Sidan 9 i Amos nr 4 2012

testat ! ✓ ✓ ✓ MÄSSA MED NATTVARD OCH ICKEVÅLD SAAB Microwave, Mölndal HEMSIDA/KONTAKT http:/ /ickevald.net/ plogbill/pingst.htm VAD? Gudstjänst som protest mot krigsmaterielproducerande företag. Tanken är att bygga upp den ickevåldsbetonade mässan som tradition kopplad till kyrkoåret och kyrkans liturgi. Att försöka ta sig över stängslet är frivilligt. VAR? Denna gång utanför SAAB Microwaves område i Mölndal, med arrangörernas förhoppning om att det blir fler gånger. Predikan möter civil olydnad i en ny sorts mässa. Ickevåldsmässa. Gudstjänst med nattvard och polis vid SAABs fabriksgrind. – SOM SOL OM VÅREN stiger i makt mot himlens höjd och all naturen viger till livets nya fröjd. Det är en strålande vacker söndag. Sången stiger mot himlen. En lätt nervös stämning ligger i luften. Jag befinner mig på en ovanlig mässa. Ovanlig inte bara för att vi är utomhus, utan framför allt för att vi är iakttagna av två vakter och tre poliser. Vi står nämligen utanför SAAB Microwaves område i Mölndal utanför Göteborg, och de artiga uniformsklädda männen vaktar stängslet och det som finns där innanför från oss gudstjänstbesökare. Vi bär med oss plantor och spadar och målet är att plantera växterna både innanför och utanför stängslet, som en symbolisk handling för att förvandla krigsfabriken till liv, mat och dryck. DET ÄR EN MÄRKLIG känsla att fira mäs- LUGNANDE SPÄNNANDE OTÄCKT ANDLIGT INSPIRERANDE SVÅRT VÅLDSAMT ✓ UDDA timmar från start med lunch till kvällsbönens avslutning. 7 sa i närvaro av uniformerade män, men förutom att vakterna filmar oss för ”incidentdokumentation” så verkar de avslappnade, nästan uppsluppna. Några förbipasserande stannar till, och de deltagare som är gudstjänstvärdar går dem till mötes, bjuder på russin och berättar om varför vi är här. Alla har sina uppgifter: vissa spe- utanför fabriksgrindarna i Mölndal. – Och varje mänska ska leva i frihet och inte längre vara rädd. Och till en SAAB MICROWAVE är världens femte plog ska svärdet smidas, mänskor ska största krigsradarföretag och har ej lära strida, sjunger tonåringar och bland annat levererat eldpigga pensionärer tillsamledningssystem till Irakmans, medan en vinbärskriget. Gudstjänsten Alla har sina buske planteras i gräset. utanför fabriken är ett uppgifter: OCH SÅ KOMMER gudstjänssätt att protestera mot en vapenindustri som skörvissa spelar ten till det moment som motiverar polisens närvaro. dar människoliv. Arraninstrument, Några av deltagarna reser görerna kommer från en stege mot stängslet och i bland annat Svenska kyrandra plantur och ordning gör tre perkan, kyrkosamfundet terar eller soner ansatser att klättra Gemensam Framtid och över för att även plantera Kristna Freds smeder fungerar växter inne på fabriksoch innan mässan träffasom fredsområdet. Under mycket des alla deltagare för en stillsamma former hindras gemensam lunch. Vi fick bevarare. de av polis och förs till politräna på ickevåld och öva sbilen för att lämna sina upppå hur man undviker en gifter. Ingripandet är något som obehaglig konfrontation. De flesta arrangörerna räknat med, och därför hade aldrig varit med om en ickeingen obehaglig överraskning för de våldsaktion tidigare och det var som väljer att försöka klättra över. många frågor som behövde disEtt sällsynt sätt att föra ut ett kristet kuteras. Mässan fortsätter. Brödet bryts och budskap i praktiskt handlande, med viljan att visa hur vi tillsammans kan vi delar det med varandra. Även polileva rättvist och solidariskt. Mässan ser och vakter erbjuds nattvarden, fortsätter, sången ljuder stark och klar. men avböjer vänligt. Det börjar näsAGNES ARPI tan kännas avslappnat att fira mässa lar instrument, andra planterar eller fungerar som fredsbevarare. A M OS # 4 . 2 0 1 2 FOTO: JOAKIM ROOS 9

Sid 8 - porträttet har dig själv att tacka. Tankar som påverkar oss mer än vi tror. Vi uppmuntras   Sid 10 - VM är målet för Gatans lag hemlösa. Det gick inget vidare för Sverige i fotbolls-EM.  
För att kunna läsa myPaper-publikationen behöver du ha JavaScript aktiverat i din webbläsare. Du behöver också ha minst Flash Version 6 installerad.