Sidan 82 i Tidningen Fastighetsnytt 06/11

Hållbarhet – Utöver detta har vi lagt ner en hel del mantid. Vi har en bo-social utvecklare som jobbar med att skapa förutsättningar för odlarna. Dessutom berättar jag om våra erfarenheter av stadsodling i olika sammanhang, säger Håkan Andersson. Han framhåller att projektet har en ekologisk dimension, vilket han menar är i linje med stadens miljöpolicy. Till exempel används endast giftfri jord medan gödningsmedlet är riktig hästgödsel istället för handelsgödsel. – Verksamheten ger dessutom barnen insikter i kretsloppstänkande, staden får en större biologisk mångfald och planteringarna bidrar på ett trevligt sätt till den urbana miljön. Projektet Barn i stan var föregångaren Odla i stan föregicks av projektet Barn i stan, som startade redan 2008. Bakgrunden var att en somalisk kulturförening i området sökte vägar som kunde skapa naturliga möten mellan barn och vuxna. Detta resulterade i det treåriga projektet Barn i stan med stöd från Allmänna lilla miljöpris och har besökts av Irlands tidigare president Mary Robinson och Norges före detta statsminister Gro Harlem Brundtland.) I Barn i stan grundlades ett samarbete i form av odlingsaktiviteter mellan några av fastighetsägarna och deras hyresgäster, med hjälp av samordnarna Linnea Wettermark och Göran Larsson. De arbetar nu också med Odla i stan. Deras närvaro som resurspersoner i det praktiska arbetet har varit och är en förutsättning för genomförandet. De är med på bakgårdar, i rabatter och på torget så fort fet matjord ska bres ut och planteringsspadar stickas ner i myllan. Uppgiften är att involvera de boende i verksamheten och vara en slags kunskapsbank – inte att fungera som trädgårdsmästare. Samtidigt har de tagit en roll som ambassadörer för stadsodling med social inriktning. De har guidat besökare och berättat om sin verksamhet för olika intressenter. – Man kan nog säga att Barn i stan gjorde ett starkt intryck på många, inte minst andra fastighetsägare i området. Odla i stan är därför en naturlig fortsättning där kretsen av deltagande ägare har utökats, säger Wettermark och Larsson, verksamhetssamordnare respektive odlingssamordnare. På sikt ser de som sin uppgift att göra ska rulla på av sig själv när de boende gradvis blir varma i kläderna och tar över. målet att lyfta stadsdelen Seved. stor grupp fastighetsägare i området som de inte har kontakt med. Just denna grupp förvaltar några av de mest eftersatta husen och vore därför mest angelägen att nå. Stort intresse för odlingsnätverk förening som heter Odlingsnätverket Seved som leds av Wettermark och Larsson. Nätverket kan idag stoltsera med närmare 300 intresserade, varav en stor del inte bor i Seved men som ändå vill engagera sig i arbetet. Nätverket inbegriper ett 30-tal odlingsytor i området. En stor och gemensam odlingsyta hos MKB kallas ”potatisåkern” och har under sommaren 2011 bland annat gett 300 kilo potatis. Här har även odlats solrosor, zucchini och jordärtskockor. Håkan Andersson på MKB vill gärna inspirera andra fastighetsägare att testa stadsodling som ett socialt projekt. – Ibland räcker det inte att bara erbjuda bra lägenheter. Man måste också se till många tomma ytor i en stad och möjligheten till stadsodling kan göra att folk väljer Han påpekar dock att man som att ändra sina planer efter hyresgästernas önskemål. Några femårsplaner är inte att tänka på utan man bör låta verksamheten forma sig själv. Kommer MKB att utvärdera Odla i stan? – Det behövs inte, vi vet redan att det efter stadsodling över hela Malmö. Q Fastighetsägare som deltar i Odlingsnätverket Seved Heimstaden Ikano Fastigheter Lifra L & B MKB Fastighets AB Willhem Malmberg Fastighet AB Lars Andersson Matti Määtänen Brf Sofielund Brf Intagan 82 Fastighetsnytt 6/2011

Sid 81 - Hållbarhet Trädgårdsaktiviteter socialt lyft för Malmöstadsdel Sedan maj 2011 pågår   Sid 83 - Vitec Energiuppföljning För en hållbar utveckling Topp 25 Botten 25 Mina Fastigheter  
För att kunna läsa myPaper-publikationen behöver du ha JavaScript aktiverat i din webbläsare. Du behöver också ha minst Flash Version 6 installerad.