Sidan 20 i Tidningen Fastighetsnytt 02/12

Q Ekonomi Omstart kan behövas för EMU ii Fredsprojektet EU är i gungning när länderna ska tampas om jobben och mot arbetslöshet i en värld av åtstramningar. När de svenska Nätverken för Europaforskning lanserade sin senaste utgåva av Europaperspektiv var det dystra tongångar. Lars Oxelheim, ordförande i det ekonomiska nätverket SNE, ser bara två lösningar ut ur eurokrisen, en gemensam skattebas eller att börja om, och valet mellan dessa brådskar. Efterfrågan i världen sjunker, det kommer att krävas färre jobb och Europa har redan en rekordhög arbetslöshet. 17 miljoner människor, eller 10,7 procent, bara i euroområdet var arbetslösa i januari enligt Eurostat. Samtidigt är skuldsättningen rekordhög och möjligheterna till ytterligare statliga stimulanser krymper. Det är en hel del negativa utsikter i årets upplaga av Europaperspektiv, ”Arbetslöshet, migrationspolitik och nationalism”. En av bokens frågeställningar handlar om att de akuta ekonomiska problem som Europa drabbats av riskerar att undergräva möjligheterna att enas om en gemensam migrationspolitik och där nationalismen hotar att undergräva solidariteten och så split mellan Europas länder? Kampen om jobben Lars Oxelheim, som är professor vid Ekonomihögskolan i Lund och tillika verksam vid IFN i Stockholm, anser att kampen om arbetstillfällena kommer att leda till ökad protektionism och nationalism. När politikerna ska ut på valkampanj är förmågan att skapa jobb en central fråga och varje politiker kommer att frestas att välja en nationalistisk väg framför den som EU medborgare. – Att skapa nya jobb på ett uthålligt sätt tar tid. Den långsiktiga lösningen för att behålla och eventuellt attrahera jobbtillfällen från utlandet ligger i att förbättra produktiviteten i landet. Många försöker ta en genväg och göra sig attraktiva genom att sänka företagsbeskattningen men även denna väg tar tid. Den väg många av Europas politiker kommer att ta, och som vi sett historiskt, är att man försöker locka till sig investeringar och arbetstillfällen från närliggande länder, det vill säga andra medlemsländer i EU, med skräddarsydda erbjudanden på företagsnivå. Den hotande protektionismen om jobben kommer att skapa spänning i Europa och hota sammanhållningen inom EU, drivet av uppretade politiker som insett att grannlandet ”stulit” jobben från dem, säger Lars Oxelheim. ”Sätter hela fredsprojektet EU på spel” Den andra vägen för en politiker som önskar återväljas är att försköna arbetslöshetsstatistiken. Enligt Lars Oxelheim föreligger risken, rent krasst, att vissa länder kommer att stänga ute alla som förstör statistiken, det vill säga de immigranter som inte kan bidra med arbete. Till sin hjälp tar man nationella tolkningar av migrationspolitik och asylpolitik. – Historiskt finns belägg för att asylpolitiken använts som en konjunkturegulator. Vidare pendlar viljan att tolerera irreguljär arbetskraft (papperslösa, illegala), är det boom ser man gärna mellan fingrarna då det löser flaskhalsar men är det tuffa tider är denna arbetskraft inte välkommen. Nationella lösningar på detta område kommer i kampen om jobben att ge en ohållbar situation som riskerar sätta hela fredsprojektet EU på spel, säger Lars Oxelheim. Lars Oxelheim. 20 | Fastighetsnytt nr 2 2012

Sid 19 - Intelligent fastighetsautomation spar energi och ökar produktiviteten Investeringar   Sid 21 - Q Ekonomi I Stockholmsprogrammet som togs fram under Sveriges ordförandeskap i EU  
För att kunna läsa myPaper-publikationen behöver du ha JavaScript aktiverat i din webbläsare. Du behöver också ha minst Flash Version 6 installerad.