Sidan 2 i Godset Nr 4 2009

Godset – med rätt att bräscha Året går mot sitt slut och vi har nått den tid då mörkret ger sig som mest till känna – i stark konkurrens med den stundande helgens alla ljus. Det är säkra kort i december, både mörkret och ljuset. Precis som tidningen Godset. Vi har försökt göra ett extra spännande och varierat num­ mer som avslutning på detta år – vi har en hel del att leva upp till. I höst har vi låtit göra en läsvärdesundersökning av Godset och de färska siffrorna visar att 76 procent av er läsare tycker att vi gör en bra eller till och med mycket bra tidning. Ännu högre är siffran bland er som vi kallar gamla prenumeranter. Ni har verkligen hunnit lära er att uppskatta tidningen, motsvarande siffra är hela 88 procent! Siffrorna visar också tydligt att det är Godset alla ni läsare, från varuägare och speditörer till planeringstjänstemän och politiker, prioriterar för att förkovra er om järnvägstranspor­ ter. Man bugar! 37 procent av er har blivit mer positiva till järnvägen. Detta inte minst är viktigt – då har vi kommit en bit på vägen mot ett hållbart samhälle. Nyligen arrangerade Banverket sin stora kunddag med in­ riktning på godstransporter. Då kunde vi bland annat lyssna på Björn Wahlström som är utvecklingschef och pratade om framtidens intelligenta järnväg. Och Jerker Sjögren från Nä­ ringsdepartementet som pratade om satsningen på ”Gröna korridorer”. Båda ämnena är högaktuella ur perspektivet kli­ matsmarta transporter och förutsättningarna för att kunna fixa dessa med hjälp av järnväg. Du får deras tankar här i tidningen. Kunddagen presenterade också den nationella vinnaren av Årets Lyft och naturligtvis har Godset gjort ett besök hos Stena Recycling, som prisades för sin järnvägssatsning. Stolt konstaterar de att ”Priset är ett viktigt erkännande och säkert blir det också ett försälj­ ningsargument”. Och att ta tåget kan säkert vara ett utomordentligt försälj­ ningsargument i dessa tider även för Coop, som gjort en rejäl satsning på järnvägen och nu bjuder på kloka tankar och goda råd i vår serie om effektiva transporter. Det finns mycket annat också att vara nyfiken på i detta nummer av Godset, som Dag Klackenberg, vd för Svensk Handel. Organisationen representerar en stor del av det svenska näringslivet och det gör det spännande att höra hur denne man tänker transporter. Men det är också en man med många strängar på sin lyra – bland annat med ett förflutet som dubbelagent. Det gör det lite extra intressant att försjunka i detta porträtt. Så från oss alla till er alla: En riktigt god läsning och ett gott slut på 2009! Mikael Eriksson/Marknadschef 4/09 PÅ OMSLAGET Dag Klackenberg, vd Svensk Handel. KLACKENBERG TÄNKER KOMBI S. 10 Svensk Handels vd Dag Klackenberg berättar gärna om sin tid som dubbelagent, men när det gäller logistikutmaningar är inte spionage så hett. Näringslivet är mer beroende av punktlighet, av att trafikens flaskhalsar byggs bort och av klimatanpassade alternativ som kombitransporter. STEG – ETT STEG I KUNDENS RIKTNING S. 13 År 2010 påbörjar Banverket införandet av ett nytt system för trafikstyrning som ska göra det lättare att optimera flödena, och ge kunderna effektivare transporter. SKROTTÅG GÖR SEGERTÅG S. 3 Vinnarna av Årets Lyft, Stena Recycling, använder tåget för skrottransporter. Tåget är det självklara alternativet när tusen ton metallskrot ska transporteras till företagets anläggning i Kistinge industriområde i Halmstad. GRÖNT LJUS FÖR GRÖN EU-LOGISTIK S. 16 Jerker Sjögren ska utveckla gränsöverskridande transportstråk från Norden till kontinenten genom det prioriterade projektet Gröna korridorer. Detta samlar goda krafter från EU-kommissionen samt danska, norska, svenska och finska regeringarna och innehåller redan ett 30-tal spännande delprojekt för grönare logistik inom EU. NYTT OM GODS OCH AFFÄRER S. 7 & 15 COOP KOPPLAR GREPPET OM FRAKTEN S. 8 Coop Logistiks vd Fredrik Persson tog makten över frakten och flyttade över de tidigare lastbilstransporterna från Helsingborg till Stockholm till järnvägen. Och i hans framtidsrecept för effektivare transporter är järnvägen pulsådern, även i Norrland. NYTT FRÅN BANVERKET S. 18 & 19 KOMBI PÅ AGENDAN S. 20 Transportbranschen måste samarbeta kring kombitrafik. Det blev svaret när Regionala Godstransportrådet i Skåne & Blekinge arrangerade höstseminarier för att diskutera hur man kan öka lönsamheten, konkurrenskraften och miljöfördelarna.

Sid 1 - En tidning från Banverket om gods och affärer 4/2009 Dag Klackenberg Vet varans   Sid 3 - destination: Stena skrottåg gör succé Eget Recycling Den grå oktoberdagen har nätt  
För att kunna läsa myPaper-publikationen behöver du ha JavaScript aktiverat i din webbläsare. Du behöver också ha minst Flash Version 6 installerad.