Sidan 2 i Forskning för Hälsa Nr 2 2008

Odla för hälsan FOTO KATJA KRISTOFERSON/FOLIO Under sommaren odlar vi blommor som ögonfröjd, men också grönsaker, örter och bär för smakens och hälsans skull. Nu är rätta tiden att frossa i primörer som ger fibrer, vitaminer och nyttiga antioxidanter. Fem stycken, eller 500 gram, frukter eller grönsaker per dag är tumreglen. Forskning för hälsa omslagsfoto Håkan Flank Chefredaktör och ansvarig utgivare Roger Höglund, Hjärt-Lungfonden Projektledare Hans Schweitz hans.schweitz@hjart-lungfonden.se Redaktionell projektledning Karin Strand, Appelberg karin.strand@appelberg.com Redaktör Petra Lodén, Appelberg petra.loden @appelberg.com Grafisk form Erich Blunck, Appelberg tryck Trydells, Laholm Citera oss gärna, men ange källan. Hjär t-Lung fonden är en insamlingsorganisation som delar ut pengar till oberoende forskning inom områdena hjärt-, kärl- och lungsjukdomar. Biblioteksgatan 29, Box 5413, 114 84 Stockholm Tel 08-566 24 200, fax 08-566 24 229 Org nr 802006-0763 www.hjart-lungfonden.se ISSN 1653-9753 2 FORSKNING FÖR HÄLSA 2 /2008

Sid 1 - Forskning för hälsa En tidning från Hjärt-Lungfonden Nr 2/2008 TEMA DIABETES DEN   Sid 3 - INNEHÅLL 4 8 4 Koll på sockret När Kerstin Andersson fick en hjärtinfarkt upptäcktes  
För att kunna läsa myPaper-publikationen behöver du ha JavaScript aktiverat i din webbläsare. Du behöver också ha minst Flash Version 6 installerad.