plattform. Tanken är att enheterna som ansluter sig ska få tillgång till datorkraft på ett enkelt, säkert och professionellt sätt. Just nu pågår inventering av de enheter som anmält intresse. Plattformen beräknas driftsättas med början januari 2011. goda staden, precis som ”en god man” inte är detsamma som en go’ gubbe. En god stad för Peter Hjörne är en stad som Estradpoet. Olivia Bergdahl, svensk bejakar föränd- Lars Bäckström. Anneli Hulthén. Peter Hjörne. mästare i poetry slam, medverkade ring, en plats tillsammans med sin Poesiorkester. där alla ges samma tillgång och som får män- nade Peter Hjörne. den för att tala om urban religioniskor att växa. sitet. – Storstadsteologi är vanligare i – Så ser det ut för de flesta göte- Biskop Carl Axel Aurelius påpeborgare, men inte alla. Här finns kade vikten av att skapa lokala länder som England och Tyskland, segregation och utanförskap mötesplatser för att undvika tri- menar stiftskonsulent Monica balisering, det vill säga det sön- Hellerfjord, som tillsammans med som måste brytas. Peter Hjörne anser att den be- derfall som ställer grupp mot nätverket tagit fram en 10römda göteborgsandan är både grupp och skapar ”ett vi och ett poängskurs i urban teologi. EVA STAXÄNG dom”. en tillgång och en hämsko. Han talade om att skapa norm– Vi måste bort från tanken att NÄTVERKET FRAMTIDEN bor hos det som inte är sprunget ur göte- system som gäller för alla. – Det finns en stark livskraft i oss är ett samarrangemang mellan borgsleran inte är värt något. Inflytande och position handlar om förorterna. Vi kan samverka med församlingar i Göteborg, Stockholm att hjälpa andra människor att alla människor av god vilja, i och Malmö. Årets konferens var den sann grannskapsetik och för det tredje i Göteborg och anordnades komma in i den andan. av Göteborgs stift, Svenska kyrkan i Att skapa den goda staden kan goda livets skull. Till konferensen var också teo- Göteborg, församlingarna Bergsvara svårt, men är ingen omöjliglogen Chris Baker, forskare vid jön, Biskopsgården och Angered het. universitetet i Manchester, inbju- samt Sensus och Teologiskt Forum. – Viljan drar halva lasset, me- Debatt om fjällkyrkan Budgeten för Västerås stift 2010 togs i stort sett utan ändringar av stiftsfullmäktige. Det blev en omfattande debatt om domkyrkans besökcentrum och fjällkyrkoverksamheten. VÄSTERÅS STIFT Besökscentret är en gemensam angelägenhet mellan stiftet och Västerås kyrkliga samfällighet. Men sedan det står klart att samfälligheten inte avsätter några pengar i 2010 års budget, ifrågasatte flera ledamöter om stiftet ensidigt ska gå vidare med projekteringen. Till slut beslutade fullmäktige ändå att tillstyrka att 650 000 kronor går till detta ändamål 2010. Debatt blev det också på den punkt som gäller fjällkyrkoverksamheten. Lima-Transtrands församling har under flera år, och med hänvisning till kyrkoordningen, hävdat att den fjällkyrkoverksamhet som stiftet finansierar borde lyda under den lokala församlingen och inte genom en fristående stiftelse. Stiftsstyrelsen har inte velat rucka på nuvarande ordning, men arbetat för att få till stånd fungerande samarbetsformer. En av dem som reserverade sig mot budgeten i denna del var Ulla Dalhlberg (posk). – Det här är fel. Kyrkoverksamhet kan per definition inte bedrivas annat än på församlingsnivå. Därför måste man försöka finna en annan organisatorisk lösning, förklarar hon. ANDERS HAGMAN

  Sid 2 - TORSDAG 19 NOVEMBER 2009 KYRKANS TIDNING NUMMER 47 UPPSALA STIFT Stiftets hus, Box  
Arkiv:
Kyrkans Tidning stift nr 44 2009
Kyrkans Tidning stift nr 45 2009
Kyrkans Tidning stift nr 46 2009
Kyrkans Tidning stift nr 48 2009
Kyrkans Tidning stift nr 49 2009
Kyrkans Tidning stift nr 50 2009
Kyrkans Tidning stift nr 51 2009
Kyrkans Tidning stift nr 52/53 2009
Kyrkans Tidning Stift nr 1 2010
Kyrkans Tidning stift nr 2 2010
Kyrkans Tidning stift nr 4 2010
Kyrkans Tidning stift nr 5 2010
Kyrkans Tidning stift nr 6 2010
Kyrkans Tidning stift nr 7 2010
Kyrkans Tidning stift nr 8 2010
Kyrkans Tidning stift nr 9 2010
Kyrkans Tidning stift nr 10 2010
Kyrkans Tidning stift nr 11 2010
Kyrkans Tidning stift nr 12 2010
Kyrkans Tidning stift nr 13/14 2010
Kyrkans Tidning stift nr 15 2010
Kyrkans Tidning stift nr 16 2010
Kyrkans Tidning stift nr 17 2010
Kyrkans Tidning stift nr 18 2010
Kyrkans Tidning stift nr 19 2010
Kyrkans Tidning stift nr 20 2010
Kyrkans Tidning stift nr 21 2010
Kyrkans Tidning stift nr 22 2010
Kyrkans Tidning stift nr 23 2010
Kyrkans Tidning stift nr 24 2010
Kyrkans Tidning Stift nr 25/26
Kyrkans Tidning Stift nr 27/28
Kyrkans Tidning Stift nr 29/30
Kyrkans Tidning Stift nr 31/32
Kyrkans Tidning Stift nr 33
Kyrkans Tidning stift nr 34 2010
Kyrkans Tidning stift nr 35 2010
Kyrkans Tidning stift nr 36 2010
Kyrkans Tidning stift nr 37 2010
Kyrkans Tidning stift nr 38 2010
Kyrkans Tidning stift nr 39 2010
Kyrkans Tidning stift nr 40 2010
Kyrkans Tidning Stift nr 41 2010
Kyrkans Tidning Stift nr 42 2010
Kyrkans Tidning Stift nr 43
Kyrkans Tidning stift nr 44
Kyrkans Tidning stift nr 45
Kyrkans Tidning stift nr 46
Kyrkans Tidning stift nr 47
Kyrkans Tidning stift nr 48
Kyrkans Tidning stift nr 49
Kyrkans Tidning stift nr 50 2010
Kyrkans Tidning stift nr 51/52 2010
Kyrkans Tidning stift nr 1 2011
Kyrkans Tidning stift nr 2 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 3 2011
Kyrkans Tidning Stift Nr 4 2011
Kyrkans Tidning stift nr 5 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 6 2011
Kyrkans Tidning stift nr 7 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 8 2011
Kyrkans Tidning stift nr 9 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 10 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 11 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 12 2011
Kyrkans Tidning stift nr 13 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 14 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 15 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 16/17 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 19 2011
Kyrkans Tidning stift nr 20 2011
Kyrkans Tidning stift nr 21 2011
Kyrkans Tidning stift nr 22 2011
Kyrkans Tidning stift nr 23 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 24 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 25/26 2011
Kyrkans Tidning stift nr 27-28 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 31-32 2011
Kyrkans Tidning stift nr 33 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 35 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 36 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 37 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 38 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 39 2011
Kyrkans Tidning Stift Nr 40
Kyrkans Tidning Stift Nr 41
Kyrkans Tidning stift Nr 42 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 43 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 47 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 48 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 50 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 2 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 3 2012
Kyrkans Tidning Stift nr 4 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 5 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 7 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 8 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 9 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 11 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 12 2012
Kyrkans Tidning stift nr 13 2012
Kyrkans Tidning stift nr 14/15 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 16 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 17 2012
Kyrkans Tidning stift nr 19 2012
Kyrkans Tidning stift nr 20 2012
Kyrkans Tidning Stift nr 21 2012
Kyrkans Tidning stift nr 22 2012
Kyrkans Tidning stift nr 23 2012
Kyrkans Tidning stift nr 24 2012
Kyrkans Tidning Stift nr 25/26 2012
Kyrkans Tidning stift nr 27/28 2012
Kyrkans Tidning stift nr 29/30 2012
Kyrkans Tidning stift nr 31/32 2012
Kyrkans Tidning stift nr 33 2012
Kyrkans Tidning stift nr 35 2012
Kyrkans Tidning stift nr 36 2012
Kyrkans Tidning stift nr 37 2012
Kyrkans Tidning stift nr 38 2012
Kyrkans Tidning stift nr 39 2012
Kyrkans Tidning stift nr 40 2012
Kyrkans Tidning stift nr 45 2012
Kyrkans Tidning stift nr 46 2012
Kyrkans Tidning stift nr 47 2012
Kyrkans Tidning stift nr 48 2012
Kyrkans Tidning stift nr 50 2012
Kyrkans Tidning stift nr 3 2013
Kyrkans Tidning stift nr 6 2013
Kyrkans Tidning stift nr 8 2013
Kyrkans Tidning stift nr 9 2013
Kyrkans Tidning stift nr 12 2013
Kyrkans Tidning stift nr 13/14 2013
Kyrkans Tidning stift nr 15 2013
Kyrkans Tidning stift nr 16 2013
Kyrkans Tidning stift nr 17 2013
Kyrkans Tidning stift nr 18 2013
Kyrkans Tidning stift nr 19 2013
Kyrkans Tidning stift nr 20 2013
Kyrkans Tidning stift nr 21 2013
Kyrkans Tidning stift nr 22 2013
Kyrkans Tidning stift nr 23 2013
Kyrkans Tidning stift nr 24 2013
Kyrkans Tidning stift nr 25/26 2013
Kyrkans Tidning stift nr 27/28 2013
Kyrkans Tidning stift nr 29/30 2013
Kyrkans Tidning stift nr 33 2013
Kyrkans Tidning stift nr 34 2013
Kyrkans Tidning stift nr 36 2013
Kyrkans Tidning stift nr 37 2013
Kyrkans Tidning stift nr 39 2013
Kyrkans Tidning stift nr 40 2013
Kyrkans Tidning stift nr 41 2013
Kyrkans Tidning stift nr 42 2013
Kyrkans Tidning stift nr 43 2013
Kyrkans Tidning stift nr 44 2013
Kyrkans Tidning stift nr 45 2013
Kyrkans Tidning stift nr 46 2013
Kyrkans Tidning stift nr 47 2013
Kyrkans Tidning stift nr 48 2013
Kyrkans Tidning stift nr 50 2013
Kyrkans Tidning Stift 51/52 2013
Kyrkans Tidning stift nr 1 2014
Kyrkans Tidning stift nr 2 2014
Kyrkans Tidning stift nr 3 2014
Kyrkans Tidning stift nr 4 2014
Kyrkans Tidning stift nr 5 2014
Kyrkans Tidning stift nr 6 2014
Kyrkans Tidning stift nr 9 2014
Kyrkans Tidning stift nr 11 2014
Kyrkans Tidning stift nr 14 2014
Kyrkans Tidning nr 16/17 Stift 2014
Kyrkans Tidning stift nr 18 2014
Kyrkans Tidning stift nr 19 2014
Kyrkans Tidning stift nr 20 2014
Kyrkans Tidning stift nr 23 2014
Kyrkans Tidning stift nr 24 2014
Kyrkans Tidning stift nr 25-26 2014
För att kunna läsa myPaper-publikationen behöver du ha JavaScript aktiverat i din webbläsare. Du behöver också ha minst Flash Version 6 installerad.