Sidan 2 i CONCRETE - Nr 6, April 2016

NÄRHET TILL MÄLARDALENS KUNDER: NÄRPRODUCERAT I KVICKSUND Rätt efter mig, rent efter mig och rätt utan risk. Tre stora väggskyltar med vit text mot blå botten ropar ut vad som gäller här i fabriken. Omsorgen om kvalitet och säkerhet genomsyrar denna myllrande byggarbetsplats inom fyra väggar. FOTO: BERGSLAGSBILD AB. Tre stora skyltar visar det mantra som alla som arbetar i fabriken ska ha med sig. Fabrikschefen Keijo Sotala i samspråk med Miroslav Stijak. FABRIKSCHEFEN KEIJO SOTALA står på lagergården och ser fullastade bilar köra iväg mot byggen i närheten. Abetongs fabrik i Kvicksund utanför Eskilstuna levererar till hela Mellansverige, men mest till Mälardalen. – Vi finns nära marknaden, liksom Abetongs övriga fabriker – vi erbjuder med andra ord närproducerat! Fördelen med egen produktion är att vi är flexibla och enklare kan göra justeringar efter hand än om vi haft en extern leverantör, säger Keijo Sotala och öppnar dörren till fabriken. Här är det behagliga tjugo grader året om. Utmed väggarna hänger verktyg på sina krokar och gången mellan formborden är ren och fri. Inom betongvaruindustrin beror många olycksfall på att någon snubblar, halkar eller faller, och ordning och reda är en viktig del av det förebyggande arbetet. – Det är en arbetsplats där mycket händer, och vissa moment är mer riskfyllda, säger han. HÖGHÖJDSARBETET VID LASTNING och lossning är ett sådant. För att få bort onödiga lyft ska de kassetter som hittills använts till färdiga skalväggar ersättas av lösflak under våren. De lastas direkt i fabriken och kan köras till bygget utan omlastning på gården. – Heidelbergkoncernen är mån om att alla våra medarbetare ska komma hem till familjen på kvällen. Precis som andra enheter jobbar vi målmedvetet för att undvika olyckor; med riskobservationer och riskanalyser, rutiner och utbildning. Och de senaste åren har vi förbättrat oss – numera handlar det oftast om stukningar eller mindre sk��rsår. Antalet olycksfria dagar i följd redovisas på en display på ytterväggen. Där kan förbipasserande se att rekordet är 475. En bit in i hallen håller två formbyggare på med en yttervägg som ska skräddarsys till en kund. En medelålders man sitter på knä i formen, mäter och sätter ett kryss för eldosan. Allt måste hamna rätt, från dörrar till minsta ursparning. – Det är lätt hänt att sätta en holkkloss i fel kryss, men vi kollar oss själva när vi är klara och skulle vi missa något hittar kvalitetskontrollanten det, säger hans yngre kollega.

Sid 1 - ETT NYHETSMAGASIN FRÅN ABETONG. BILTEMA, RETLOG OCH RETAIL WAREHOUSE – VAD ÄR VAD?   Sid 3 - Fabriken i Kvicksund grundades på 1930-talet som ett familjeföretag, Karlssons Cementgjuteri.  
För att kunna läsa myPaper-publikationen behöver du ha JavaScript aktiverat i din webbläsare. Du behöver också ha minst Flash Version 6 installerad.