Sidan 3 i Forskning för Hälsa Nr 2 2008

INNEHÅLL 4 8 4 Koll på sockret När Kerstin Andersson fick en hjärtinfarkt upptäcktes att hon har en tidig form av diabetes. Medicinering och en god livsstil håller den i schack. 8 Diabetes ­ ett folkhälsoproblem 15 Allt fler människor i världen utvecklar diabetes och professor emeritus Lars Rydén betecknar läget som en tickande bomb. 11 Fokus på hjärtsvikt Nu kräver Hjärt-Lungfonden och Hjärt- och Lungsjukas Riksförbund gemensamt bättre hjärtsviktsvård. I dag är bristerna alldeles för stora. 13 Lusten i centrum På Karolinska universitetssjukhusets livsstilsmottagning delas det inte ut pekpinnar. I stället står lusten i centrum. 15 Forskar för att hitta bot Ewa Ehrenborg forskar på ett protein som bland annat finns i hjärtat och Jonas Erjefält tittar på små vävnadsbitar från lungor. Gemensamt för dem är att de innehar forskartjänster från Hjärt-Lungfonden. 18 Hotet från värmen Med klimatförändringarna kommer också de extrema värmeböljorna som är svåra att hantera för personer med hjärt-, kärl och lungsjukdomar. 18 13 I VARJE NUMMER 7, 12 Notiser 21 Kalendarium 24 Recept: Pasta med fänkål och räkor VÄLKOMMEN Dags för en svensk hjärtplan Kampen mot hjärtsjukdomarna har varit fantastiskt framgångsrik de senaste tio åren. Tänk bara hur insjuknande och dödlighet har kunnat minskas genom ny forskning inom utredning och diagnostik. Bättre och effektivare behandling har också gjort sitt till. I dag räddar vi fler än 3 000 människoliv varje år jämför med för bara femton år sedan. Tittar vi på hjärtinfarktsstatistiken så talar även den sitt tydliga språk. 1988 avled cirka 550 män och drygt 200 kvinnor per 100 000 invånare i Sverige. I dag har den siffran sjunkit till cirka 250 män och drygt 100 kvinnor per 100 000 invånare. Det är i princip en halvering. Få andra områden inom svensk medicin har kunnat uppvisa en hjärthälsoplanen och konkretiserar den till en svensk hjärtplan. Jag är helt övertygad om att många människoliv går att rädda om hjärtplanen blir ett faktum. St arten för en svensk hjärtplan gick när vi tillsammans med andra hjärtorganisationer lanserade det europeiska hjärthälsofördraget i Sveriges Riksdag på Alla hjärtans dag den 14 februari. Låt oss nu tillsammans fortsätta arbetet med att ta ett nationellt grepp i kampen mot hjärtsjukdomarna. Staffan josephson Generalsekreterare sådan positiv utveckling som hjärtsjukdomarna. Det visar också att forskning och information är viktiga redskap i kampen mot sjukdomarna. Men trots den positiva utvecklingen känner jag oro för framt iden. Dels för att den positiva trenden snabbt kan brytas då fetma och den så kallade åldersdiabetesen numera breder ut sig även bland barn och ungdomar, dels på grund av att beslutsfattare och politiker nu verkar slå sig till ro. Därför känns det viktigare än någonsin att få ut budskapet att hjärt-kärlsjukdomarna fortfarande är det vanligaste skälet till sjukdom och för tidig död i vårt land. Hjärt-Lungfonden anser att det är av stor vikt att Sverige, i Många liv går att rädda om hjärtplanen blir ett faktum. " likhet med andra europeiska länder, tar till sig den europeiska

Sid 2 - Odla för hälsan FOTO KATJA KRISTOFERSON/FOLIO Under sommaren odlar vi blommor som   Sid 4 - DIABETES Kontroll över värdena Efter hjärtinfarkten upptäcktes dold diabetes Högt  
För att kunna läsa myPaper-publikationen behöver du ha JavaScript aktiverat i din webbläsare. Du behöver också ha minst Flash Version 6 installerad.