Sidan 3 i Grönyteleverantörerna Nr 1/2012

Parkernas självklara position i världen – typ Central Park Jag ser alla parkerna genom ett långt liv i mitt inre bildarkiv, från flera världsdelar. Det är samma slags enkla möten och picknickar med familj och vänner och kanske med en operakör på podiet som senast i Hagaparken i Stockholm (Solna), tumpianospel i gröngräset i Chilanga utanför Lusaka (Zambia), indiska familjer på sedvanlig söndagsutflykt i jakarandaträdens skugga (Johannesburg), stilla platser i ett bullrande Paris som Parc de la Villette på Hallarnas gamla område (livsmedelsmarknaden) m fl. Men livsnödvändiga för alla dom stadsboende världen runt som har parken som andningsrum. – Och det satsas, framförallt i USA, på att utveckla stadsparkerna, nya parker, enorma ytor tas i anspråk. Läs i tidigare nummer om landskapsarkitekten James Corners järnvägspark (HighLine) på Manhattan. I kommande tidning om hans jättebygge att göra New Yorks soptipp (Staten Island) till park- och rekreationsområde. Men Central Park – är speciell! Den rektangulära grönytan på Manhattan i New York Park, är nog parkernas park eftersom den betyder så mycket för så väldigt många människor - i den extrema stenstaden. Och ingen byggare skall försöka tänka tanken ens i det fördolda – att be att få bygga något i parken, eller ens nagga litet i kanten. Central Park är heligt för folket i the Big Apple. Skyskraporna saluterar sin grönyta, som är en så gott som helig mark sedan invigningen 1876 - byggförbud! Gemenskapskänsla i the Big Apple Här umgås man, här lever man när man kopplar av från skyskrapsgatorna. Och här hälsar man på mötande, alla i the Big Apple känner en viss gemenskap åtminstone i en nedvarvad situation som under en stilla parkpromenad, man får välmenande uppmaningar att inte gå just där för där håller A-lagarna till och kanske stör turistupplevelsen. Eller så får man bara ett leende – ”här i parken är det härligt” från mötande promenörer. Manhattans hjärta är den gröna parken Och det syns på alla bilder av Central Park att de höga byggnaderna liksom står i parad runt parken, för att hylla parken eller för att skydda den. Och här lever the New Yorker året om, vinter och sommar. Det utlystes en tävling för parken som låg i utkanten av staden vid den tiden, och den vinnande landskapsarkitekten Law Olmsted sade då 1858 när han vann jobbet att skapa Central Park, 340 hektar stort: ”Parkens främsta syfte är att ge de hundratals och tusentals trötta arbetare som inte har någon möjlighet att tillbringa sina somrar på landet ett smakprov på Guds skapelse ...”. Tidigare var parkerna ägnade åt kungars och furstars förströelse. Mötesplats för vanligt folk Det nya var att skapa en park som från början var ämnad att bli en mötesplats för vanligt folk. Ungefär som tanken är i norra Paris med Parc de la Villette på Hallarnas område (les Halles, centrum för livsmedelshanteringen, slakterier, saksmarknader etc.) Parken öppnades 1876. Av det som dittills till stora delar varit en ogästvänlig sumpmark skapade de världens första demokratiska park. Till att börja med är nästan allt det som synes vara helt vanlig natur - skog och ängar, kullar och sjöar - skapat av mänsklig hand. Tio miljoner vagnslass sten och jord och, 26.000 träd och en halv miljon buskar gick åt för att förvandla sumpmarken till vad den är i dag. Kostnaden då blev femton miljoner dollar efter femton års arbete. Manhattan från 39:e gatan har sin närapark (ungefär som vi har myndighetsdirektiv i Sverige att människor inte skall ha längre än 300 meter till sin park). - Maskiner som förenklar! Allt fler väljer kvalitetsmaskiner, såsom stubbfräsar, flishuggar, lastramper, skogsfräsar, vägfräsar, vedmaskiner från TECURA. Utveckla ditt företag.... Välj en maskin från TECURA! Tel: 0418-45 70 30 - Fax: 0418-45 70 33 - E-mail: info@tecura.se - www.tecura.se

Sid 2 -   Sid 4 - Att halvera kostnaden för golfbaneskötseln? Trinex apacet dämp ar grä yl stillvä  
För att kunna läsa myPaper-publikationen behöver du ha JavaScript aktiverat i din webbläsare. Du behöver också ha minst Flash Version 6 installerad.