Sidan 2 i Godset Nr 3 2007

Vi är omtyckta... Medvinden för järnvägssektorn har vi känt av ett bra tag nu. Flera branscher som tidigare inte har nyttjat tåget för sina transportlösningar visar nu ett allt större intresse för vad sektorn kan erbjuda. Järnvägsföretagen får därför nya kunder som vi bara för något år sedan inte trodde var möjliga i takt med att logistiken utvecklas hos alla inblandade parter. Samtidigt utvecklas våra gamla kunder med nya behov som följd. Ett utmärkt exempel på det är transporter av biobränslen som ökar i omfattning över hela landet men som också kräver nya tekniska lösningar vid exempelvis terminaler. Även persontrafiken röner dock stora framgångar vilket innebär att vi närmar oss ett läge där vi är slutsålda på kapacitet på allt fler sträckor. Det är en gynnsam situation för Banverket givetvis, men en situation som förpliktigar. Kvaliteten i hela processen från avtal till att tåget nått sin slutdestination måste bli bättre för att vi ska kunna behålla våra kunder och attrahera nya - det är den stora utmaningen för oss. Under hösten gör vi därför de sista justeringarna i vår nya organisation (för denna gång) för att mer effektivt kunna stödja alla våra kunder och intressenter. För dig som kund kommer det att märkas redan nu. Uppskattning får vi dock för denna tidning, vilket vi givetvis är stolta över. Undersökningsföretaget SKOP genomförde en läsvärdesundersökning i våras som visade att 96 procent tycker att tidningen är ganska eller mycket bra. 88 procent tycker att de får ny kunskap genom Godset. Snittbetyget för artiklarna i förra numret av Godset blev fyra på en sexgradig skala. I dagarna har Godset också blivit nominerad i tävlingen "Svenska Publishing-priset" i kategorin Verksamhetstidningar. Det visar att det är en tidning av hög kvalitet som du håller i din hand. Läsvärdesundersökningen visade att ni läsare efterlyser mer internationellt material och redaktionen har tagit detta till sig. Vi satsar nu på fler djupdykningar i internationella frågor, vilket vi hoppas ni uppskattar. I det här numret berättar vi vad som görs i Europa för att samordna, synkronisera och förenkla för järnvägsföretagen. Dessutom kan ni läsa att vår infrastrukturminister Åsa Torstensson lovar att ta in mer av den erfarenhet som bland annat Banverket har i just internationella frågor. Det borgar för att Sveriges intressen kommer att tillvaratas på ett ännu bättre sätt. Vi tackar för det förtroende ni visar oss genom att läsa och ta till er tidningen som ni gör. Vi lovar att fortsätta förbättra den och att lägga ner vår själ i vår ambition att bli Sveriges bästa tidning om gods och affärer. MIKAEL ERIKSSON/MARKNADSCHEF 3/07 PÅ OMSLAGET Åsa Torstensson (c), infrastrukturminister. AUKTORISERAD TÅGOPERATÖR S. 14 Trätåg är ett av de första företagen att bli auktoriserad sökande av spårtid. ENKELT OCH FLEXIBELT I EUROPA S. 16 Nu tar Rail Net Europe krafttag för att göra det enklare och mer flexibelt att använda järnvägen. ENKLARE MED LOGISTIK S. 3 Icas vision är att göra vardagen enklare. Nu tar man tåget till hjälp. Men ska det lyckas krävs skärpning i järnvägsleden, tycker Icas logistikdirektör. NYTT OM GODS OCH AFFÄRER S. 6 & 15 RIV MURARNA S. 7 Infrastrukturministern är målmedveten: hon vill skapa en transportpolitik som tjänar näringslivet och minskar klimatpåverkan. För att nå dit vill hon att transportbranschen river gamla murar. KRÖNIKAN S. 18 Holger Jonasson, marknadsdirektör på Nässjö Näringsliv AB, spår att järnvägstransporter hör framtiden till. NYHETER FRÅN BANVERKET S. 19 ETT LOK FÖR EN KRONA S.20 Malmbanans vänner i Norrbotten äger lok och vagnar från 1884 och framåt. Det från 1960 kostade en krona i inköp och räddade ett stycke svensk industrihistoria från skroten. FRÅN UTKANT TILL CENTRUM S. 10 Eskilstuna har gjort en snabb resa på tillväxtstegen och samtidigt hamnat mitt i Mälardalens kraftiga tillväxtregion. Mycket tack vare satsningar på infrastrukturen, inte minst Svealandsbanan.

Sid 1 - En tidning från Banverket om gods och affärer #3/2007 Ministern som styr Nu växer   Sid 3 - destination: Ica Anders Torell, logistikdirektör på Ica, använder gärna järnvägen  
För att kunna läsa myPaper-publikationen behöver du ha JavaScript aktiverat i din webbläsare. Du behöver också ha minst Flash Version 6 installerad.