Sidan 5 i Kyrkans Tidning stift nr 47 2009

TORSDAG 19 NOVEMBER 2009 KYRKANS TIDNING NUMMER 47 VÄXJÖ STIFT Box 527, 351 06 Växjö, besöksadress: Kuskens stuga, Östrabo Tel: 0470-77 38 16 Fax: 0470-77 38 90 charlotte.granrot.frenberg@svenskakyrkan.se Konst som ögonöppnare. Där orden tar slut är det ofta konsten som tar vid. I Tingsryds församling har man tagit konsten till hjälp för att förstå innebörden av altartavlan. En målning som medlemmarna har vilat ögonen på otaliga gånger förut, men som många kanske egentligen aldrig riktigt har sett? CHARLOTTE GRANROT FRENBERG, STIFTSREDAKTÖR För humanare flyktingpolitik JÖNKÖPING På lördag ordnas det i Jönköping en tyst manifestation för en humanare asylprocess. Demonstranterna kommer att stå utmed Östra Storgatan mellan Hovrättstorget och Hoppets torg med plakat och ljuslyktor. Manifestationen ordnas för att uppmärksamma en rapport som Svenska kyrkan och Sveriges kristna råd kommer att presentera på måndag. Rapporten har granskat utlänningslagen och kritiken är hård. Richard Thörn, komminister i Huskvarna, som samordnar manifestationen möter dagligen flyktingar och asylsökande som är i behov av hjälp och tycker att trycket har ökat. – Det ställs orimliga krav. Jag hoppas att manifestationen ska leda till ökad medvetenhet och till att problemen förs upp till ytan, säger han. Altartavlan på nytt sätt. Konstnären Björn Jäderås och kyrkoherde Lars Aldén visar Förklaringen, ett konstverk som visar hur altartavlan har fällts ut i kyrkorummet. FOTO: CHARLOTTE GRANROT FRENBERG 1300-talet på trekvart VÄXJÖ Under denna och förra veckan har elever från årskurs fem bjudits in till Växjö domkyrka för att förbereda Sigfridsmäss år 1342. Kyrkan har förvandlats till en marknadsplats, en skinnverkstad, en skola och ett stenvalvsbygge. Eleverna får också möta biskop Bo i kyrkan som ser ut som den gjorde 1342. Detta som en del i projektet Levande lärande katedral. Pedagogiken går ut på att lära sig genom att göra saker själv och att leka sig till kunskap. Ögonblick som det lyser om Med konstens, musikens och samtalets hjälp har församlingen ”låst upp” altartavlan i Tingsås kyrka. – Vi vill stimulera till en djupare förståelse av altartavlans budskap, säger kyrkoherde Lars Aldén. Under tio dagar, från den femte till den femtonde november, har konstnärerna i nätverket Tingsrydgruppen tagit Tingsås kyrka i besittning. Utgångspunkten har varit kyrkans altartavla, som målades 1885 av Blekingekonstnären Bengt Nordenberg. Tavlan föreställer Kristi förklaring, ett tillfälle då några lärjungar för en kort stund upplever Jesus i ett himmelskt ljus tillsammans med Mose och Elia på Förklaringens berg. Jesus förvandlas, transfiguration med ett finare ord, en brytpunkt i lärjungarnas förståelse av vem Jesus var. – Erfarenheter av liknande slag, ett slags aha-upplevelse, kan göras i olika sammanhang av varje människa i alla tider med en känsla av att man liksom får sina tankar utifrån, ögonblick som det lyser om, förklarar Lars Aldén. Transfiguration är temat på konstutställningen, där var och Anders Blomquist och i söndags avslutades utställningen med en temagudstjänst. Lars Aldén betonar att kyrkan inte gjorts till utställningslokal, utan att kyrkorummet givits ytterligare kvaliteter genom konstverken. – Kyrkorummet laddas med verktyg som stimulerar vår fantasi så att vi kan fördjupas i vår syn på vad altartavlan egentligen handlar om, säger han. Han menar att det alltid finns ett samband mellan föreställande religiös konst och existentiella frågor. – En föreställande bild är lite som en söndagsskoleplansch, det är en stängd bild. Men om vi får verktygen till fortsatta tankegångar kan den enklaste bild ha väldigt mycket att ge. Då kan vi låsa upp bilden. Utställningen blir en avslutning på Lars Aldéns tjugoåriga tjänst som kyrkoherde i Tingsås. Han håller sin avskedspredikan första söndagen i advent. – Det har varit roligt att ta ut svängarna lite och se att ingenting är färdigt, inte en 124-årig altartavla och inte jag heller. Jag sätter inte punkt utan semikolon, säger han. CHARLOTTE GRANROT FRENBERG Ät och slöjda hållbart STIFTSGÅRDEN TALLNÄS I går och i tisdags ordnades besöksdagar på temat Hållbart på stiftsgården Tallnäs. Karin Sahlström från Miljöresurs Linné i Växjö berättade om hur vi kan äta ekologiskt, närproducerat och klimatsmart. Länshemslöjdskonsulent Eva Landén från Jönköping pratade om hållbar slöjdning och så ordnades det en middagsbön i kapellet med Cristina Virdung och Ingbeth Stenvall på temat Väven. Det blev också en utställning och försäljning av hantverk och handarbetsmaterial. Tolkningar.Två tolkningar av altartavlan, en ljusplåt i mässing av Lothar Krenz och Martin Bornholms mobil Såsom i en spegel. en av de tio konstnärerna har tolkat detta på sitt eget sätt. Konstverken har placerats bland bänkraderna, hängande från taket och framme vid altaret. En slumpvis placering kan man tro, men det finns en logik, berättar konstnären Björn Jäderås. – Vi har tänkt oss att vi fäller ut altartavlan i hela kyrkorummet, mitt bland besökarna, säger han. För att tydliggöra tanken har han skapat konstverket Förklaringen, en förenklad version av altartavlan som han fäst uppe på läktaren. När man kikar genom ett sikte syns det att konstverken placerats för att motsvara de centrala partierna i altartavlan. Temat tolkades också genom musik och dans. Hans Parment framförde nyskriven musik till dans av Anna Ekman. Tingsryds sinfonietta spelade Rickard Scheffers Mirrorings och en stor konsert hölls med Tingsrydsbördige Fredrik Malmberg, som dirigerade Vokalharmonin och Musica Vitae i ett uruppförande av Thomas Jennefelts Dixit Dominus. Förra torsdagen hölls det en samtalskväll med komminister ➥STIFTSSIDAN PÅ NÄTET: www.kyrkanstidning.se/stift/vaxjo/

Sid 4 - TORSDAG 19 NOVEMBER 2009 KYRKANS TIDNING NUMMER 47 VÄSTERÅS STIFT Västra kyrkogatan   Sid 6 - TORSDAG 19 NOVEMBER 2009 KYRKANS TIDNING NUMMER 47 LUNDS STIFT Stiftskansliet, Box  
För att kunna läsa myPaper-publikationen behöver du ha JavaScript aktiverat i din webbläsare. Du behöver också ha minst Flash Version 6 installerad.