Sidan 2 i Godset Nr 2 2008

2/08 På omslaget Hanna Wird, ansvarig för Korsnäs Frövis distribution av färdiga produkter. 2007 uppgick järnvägens transportarbete till 23,3 miljarder tonkilometer vilket är den högsta nivån någonsin. Särskilt glädjande i dessa siffror är att det är högförädlat gods som ökar snabbast och svarar för huvuddelen av ökningen med en miljard tonkilometer. Förklaringen ligger till stor del i tillväxten för Göteborgs hamn och den lyckade satsningen på tågskyttlar som vi tidigare skrivit om. Green Cargos satsning på mer utvecklade logistiklösningar har också attraherat nytt och mer högvärdigt gods, vilket visar att järnvägen kan vara med och spela även på den planhalvan. Vi kan också konstatera att utvecklingen är ganska bra för de nyare järnvägsföretagen. År 2004 svarade dessa för ungefär fyra procent av transportarbetet och 2007 hade siffran stigit till 15 procent. Avregleringen Ädla varor tar tåget Belin växlar upp s. 3 Green Cargos vd Sören Belin har hunnit bli varm i kläderna efter ett år på nya jobbet. Green Cargo gör vinst och blir enligt statistiken allt punktligare. Nya kundgrupper är nya utmaningen. Nytt om gods och affärer s. 8 & 13 Agenda för tillväxt s. 6 Kombitransporterna i Europa har potential att mer än fördubblas till år 2015. Men utvecklingen går inte av sig själv. Småländsk duo lockar logistik s. 9 Det byggs mer nya logistikbyggnader i Nässjö och Jönköping än någon annanstans i Sverige just nu. Godset for till Småland för att ta reda på varför. har således slagit igenom ordentligt de senaste åren. Eftersom antalet företag som ansöker om tåglägen inför 2009 fortsätter att öka, ökar även konkurrensen om kunderna. Effekterna av de ryska exporttullarna på timmer börjar märkas i form av att nya flöden skapas när industrin kompenserar sig genom ökat uttag i Sverige och andra flöden ändrar riktning. Detta i kombination med en stigande efterfrågan på biobränslen för att försörja alla nya kraftvärmeverk leder till ett ökat behov av järnvägstransporter. Men var, när och hur? Tyvärr – inget bra svar ännu, men det finns nog skäl att återkomma till ämnet i kommande nummer av Godset. Börja med att läsa vårt reportage om Korsnäs Frövi, ett av alla företag inom skogsnäringen som påverkas. Mikael Eriksson/Marknadschef Miljö och ekonomi i samspel s.14 Korsnäs Frövi AB i Gävle är ett av de senaste företagen inom skogsindustrin som har valt att gå över till större andel järnvägstransporter. Anledningarna är flera. Privatvagnsägarna behöver spår s. 17 Svenska Privatvagnsföreningen vill förbättra villkoren för privatvagnsägare. Ett av de mest akuta behoven är mer plats på spåren för vagnar som inte rullar. Krönikan s. 18 Nytt från Banverket s. 18-19 Kockums tänker som bilbranschen Vill man åstadkomma förändring får man vara beredd att bidra. Så tänker Sveriges enda godsvagnsbyggare som investerar stora pengar i prototyper. Det ger resultat.

Sid 1 - Godset Nr 2 2008 Renare Kortare Snabbare Sören Belin vill bli ännu punktligare Smålandsduon   Sid 3 - nyfiken på 3 godset 2/08 Green Cargo ser en utveckling mot nya kundgrupper, men  
För att kunna läsa myPaper-publikationen behöver du ha JavaScript aktiverat i din webbläsare. Du behöver också ha minst Flash Version 6 installerad.