Sidan 2 i Tidningen Fastighetsnytt 06/11

BRF HUSARHAGEN, NORRA DJURGÅRDSSTADEN, STOCKHOLM Det vi gör är det som räknas Som samhällsbyggare har vi ett stort ansvar för hur framtidens stad kommer att se ut. Därför arbetar vi målinriktat med att utveckla vår egen produktion och att minska klimatpåverkan under våra projekts hela livstid. Det betyder att vi skapar produkter som gör det möjligt för nästa generation att ta över stafettpinnen och fortsätta bidra till en bättre miljö, även efter att vårt arbete är klart. Strävan efter att minska klimatpåverkan leder oss ständigt in på nya, spännande spår. Just nu utvecklar vi bostäder och kommersiella lokaler med några av världens högsta krav på livslång energieffektivitet, återvinning och hälsosam miljö i Norra Djurgårdsstaden, Stockholm.ncc.se/miljo Illustration: Diakrit

Sid 1 - UTGÅVA 06/11 ÅRGÅNG 18 Analys 2012 ‡ Transaktioner ‡ Hyresmarknad ‡ Trender STADSODLING   Sid 3 - LOUISE BJÄRGÅRD ADVOKAT KOMPLEXA AFFÄRER KRÄVER LAGARBETE Cederquist har företrätt  
För att kunna läsa myPaper-publikationen behöver du ha JavaScript aktiverat i din webbläsare. Du behöver också ha minst Flash Version 6 installerad.