Sidan 3 i Tidningen Fastighetsnytt 03/10

Safa Mahmoudi Tel +46 739 60 65 25 Erika Åslund Tel +46 739 60 65 30 Nimrod Badur Tel +46 739 60 65 91 VI TAR ERA FASTIGHETSAFFÄRER I MÅL CEDERQUIST är idag en av de högst rankade tionsmarknaden. Vår dedikerade verksamhetsgrupp inom fastighetsrätt har företrätt inhemska och internationella säljare och köpare i några av de största och mest komplexa transaktionerna i Sverige. Vi företräder även regelmässigt långivare, låntagare, investerare och presumtiva köpare vid omstrukturering och refinansiering av allmänna och privata fastighetsbolag som drabbats av ekonomiska svårigheter. Vår meritlista talar för sig själv. Hör av er! affärsjuridiska advokatbyråerna på den skandinaviska marknaden. Vi erbjuder ett komplett utbud av juridiska tjänster från vårt kontor i Stockholm. Vår verksamhetsgrupp inom fastighetsrätt består av ett dussin medarbetare med olika specialistkompetenser. Under det senaste året har transaktionsvolymerna sjunkit drastiskt. Detta till trots har Cederquist behållit och utvecklat sin position som juridisk rådgivare på fastighetstransak- SKRÄDDARSYDD JURIDIK » WWW.CEDERQUIST.SE

Sid 2 - Bland annat är vi ledande inom virtuellt byggande som ger en mer effektiv byggprocess   Sid 4 - PARTNERS 2010 Business Arena har kommit att bli den viktigaste mötesplatsen för  
För att kunna läsa myPaper-publikationen behöver du ha JavaScript aktiverat i din webbläsare. Du behöver också ha minst Flash Version 6 installerad.