Sidan 2 i Tidningen Fastighetsnytt 01/12

VALLDA HEBERG, GÖTEBORG Det vi gör är det som räknas Som samhällsbyggare har vi ett stort ansvar för hur framtidens stad kommer att se ut. Därför arbetar vi målinriktat med att utveckla vår egen produktion och att minska klimatpåverkan under våra projekts hela livstid. Det betyder att vi skapar produkter som gör det möjligt för nästa generation att ta över stafettpinnen och fortsätta bidra till en bättre miljö, även efter att vårt arbete är klart. Strävan efter att minska klimatpåverkan leder oss ständigt in på nya, spännande spår. Bland annat bygger vi i partnering med Eksta Bostads AB just nu en ny stadsdel i Vallda Heberg, Göteborg. Här är alla byggnader passivhus som får energi från sol och biobränsle. ncc.se/miljo Illustration: Arkitekturbyrån Håkan Markgren

Sid 1 - UTGÅVA 01/12 | ÅRGÅNG 19 MARKNAD OCH SAMHÄLLSBYGGNAD Special Investor Edition for   Sid 3 - LOUISE BJÄRGÅRD ADVOKAT KOMPLEXA AFFÄRER KRÄVER LAGARBETE Cederquist har företrätt  
För att kunna läsa myPaper-publikationen behöver du ha JavaScript aktiverat i din webbläsare. Du behöver också ha minst Flash Version 6 installerad.