Sidan 2 i Välkommen till Foria 2012

Vi blickar framåt. Vi verkar i en bransch där mycket handlar om tid. Rätt sak, på rätt plats och inte minst i rätt tid. Tiden är en av de faktorer som är viktig när det gäller att effektivisera transporterna. Vi måste optimera transporterna med smartare logistik och ökad fyllnadsgrad - utan att trampa gasen i botten. Vi vet att bråttom sällan är bäst och säkerhet är något man uppnår genom repetition och åter repetition. För oss på FORIA är detta inte någon nyhet. Man kan inte bromsa för att ta sig framåt men inte heller bli ledande genom att bara gasa. Vi arbetar ständigt med att ta tillvara på organisationens kompetens och den erfarenhet vi fått genom åren och omvandlar detta till det vi kallar KUNDskap®. Man kan enkelt säga att vi lär av våra kunder och vår historia. Att vi tänker efter före. I arbetet med KUNDskap® har vi under de senaste åren lärt oss att minimera tidsspill och effektivisera vårt arbete genom målmedvetna satsningar på att utveckla nya system och genom investeringar i ny teknik. Trots över 1000 enheter och en lång historia finns det fortfarande mycket att lära av och fortfarande mycket att utveckla för att nå vårt mål: Att bli det ledande företaget i vår bransch. Men vi har kommit en bra bit på väg och vi vet att vi har den kompetens som kommer att krävas i framtiden.

Sid 1 - VÄLKOMMEN TILL FORIA   Sid 3 - Snabbfakta FORIA Våra kontor Södertälje (huvudkontor), Stockholm, Nyköping, Bollnäs,  
För att kunna läsa myPaper-publikationen behöver du ha JavaScript aktiverat i din webbläsare. Du behöver också ha minst Flash Version 6 installerad.