Sidan 2 i Godset Nr 4 2008

Att mingla är nödvändigt Att träffas och låta sig inspireras av goda exempel, få intryck och lyssna till nya idéer är viktigt. Det bekräftade de 170 företrädare för järnvägsföretag och transportköpare som kom till Godsetdagen, Banverkets årliga kunddag, i Stockholm i mitten av oktober. Vad jag själv särskilt noterade bland alla intressanta föredrag är att utvecklingen på vagnssidan kommit väldigt långt och att fler produkter kan välja att åka tåg om de nya och mer flexibla koncepten realiseras i storskaliga lösningar. Redan idag kan jag konstatera att det är allt fler ädla varor som tar tåget ­ i detta nummer av Godset får du veta vad som rör sig i huvudet på en vinimportör. Flera talare på den välbesökta kunddagen lyfte fram det internationella perspektivet ur olika aspekter. Vi är beroende av att vår industri har en bra transportförsörjning mot kontinenten. Harmoniseringen av den gränsöverskridande järnvägstrafiken i Europa har börjat, men det är en inte helt okomplicerad resa att göra. Samtidigt har järnvägen andra utmaningar på hemmaplan. Att få ned fraktflyget på marken är en ­ Posten Logistiks satsning visar att det fungerar, den kan du läsa mer om i det reportage där vi tar tempen på Stockholm-Mälardalen. Ännu ett lyckat exempel på den intensiva utvecklingen inom järnvägssverige är Göteborgs Hamn, som nyligen fick Schenkers logistikpris för sitt så kallade Railport-upplägg. De tog hem segern i stenhård konkurrens med flera andra mycket lyckade miljösatsningar där järnvägen spelat en stor roll. Vi gratulerar Göteborgs Hamn, samtidigt som vi är lite stolta över vår del i tågpendlarna! Som första land i Europa väntas Sverige nästa sommar införa en lagstiftning som innebär att persontrafiken avregleras. Utredarens förslag betyder att vi redan år 2010 har en avreglerad marknad, som får full genomslagskraft 2011. Vad detta betyder för godstrafiken är lite tidigt att säga. Självklart ökar konkurrensen om kapaciteten vilket kan vara en nackdel, men samtidigt sker andra aktiviteter som kan stärka godstrafikens position. Febril aktivitet råder hos bland annat Banverket för att göra nödvändiga anpassningar till den nya situationen. Och det finns säkert anledning att återkomma till ämnet i kommande nummer av Godset. Men en sak i taget, nu vill jag önska dig god läsning av just det här numret. MIKAEL ERIKSSON/MARKNADSCHEF 4/08 PÅ OMSLAGET Kersti Karlsson, kommunikationsråd vid den svenska representationen i EU. I KUNDENS TJÄNST S. 11 Vi är bra ­ och vi ska bli ännu bättre, med hjälp av 100-procentigt kundfokus. Ungefär så ser Banverkets nya generaldirektör på sitt uppdrag. Möt Minoo Akhtarzand . TEORI MÅSTE BLI HANDLING S. 14 Forskningen har vi, resultaten finns där ­ men var är pengarna som kan omsätta teori till praktik? Det undrar järnvägsprofessorn Bo-Lennart Nelldal. ÅRETS KLIMATKOMET S. 3 Vinimportören Fondberg satsar på att köra så många ädla droppar som möjligt på järnväg. En framgång både för miljön och företaget, som korats till Årets klimatkomet. LOBBAR FÖR SVENSKT SPÅR I EU S. 16 Med en obotlig optimism kan man komma långt. Sverige har kommit en bit på vägen när det gäller att påverka den europeiska transportpolitiken. Tack vare kommunikationsrådet Kersti Karlssons optimism. NYTT OM GODS OCH AFFÄRER S. 6 & 15 TRANSPORTTRIX I HUVUDSTADEN S. 7 Stockholm-Mälardalen är storstadsregionen som växer och växer. Och som gör sitt bästa för att pussla ihop krav och önskemål från den hårt ansträngda infrastrukturens alla brukare. KRÖNIKAN: GUNNAR ALEXANDERSSON S. 18 NYTT FRÅN BANVERKET S. 18-19 NYTTA OCH NÖJE S. 20 En stor portion nytta kryddad med en nypa nöje. Vi pratar om Banverkets kunddag, Godsetdagen 2008, som lockade fler deltagare än någonsin.

Sid 1 - En tidning från Banverket om gods och affärer 4/2008 Budbäraren Fondbergs vin   Sid 3 - destination: Ädla droppars väg Den konventionella vinproduktionen ­ och transporterna  
För att kunna läsa myPaper-publikationen behöver du ha JavaScript aktiverat i din webbläsare. Du behöver också ha minst Flash Version 6 installerad.