Sidan 2 i Tidningen Fastighetsnytt 03/13

VALPARAISO, NORRA DJURGÅRDSSTADEN, STOCKHOLM Det vi gör är det som räknas Som samhällsbyggare har vi ett stort ansvar för hur framtidens stad kommer att se ut. Därför arbetar vi målinriktat med att utveckla vår egen produktion och att minska klimatpåverkan under våra projekts hela livscykel. Det betyder att vi skapar produkter som gör det möjligt för nästa generation att ta över stafettpinnen och fortsätta bidra till en bättre miljö, även efter att vårt arbete är klart. Strävan efter att minska klimatpåverkan leder oss ständigt in på nya, spännande spår. Bland annat utvecklar vi just nu Valparaiso, ett multifunktionellt nav för arbete, boende, turism och handel i Stockholms nya miljöstadsdel Norra Djurgårdsstaden. Här ställs några av världens högsta krav på livslång energieffektivitet, hälsosamma miljöer och återvinning. ncc.se/miljo Illustration: Aaro Designsystem

Sid 1 - UTGÅVA 03/13 | ÅRGÅNG 20 MARKNAD OCH SAMHÄLLSBYGGNAD Krönika BILLIGT BRÄNNVIN ÅT   Sid 3 - VÅRT VIKTIGASTE VERKTYG Kompromisslösa kunskapskrav och problemlösning är kärnan  
För att kunna läsa myPaper-publikationen behöver du ha JavaScript aktiverat i din webbläsare. Du behöver också ha minst Flash Version 6 installerad.