Sidan 2 i Godset Nr 1 2007

Vi lever i en föränderlig värld Sedan den första februari arbetar Banverkets förvaltande delar i en ny organisation Den utgår från vår kärnverksamhet: att ge förutsättningar för effektiv tågtrafik varje dag och att investera för ett konkurrenskraftigt järnvägssystem i framtiden Vi ändrar inte styrning och organisation för att den gamla varit dålig ­ den var rätt för sin tid ­ utan för att anpassa oss till en omvärld i snabb förändring Utvecklingstakten för järnvägen och järnvägstrafiken är högre än någon vågat förutspå; det märks på många sätt, inte minst i artiklarna här i Godset Banverkets nya organisation har kommit till för att lösa problem som åtföljt expansionen i form av försämrad punktlighet och fördyringar av investeringsprojekt Vi har nu byggt en struktur med utgångspunkt i de värderingar och synsätt med kundorientering och bättre styrning som vi ville ha Vi har en sammanhållen leveransdivision med uppgift att klara drift och underhåll och att hela tiden ha kontroll på hur tågen går Vi har en investeringsdivision som på ett likartat sätt i hela landet ska kalkylera och genomföra investeringar Och vi kommer att ha en slagkraftig planeringsprocess som ska hålla nere kostnaderna för att bygga ny järnväg Divisionerna övertar det ansvar som hittills har legat på Banverkets banregioner och på Banverket Trafik Men Banverket kommer även i fortsättningen att ha en stark regional och lokal närvaro God kommunikation med resenärer och samarbetspartners är en förutsättning för att Banverket ska kunna bidra till och påverka samhällsutvecklingen runt om i landet, så att järnvägen blir det framgångsrika transportslag som vi strävar efter I det här numret av Godset kan du läsa om exempel på samarbete mellan transportslagen Enkla, snabba och effektiva transportslagsbyten kommer att vara avgörande inslag i framtidens transportmönster Hamnarna och kombiterminaler är särskilt intressanta i det sammanhanget Trevlig läsning! Per-Olof Granbom / Generaldirektör 1/07 PÅ OMSLAGET Beng t- Owe Birgersson, hamnstrategiutredare och förhandlare STOCK ARYD GÖR SKÄL FÖR NAMNET S 15 Sävsjö kommun, Banverket och Stora Enso har slagit sina påsar ihop och bygger en omlastningscentral för stockar ­ i Stockaryd FLYGET VÄLJER TÅGET S 3 Tidigare dundrade tankbilar med flygbränsle genom centrala Stockholm Idag går bränslet till Arlanda med tåg från Gävle och vidare i pipeline direkt till flygplanen TYSKL AND V/S POLEN S 16 Tyskland är av tradition en stor godsdestination Polen blir allt viktigare Godset har tagit pulsen på kombitrafiken i de båda länderna NYTT OM GODS OCH AFFÄRER S 6 & 14 EN NY STORHETSTID FÖR KALMAR S 7 Ett gigantiskt handelscentrum för kinesiska produkter verkar bli vändningen för den krisdrabbade orten Nu ska alla vägar bära till Kalmar KRÖNIK AN S 18 NYTT FRÅN BANVERKET S 19 VÄLSIGNAD OCH FÖRBANNAD S 20 Or var Löfgren är professor i etnologi ­ och tycker järnvägen är ett intressant föremål för studier PÅ HAMNTURNÉ S 11 Han har många hamnars framtid i sin hand Godset har träffat Bengt-Owe Birgersson, hamnstrategiutredaren som aldrig fick den där modelljärnvägen

Sid 1 - En tidning från Banverket om gods och affärer #1/2007 Bengt-Owe Birgersson Hamnarnas   Sid 3 - destination es : Sttinena at G io o t t n: h a r d Ar lan da Planen som höll Vi  
För att kunna läsa myPaper-publikationen behöver du ha JavaScript aktiverat i din webbläsare. Du behöver också ha minst Flash Version 6 installerad.