Sidan 4 i Amos Nr 1 2012

spaning Kommunicera mera! Gesterna växer, kramarna förökar sig. Vi talar allt mer med kroppen. ATT KROPPSSPRÅKET är viktigt, kanske FOTO: MAJA SUSLIN/SCANPIX det mest avgörande i vår kommunikation med varandra, är ingen nyhet. Men länge var denna kunskap bara lite underhållande kuriosa. Nu har varje dags- och veckotidning med självaktning reportage om hur du tar makten över ditt kroppsspråk för att bli maximalt anställningsbar. Hel och ren och var dig själv duger inte längre. En skola i Eslöv ligger i startgroparna för ett treårigt profilprogram med inriktning på kroppen, där bland annat kroppsspråk står på schemat. På Nationalmuseum handlar vårens stora utställning Passioner om mimik, gester och kroppsspråk speglat i konsten genom tiderna. Tydlighet. Transparens. Medveten kommunikation. Det ökade intresset för kroppsspråk är en del i en större trend som handlar om att vi ska sälja in oss själva så effektivt som möjligt. Inte bara för karriärens skull. Utan för att visa vilka vi är och vad vi står för. ETT ALLMÄNT ökat gestikulerande KROPPSLIG HÄLSNING Uppåtgående trend för kramar och kindpussar. FOTO: BILL VIOLA Gullberg vid Lunds universitet, intervjuad i P3 härom året, kommit fram till att gester hjälper andra att minnas vad vi har sagt. Även barn har enligt henne nytta av föräldrar som gestikulerar, för då utvecklas barnens språk bättre. SAMTIDIGT HAR kroppsspråket blivit KROPPSLIG DATOR Kroppsspråket finns lika mycket på nätet, det ser bara annorlunda ut. ;-) KROPPSLIG UTSTÄLLNING Från mars till augusti fördjupar sig Nationalmuseums utställning Passioner i kroppsspråket under 500 år. har även andra orsaker. Från barnprogramledarna som viftar med armarna som om det vore ett jympapass till de helt vanliga samtal två vänner emellan, där handrörelser de senaste 20 åren blivit både fler och större. Enligt de flesta bedömare därför att vi reser allt mer utomlands. Andra kulturers mer yviga kroppsspråk har smittat av sig. Genom forskning har kroppsspråket också fått höjd status. Bland annat har lingvistikprofessorn Marianne KROPPSLIG UTBILDNING Gå en kurs eller högstadieskola och lär dig använda ditt kroppsspråk mer medvetet. intimare. Kramandet och kindpussandet har ökat från 90-talet och framåt. Tidigare mest ett storstadsfenomen och – i kindpussarnas fall – en grej för överklassen. Nu en angelägenhet för massorna. Till mångas glädje och andras förtret. Vill vi verkligen kramas med folk vi knappt känner? Ett sätt att smörja det sociala maskineriet är det onekligen. Men möjligen sjunker kramen i värde som ömhetsbevis. Vad händer när vi umgås allt mer på nätet där ansikte och hållning inte syns, minskar kroppsspråket då? Tvärtom, då uppfinner vi ett ersättningssystem. Antingen beskriver vi en gest i ord och sätter den mellan asterisker: *skakar på huvudet*. Eller så gör vi en smiley som betyder till exempel ironisk ;), ledsen :(, räcker ut tungan :P. Även på nätet och i mobilen intimiseras kroppsspråket. Aldrig har väl kramar och pussar delats ut så frikostigt som de senaste fem-tio åren via sms, e-post och i sociala medier. Återstår att se om detta till slut sprider sig till papperstidningarnas värld. BRITA HÄLL aktuellt Bönen följer Örebros gatuplan En bön för varje gata i stan. Det planerar S:t Mikaels församling i Örebro att genomföra under 2012. Tre–fyra gator per söndag, och då ber man för alla som bor, arbetar och går i skolan där. – Det handlar inte om att påminna Gud om att människor har det svårt – det behövs inte. Men vi behöver påminna oss själva, så att vi gör något, säger Pelle Svedberg, diakon. dödsskjutningar på öppen gata, visa att man kan ha respekt för olika traditioner och respektera varandra trots olikheter, säger kontraktsprost Mats Egfors till tidningen Dagen. och med i år dra av gåvan i deklarationen. Men man måste ge minst 200 kronor per tillfälle och sammanlagt minst 2 000 kronor per år. Då får man ett skatteavdrag på 25 procent. Fasteinsamlingen mellan den 19 februari och den 1 april handlar om rätten till mat och strävan efter att utrota världens hunger. Tema just i år är jämställdhet och jordbruk. Ny metod prövas mot hemlöshet En ny metod mot hemlöshet prövas i Helsingborg och Stockholm. Bostad först heter projektet som hämtats till Sverige från USA. Missbrukande hemlösa blir lättare drogfria om de får bostad först. – Vi erbjuder mycket stöd, vi kan ställa upp med en gång om en person har mycket ångest till exempel, säger Anne MacKey (bilden) på Stockholms Stadsmission till Kyrkans Tidning. Köpcentrum kan få mångreligiöst rum Malmö kan få ett allreligiöst bönerum i ett nytt stort köpcentrum. – Jag tycker att det vore ett lysande tillfälle att, mitt i alla oroligheter som finns i Malmö med Avdragsrätt för gåvor till svältande Den som brukar ge till Svenska kyrkans hjälparbete utomlands kan från 4 A M OS # 1 . 2 0 1 2

Sid 3 - Dopp för dop. Jesus firas med iskallt dopp Vinterbadet är en januaritradition i   Sid 5 -  
För att kunna läsa myPaper-publikationen behöver du ha JavaScript aktiverat i din webbläsare. Du behöver också ha minst Flash Version 6 installerad.