Sidan 1 i Kyrkans Tidning stift nr 45 2009

TORSDAG 5 NOVEMBER 2009 KYRKANS TIDNING NUMMER 45 FRÅN STIFTEN På den här sidan möter du livet i stiften. Om liv och livskraft i Skövdekyrka SKARA STIFT Fredagen den 6 november medverkar Ted Gärdestads bror Kenneth Gärdestad i fredagsmässan kl 19 i S:t Matteus kyrka i Skövde. Ted Gärdestad hade stora framgångar som artist men tog sitt liv 41 år gammal. Troligen led han av schitzofreni. Söndagen den 8 november kl 18 talar prästen Ted Harris i samma kyrka om den danske poeten, teologen och filosofen Søren Kierkegaards tankar om livet. ’’ är allt Värderingar Det dessa killar och tjejer har varit med om är inte söndagsskoleverksamhet. PEDER HARTWIG, präst för ”Blåljusmyndigheter” i Jämtland. Kontraktsprostar fick inspiration på franska Ikea Ikea har vi alla en relation till. Vare sig det är bokhyllan Billy, soffan Klippan eller den billiga korven vid utgången. Vi vet vad vi får. LUNDS STIFT När biskop Antje Jackelén denna höst ledde stiftets kontraktsprostar på den årliga konferensen med resmål Paris var just Ikea i fokus. I förväg hade prostarna fått läsa in sig på Ikea. Och ett besök på det franska huvudkontoret ingick. Syftet: Att hämta inspiration och lära sig mer om hur företaget arbetar med värderings- och visionsfrågor. Bakgrunden är att en visionsprocess de senaste månaderna har satts igång av biskop Antje. Hur ska kyrkan formulera kärnan i sitt budskap? Hur ska kyrkan utvecklas nu och i framtiden? Och vad är visionen för Svenska kyrkan i Lunds stift? Såväl prostarna som en analysgrupp är del i processen. Kyrkan har Bibeln, Jesus, budord och den gyllene regeln. Ikea är ett globalt företag vars ledningsfilosofi bygger på värderingar. Rättesnörena har formulerats av Ingvar Kamprad. Det grundläggande dokumentet heter En möbelhandlares testamente. Där slås fast att värderingar ska påverka allt företaget gör. Ikea har en berättelse och en stark anda. Visionen är att skapa ett bättre vardagsliv för de många människorna. Nyckelorden är bland annat ödmjukhet, ärlighet, viljestyrka, enkelhet, gemenskap, engagemang, öppenhet för förändringar, annorlunda lösningar och kostnadsmedvetande. En timmes bussresa från centrala Paris tronar varuhuset med sina karakteristiska blågula färger. På plats för att ta emot grup- Många söker Campusjobb LULEÅ STIFT Studentkyrkan i Umeå är populär. Det visar sig när Svenska kyrkan i Umeå nu söker personal. Hela 14 personer söker tjänsten som studentpräst alternativt diakon, pedagog. – Det visar sig att många känner sig utmanade och lockade att arbeta i den här kombinationen av traditionellt församlingsarbete och arbete på Campus, säger kyrkoherde Lisa Tegby. De har ett särskilt studentarbete där sedan många år. – Vi kommer att satsa på fler temagudstjänster och försöka hitta fler kopplingar mellan studentarbetet och församlingsarbetet på studenternas villkor, säger hon. Inte bara ord. – Det är speciellt att arbeta för Ikea. Här finns en särskild anda, säger cheferna Kristina Johansson och Kerstin Östermarker, som biskop Antje Jackelén och prostarna mötte i Paris. Med på bilden även Mats Egfors, kontraktsprost, Malmö södra. FOTO: MARIA LUNDSTRÖM Ny mässa i allhelgonatid UPPSALA STIFT Den senaste i raden av temamässor i Bollnäs heter Ljuset lyser i mörkret – en mässa i allhelgonatid med texter av Ingrid Nathander och musik av Anders Skogh. – De senaste åren har arbetet med temamässor pågått i Bollnäs, skriver församlingen i ett pressmeddelande. – Anders Skogh har skrivit musiken och Temakören, under ledning av Jenny Christoffersson, har medverkat. Anders Skogh. Dessa gudstjänster leder nästan alltid till fulla kyrkor vilket såklart är glädjande. Det verkar som om vi funnit en gudstjänstform som talar till, eller kanske tilltalar, våra församlingsbor. Till glädjen hör också att Anders Skogh har tilldelats församlingsförbundets kulturpris. pen från Lunds stift välkomnar Kristina Johansson, vice vd för Ikea Frankrike och Kerstin Östermarker, lager- och transportansvarig för Frankrike, Spanien och Portugal. Kontoret andas Sverige med björkar, dalahästar och stilren form. Vi slussas in i ett konferensrum och biskop Antje tar till orda: – Varför är vi här? Vi vill se på oss själva i ljuset av vad ni är. Ikea och Svenska kyrkan har den rätta dosen likheter och skillnader för att göra det hela intressant. För oss båda handlar det väldigt mycket om att nå de många och att andan ska genomsyra det vi gör, säger Antje Jackelén och fortsätter: – Hur upprätthåller vi teamkänslan i olika kulturer och hur översätts den i tid och rum? Hur återknyter vi till historien och pionjärerna, men också, hur ska- par vi en kultur av solidaritet och lojalitet i mångfaldens och individualismens tid? – Det är otroligt så många paralleller det finns. Vi brottas med samma frågor som ni även om vi talar om en 50-årig berättelse och ni om en 2000 år gammal. Ingvar Kamprads vision gäller än. Inför 2015 jobbar vi nu med målet att vara världsledande inom inredning. Det som är så fantastiskt med Ikea är att vi tänker långsiktigt, kommenterar Kerstin Johansson. Till Ikea-chefernas viktigaste uppgifter hör att leva värderingarna i vardagen, att bygga relationer, vara personliga utan att vara privata, skapa förtroende, delegera och ge ansvar. Man pratar mycket om värderingar för att säkerställa att de betyder samma sak för alla medarbetare. Man är noga med att lägga tid på rekrytering av ny personal. Det handlar även om utbildningar som den värderingsbaserade kursen The Ikea Way. – När det gäller att få våra budskap att landa i olika kulturer ligger Ikeas grundvärderingar fast, men tolkningarna kan variera. Ikea har samma mål oavsett land, men det är tåg med olika hastighet. Det gäller att hitta nya vägar och anpassningar, klargör Kerstin Östermarker. Inom Ikea är det gängse med en daglig ”morgonbön” för alla anställda i varuhuset. – Uppstartsmötena blir ett behov. Om vi inte håller dem saknar personalen dem. När vi ser människorna ger det otroliga resultat, Kerstin Johansson. MARIA LUNDSTRÖM LÄS HELA artikeln samt kontraktsprostarnas synpunkter på Lunds stifts webbplats. Mariakyrkans klockor inspirerade musikverk Ett uruppförande av ett musikverk inspirerat av kyrkklockornas klang var ett av inslagen under Mariakyrkans 30-årsjubileum förra helgen. VÄXJÖ STIFT Inför firandet av Mariakyrkan i Växjös 30-årsdag beställde församlingens organist Elisabet Stoltz Niklasson ett specialskrivet musikverk. Uppdraget gick till tonsättaren och organisten Johan-Magnus Sjöberg, som har anknytning till Växjö men numera bor i Lund. Utgångspunkten för verket var Mariakyrkans tre kyrkklockor, Marie hjärta, Johannes och S:t Sigfrid, som har inskriptioner författade av poeten Bo Setterlind. Det sjusatsiga musikverket Jag tilhör Gud uruppfördes som en integrerad del av förra söndagens högmässa av Mariakören. Sopransolot sjöngs av Yvonne Tuvesson Rosenqvist och Lars Hallgren ackompanjerade på orgel. – Jag tror att folk kunde ta till sig musiken. När man beställer ett musikverk till ett speciellt evenemang är det ofta så stort och pampigt att det kanske bara framförs en enda gång. Vi ville ha ett verk som kan användas vid olika tillfällen, säger Elisabet. 30-årsfirandet inleddes redan på fredagskvällen med Vägen ut leder inåt, min vän – en mässa uppbyggd kring Peter LeMarcs musik. Lördagen bjöd på en sånggudstjänst med psalmer, sånger och dikter av Bo Setterlind. Gudstjänsten spelades in av Sveriges Radio P1 och kommer att sändas som söndagsgudstjänst den 8 november. – Vi fokuserade på att göra bra gudstjänster och är väldigt nöjda med jubileet. Sammanlagt kom bortåt 700 personer, vilket var över förväntan, säger Elisabet Stoltz Niklasson. CHARLOTTE GRANROT FRENBERG

  Sid 2 - TORSDAG 5 NOVEMBER 2009 KYRKANS TIDNING NUMMER 45 UPPSALA STIFT Stiftets hus, Box  
Arkiv:
Kyrkans Tidning stift nr 44 2009
Kyrkans Tidning stift nr 46 2009
Kyrkans Tidning stift nr 47 2009
Kyrkans Tidning stift nr 48 2009
Kyrkans Tidning stift nr 49 2009
Kyrkans Tidning stift nr 50 2009
Kyrkans Tidning stift nr 51 2009
Kyrkans Tidning stift nr 52/53 2009
Kyrkans Tidning Stift nr 1 2010
Kyrkans Tidning stift nr 2 2010
Kyrkans Tidning stift nr 4 2010
Kyrkans Tidning stift nr 5 2010
Kyrkans Tidning stift nr 6 2010
Kyrkans Tidning stift nr 7 2010
Kyrkans Tidning stift nr 8 2010
Kyrkans Tidning stift nr 9 2010
Kyrkans Tidning stift nr 10 2010
Kyrkans Tidning stift nr 11 2010
Kyrkans Tidning stift nr 12 2010
Kyrkans Tidning stift nr 13/14 2010
Kyrkans Tidning stift nr 15 2010
Kyrkans Tidning stift nr 16 2010
Kyrkans Tidning stift nr 17 2010
Kyrkans Tidning stift nr 18 2010
Kyrkans Tidning stift nr 19 2010
Kyrkans Tidning stift nr 20 2010
Kyrkans Tidning stift nr 21 2010
Kyrkans Tidning stift nr 22 2010
Kyrkans Tidning stift nr 23 2010
Kyrkans Tidning stift nr 24 2010
Kyrkans Tidning Stift nr 25/26
Kyrkans Tidning Stift nr 27/28
Kyrkans Tidning Stift nr 29/30
Kyrkans Tidning Stift nr 31/32
Kyrkans Tidning Stift nr 33
Kyrkans Tidning stift nr 34 2010
Kyrkans Tidning stift nr 35 2010
Kyrkans Tidning stift nr 36 2010
Kyrkans Tidning stift nr 37 2010
Kyrkans Tidning stift nr 38 2010
Kyrkans Tidning stift nr 39 2010
Kyrkans Tidning stift nr 40 2010
Kyrkans Tidning Stift nr 41 2010
Kyrkans Tidning Stift nr 42 2010
Kyrkans Tidning Stift nr 43
Kyrkans Tidning stift nr 44
Kyrkans Tidning stift nr 45
Kyrkans Tidning stift nr 46
Kyrkans Tidning stift nr 47
Kyrkans Tidning stift nr 48
Kyrkans Tidning stift nr 49
Kyrkans Tidning stift nr 50 2010
Kyrkans Tidning stift nr 51/52 2010
Kyrkans Tidning stift nr 1 2011
Kyrkans Tidning stift nr 2 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 3 2011
Kyrkans Tidning Stift Nr 4 2011
Kyrkans Tidning stift nr 5 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 6 2011
Kyrkans Tidning stift nr 7 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 8 2011
Kyrkans Tidning stift nr 9 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 10 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 11 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 12 2011
Kyrkans Tidning stift nr 13 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 14 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 15 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 16/17 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 19 2011
Kyrkans Tidning stift nr 20 2011
Kyrkans Tidning stift nr 21 2011
Kyrkans Tidning stift nr 22 2011
Kyrkans Tidning stift nr 23 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 24 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 25/26 2011
Kyrkans Tidning stift nr 27-28 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 31-32 2011
Kyrkans Tidning stift nr 33 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 35 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 36 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 37 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 38 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 39 2011
Kyrkans Tidning Stift Nr 40
Kyrkans Tidning Stift Nr 41
Kyrkans Tidning stift Nr 42 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 43 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 47 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 48 2011
Kyrkans Tidning Stift nr 50 2011
Kyrkans Tidning stift Nr 2 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 3 2012
Kyrkans Tidning Stift nr 4 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 5 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 7 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 8 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 9 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 11 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 12 2012
Kyrkans Tidning stift nr 13 2012
Kyrkans Tidning stift nr 14/15 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 16 2012
Kyrkans Tidning stift Nr 17 2012
Kyrkans Tidning stift nr 19 2012
Kyrkans Tidning stift nr 20 2012
Kyrkans Tidning Stift nr 21 2012
Kyrkans Tidning stift nr 22 2012
Kyrkans Tidning stift nr 23 2012
Kyrkans Tidning stift nr 24 2012
Kyrkans Tidning Stift nr 25/26 2012
Kyrkans Tidning stift nr 27/28 2012
Kyrkans Tidning stift nr 29/30 2012
Kyrkans Tidning stift nr 31/32 2012
Kyrkans Tidning stift nr 33 2012
Kyrkans Tidning stift nr 35 2012
Kyrkans Tidning stift nr 36 2012
Kyrkans Tidning stift nr 37 2012
Kyrkans Tidning stift nr 38 2012
Kyrkans Tidning stift nr 39 2012
Kyrkans Tidning stift nr 40 2012
Kyrkans Tidning stift nr 45 2012
Kyrkans Tidning stift nr 46 2012
Kyrkans Tidning stift nr 47 2012
Kyrkans Tidning stift nr 48 2012
Kyrkans Tidning stift nr 50 2012
Kyrkans Tidning stift nr 3 2013
Kyrkans Tidning stift nr 6 2013
Kyrkans Tidning stift nr 8 2013
Kyrkans Tidning stift nr 9 2013
Kyrkans Tidning stift nr 12 2013
Kyrkans Tidning stift nr 13/14 2013
Kyrkans Tidning stift nr 15 2013
Kyrkans Tidning stift nr 16 2013
Kyrkans Tidning stift nr 17 2013
Kyrkans Tidning stift nr 18 2013
Kyrkans Tidning stift nr 19 2013
Kyrkans Tidning stift nr 20 2013
Kyrkans Tidning stift nr 21 2013
Kyrkans Tidning stift nr 22 2013
Kyrkans Tidning stift nr 23 2013
Kyrkans Tidning stift nr 24 2013
Kyrkans Tidning stift nr 25/26 2013
Kyrkans Tidning stift nr 27/28 2013
Kyrkans Tidning stift nr 29/30 2013
Kyrkans Tidning stift nr 33 2013
Kyrkans Tidning stift nr 34 2013
Kyrkans Tidning stift nr 36 2013
Kyrkans Tidning stift nr 37 2013
Kyrkans Tidning stift nr 39 2013
Kyrkans Tidning stift nr 40 2013
Kyrkans Tidning stift nr 41 2013
Kyrkans Tidning stift nr 42 2013
Kyrkans Tidning stift nr 43 2013
Kyrkans Tidning stift nr 44 2013
Kyrkans Tidning stift nr 45 2013
Kyrkans Tidning stift nr 46 2013
Kyrkans Tidning stift nr 47 2013
Kyrkans Tidning stift nr 48 2013
Kyrkans Tidning stift nr 50 2013
Kyrkans Tidning Stift 51/52 2013
Kyrkans Tidning stift nr 1 2014
Kyrkans Tidning stift nr 2 2014
Kyrkans Tidning stift nr 3 2014
Kyrkans Tidning stift nr 4 2014
Kyrkans Tidning stift nr 5 2014
Kyrkans Tidning stift nr 6 2014
Kyrkans Tidning stift nr 9 2014
Kyrkans Tidning stift nr 11 2014
Kyrkans Tidning stift nr 14 2014
Kyrkans Tidning nr 16/17 Stift 2014
Kyrkans Tidning stift nr 18 2014
Kyrkans Tidning stift nr 19 2014
Kyrkans Tidning stift nr 20 2014
Kyrkans Tidning stift nr 23 2014
Kyrkans Tidning stift nr 24 2014
Kyrkans Tidning stift nr 25-26 2014
För att kunna läsa myPaper-publikationen behöver du ha JavaScript aktiverat i din webbläsare. Du behöver också ha minst Flash Version 6 installerad.