Sidan 1 i CONCRETE - Nr 5, November 2015

ETT NYHETSMAGASIN FRÅN ABETONG. Trehörningen, etapp 2 är CJ Byggtjänsts senaste bostadsprojekt. Här byggs 28 lägenheter i fyra våningar plus suterrängplan. Huset är ritat av Joachim Billing på Rits arkitektkontor och konstruerat av byggrådgivare Petter Fagerlind. Abetong har leverererat stomme, bjälklag, balkonger och loftgångar. Produktionskostnad: 44 miljoner kronor. NR. 5 | NOVEMBER 2015 AFFÄREN MED CONTIGA I HAMN DEN 28 SEPTEMBER slutfördes sammanslagningen av Abetong och Contiga. Den nya verksamheten ägs till 60 procent av HeidelbergCement Northern Europe AB (HCNE). Resten ägs av KB Gruppen Kongsvinger AS. Verksamheterna i de båda bolagen ska drivas vidare som tidigare och varumärkena Abetong och Contiga kommer att existera parallellt. – Vi är mycket nöjda med att äntligen få genomföra den långdragna sammanslagningen och avsluta affären tillsammans med KB Gruppen genom etableringen av Nordic Precast Group, säger Gunnar Syvertsen, General Manager HCNE. Vårt mål är att skapa en stark och konkurrenskraftig struktur inom Northern Europe. Den nya enheten har cirka 1700 medarbetare i Norden, Tyskland, Polen och Lettland. FOTO: PIA NORDLANDER. LÖNSAMMA RELATIONER I NYNÄSHAMN Vem vill inte bygga bostäder av hög kvalitet till ett lägre pris? Med färre fel och bättre lönsamhet? I Nynäshamn har Claes Johansson på CJ Byggtjänst lyckats med den ekvationen. I nära samverkan med sin prefableverantör Abetong. DE HAR BILDAT en liten, tajt organisation som består, projekt efter projekt. I centrum står Claes Johansson som byggherre och entreprenör, Lisa Lidar som Abetongs projektledare, och en extern byggkonsult och konstruktör som vurmar för industriellt byggande. Åtta gemensamma bostadsprojekt har det blivit, det första för femton år sedan. – Claes låter oss vara med från början, innan det finns så många handlingar, säger Lisa Lidar. Hans byggkonsult vet hur våra produkter fungerar och vi får möjlighet att föreslå anpassningar. På så sätt utnyttjar vi prefabens möjligheter maximalt. Vi bygger smartare och det tjänar alla på. – Abetong engagerar sig i slutprodukten på ett sätt som jag inte upplever att alla stomleverantörer gör, säger Claes Johansson. Lisa följer med hela vägen från projektering till färdigt hus, besöker arbetsplatsen regelbundet och känner mina montörer. Vi har väldigt få fel. Och när något väl händer har vi korta beslutsvägar och kan lösa det direkt, utan långa, kostsamma stopp i produktionen. CLAES JOHANSSON och hans samarbetspartners har genom åren byggt upp en kunskapsbank som sparar tid och pengar. – Det är ofta samma gäng som ritar in rör, el och ventilation och de har lärt sig systemet. Annars brukar det vara nya konsulter i varje projekt, säger Lisa Lidar. – Alla projekt är givetvis unika, men i viss mån kan man utnyttja tidigare erfarenheter och slippa uppfinna hjulet varje gång, säger Claes Johansson. Vi hade uppfört ett bostadshus på ön Trehörningen och när vi senare skulle bygga inne i Nynäshamn tog vi samma arkitektritningar, ändrade byggnadens karaktär med små medel och kunde i stort sett behålla stomutförande och installationer. Genom att använda samma koncept kan man halvera projekterings- ”Lisa följer med hela vägen från projektering till färdigt hus.” Claes Johansson, CJ Byggtjänst. 400 METER TUNNEL KLAR ABETONG HAR LEVERERAT tunnelinklädnad till projektet ”Väg 40 Borås– Ulricehamn”, del Dållebo–Hester, etapp 2. Projektet innebär att väg 40 ges en ny sträckning och att två tunnlar genom ett berg byggs för vardera färdriktning. Till dessa tunnlar har Abetong levererat inklädnadselement i betong. Totalt har Abetong levererat 505 betongelement till projektet. Vägen öppnade för trafik så sent som den 17 oktober. kostnaderna och sänka de totala produktionskostnaderna med 8–10 procent. DET ÄR TYDLIGT att både beställare och leverantör värdesätter samarbetet. – Det är så smidigt och roligt att jobba med det här gänget, det känns som om ingenting är omöjligt, säger Lisa Lidar. – Man ska inte underskatta vikten av ett gott samarbetsklimat. När man har roligt runt bordet, kan bryta lite arm när det behövs och avsluta med en lunch borgar det för en bra slutprodukt, ler Claes Johansson.

  Sid 2 - FRÅN PONNYTRAV TILL FULL GALOPP: STALLBACKEN ÄR EMMAS HEMMAPLAN Emma Östensson,  
Arkiv:
CONCRETE - Nr 4, April 2015
CONCRETE - Nr 6, April 2016
CONCRETE Nr 7 - Januari 2017
För att kunna läsa myPaper-publikationen behöver du ha JavaScript aktiverat i din webbläsare. Du behöver också ha minst Flash Version 6 installerad.