Sidan 51 i Tidningen Fastighetsnytt 04/10

stadsbyggnad ›› ” tobias Nielsén De rikaste regionerna i Europa är de som har de mest koncentrerade kreativa klustren. Man kan konstatera att de har en potential att generera mycket pengar” Nielsén på uppdrag av EU-organet European Cluster Observatory visar att det verkar finnas ett samband. – De rikaste regionerna i Europa är de som har de mest koncentrerade kreativa klustren. Man kan konstatera att de har en potential att generera mycket pengar, säger Dominic Power som är professor i kulturgeografi i Uppsala. fördel om det som möter den som kommer fram till staden stämmer överens med förväntningarna, att imagen stämmer med identiteten. Samband mellan välstånd och kreativa kluster I september 2009 tog regeringen beslut om en handlingsplan för kulturella och kreativa näringar. För att främja utvecklingen på området satsas 73 miljoner kronor 2009-2012. I samband med tillkännagivandet sa näringsminister Maud Olofsson att kultur, konstnärligt skapande och design är viktigt för Sveriges tillväxt och konkurrenskraft. Fenomenet kultur kommer sannolikt att fortsätta oscillera mellan den bidragsfinansierade politiska domänen och den företagsekonomiska. Av den kulturpolitiska debatten kan man enkelt få intrycket att kulturarbetarna själva verkar känna viss kluvenhet i avvägningen mellan konstnärlig integritet och lönsamhet. Icke desto mindre finns det väl belagda kopplingar mellan livaktig verksamhet inom de kreativa näringarna och generellt stark ekonomi i olika europeiska regioner. Rapporten European Creative and Cultural Industries som tagits fram av forskarna Dominic Power och Tobias Stockholm hävdar sig väl De 250 undersökta regionerna rankas efter antal anställda i kreativa och kulturella näringar samt efter hur pass hög koncentrationen av företag inom näringarna är. Rapporten visar att totalt fanns det 6,5 miljoner anställda i kreativa och kulturella näringar i Europa under 2006, vilket motsvarar 2,7 procent av den totala arbetsmarknaden. Högst upp med 301 895 anställda hamnar Île de France med Paris som centralort. På andra plats kommer de centrala delarna av London med 235 327 anställda och på tredje plats med 195 848 hamnar italienska Lombardiet med Milano som centralort. Redan på tionde plats kommer Stockholm med 86 239 anställda. Dessutom ligger Stockholm på plats nummer två efter London om man räknar i de kreativa och kulturella näringarnas andel av den regionala arbetsmarknaden. I London är andelen 5,95 procent och i Stockholm 5,87 procent. – Det är inte enbart antal anställda inom de kreativa och kulturella näringarna som är viktigt, utan även koncentrationen. Stockholm är inte Hollywood, men det finns en dynamik. Med en tiondeplats i Europa är Stockholm en knutpunkt som inte bara är viktig för Sverige utan för hela Norden, säger Dominic Power. Konsumtionen av upplevelser ökar Kommer då de kreativa och kulturella näringarna att växa i betydelse för den svenska ekonomin i sin helhet? Rapportförfattaren och kulturekonomen Tobias Nielsén, som även är vd på konsultföretaget Volante QNB, är övertygad om att så är fallet. – Det finns två huvudsakliga skäl till att så är fallet. Dels tror jag att de kulturella och kreativa näringar kommer att växa ekonomiskt i sig själva, dels kommer det att öka i betydelse som ingrediens i andra typer av produkter. Vi kommer att öka vår konsumtion av upplevelser som konsumenter och man ser tydligt allt fler kommersiella erbjudanden med den här typen av ingredienser. Företagen laddar sina erbjudanden med kultur, design och upplevelser. Se bara på Apple och iPhone, säger Tobias Nielsén. Gynnsamt affärsklimat i Stockholm Fastighetsnytt har i seminarieform varit med och informerat om de framgångsrika svenska företagen inom musik, ICT och mode på den stora fastighetsmässan MIPIM i Cannes. Grundtanken har varit att visa internationella investerare att den svenska ekonomin är vital inom en rad framtidsbranscher. Rapporten från European Cluster Observatory visar alltså att det finns jämförelsevis många anställda inom de kreativa och kulturella näringarna i Norden. Enligt Tobias Nielsén spelar klustereffekten en viktig roll när det gäller att skapa ett gott näringsklimat, i det här fallet precis som inom andra branscher. – Ser man specifikt till Stockholm är en annan förklaring till att den här typen av företag har goda förutsättningar att exporttraditionen är stark, och det Fort s. sid 5 2 Fastighetsnytt 4/2010 51

Sid 50 - VI SER BEHOV OCH SKAPAR LÖSNINGAR! Tyréns AB är ett av Sveriges ledande konsultföretag   Sid 52 - ›› stadsbyggnad finns en rad olika strukturer som stödjer företag som siktar på  
För att kunna läsa myPaper-publikationen behöver du ha JavaScript aktiverat i din webbläsare. Du behöver också ha minst Flash Version 6 installerad.