Sidan 2 i Fastighetsnytt 06/13

VALPARAISO, NORRA DJURGÅRDSSTADEN, STOCKHOLM Det vi gör är det som räknas Som samhällsbyggare har vi ett stort ansvar för hur framtidens stad kommer att se ut. Därför arbetar vi målinriktat med att utveckla nya tekniker och med att minska klimatpåverkan under projektens hela livstid. Det betyder att vi utvecklar byggnader som gör det möjligt för nästa generation att fortsätta bidra till en bättre miljö, även efter att vårt arbete är klart. Strävan efter att minska klimatpåverkan leder oss ständigt in på nya, spännande spår. Just nu utvecklar vi till exempel Valparaiso, ett multifunktionellt nav för arbete, boende, turism och handel i Stockholms nya miljöstadsdel Norra Djurgårdsstaden. Här ställs några av världens högsta krav på livslång energieffektivitet, hälsosamma miljöer och återvinning. ncc.se/miljo Illustration: Wester + Elsner arkitekter

Sid 1 - UTGÅVA 06/13 | ÅRGÅNG 20 MARKNAD OCH SAMHÄLLSBYGGNAD Hållbarhet, fastigheter och   Sid 3 - VÅRT PRIORITERADE OMRÅDE Hos oss är affärsmässighet och problemlösning alltid i  
För att kunna läsa myPaper-publikationen behöver du ha JavaScript aktiverat i din webbläsare. Du behöver också ha minst Flash Version 6 installerad.