Sidan 2 i Tidningen Fastighetsnytt 05/10

schaktfri ledningsbyggnad miljömärkt el NCC Concept House energieffektiva byggnader alternativa bränslen klimatkompensation NCC ecobit Passivhus greenBuilding nCC green road klimatdeklarerade bostäder gröna anbud nCC green asphalt marksanering Breeam miljöklassad Byggnad egengenererad förnyelsebar energi nCC green mix Livscykelkoncept värmeåtervinning i byggbodar virtuellt byggande spuma Hållbar produktion greenLight miljöfabriken Återvinning effektivisering av transporter Det vi gör är Det som räknas gröna tankar är ett steg på vägen. gröna handlingar gör skillnad. Det driver oss när vi skapar framtidens miljöer för arbete, boende och kommunikation. strävan efter att minska klimatpåverkan leder oss ständigt in på nya, spännande spår. www.ncc.se/miljo

Sid 1 - Tidningen Fastighetsnytt Marknad och samhällsbyggnad UTGÅVA 05/10 ÅRGÅNG 17 Fastighetsnytt   Sid 3 - Safa Mahmoudi Tel +46 739 60 65 25 Erika Åslund Tel +46 739 60 65 30 Nimrod Badur  
För att kunna läsa myPaper-publikationen behöver du ha JavaScript aktiverat i din webbläsare. Du behöver också ha minst Flash Version 6 installerad.