Sidan 33 i Aktiespararen nr 9 2010

Johan Thorén, Strand Kapitalförvaltning GÄSTPLACERAREN ”Bra rapporter ger stark avslutning på börsåret” Johan Thorén, Strand Kapitalförvaltning, tror på bra rapporter för tredje kvartalet och därefter en stark avslutning på börsåret. Inför riksdagsvalet 1994 var han politiskt sakkunnig åt den borgerliga regeringen – en nyttig erfarenhet för en förvaltare, anser månadens gästplacerare. – Så fort osäkerheten om det konjunkturella läget avtar får vi se en starkare börs, säger Johan Thorén, VD för Strand Kapitalförvaltning. Jag tror dock att vi får vänta in tredje kvartalets siffror innan det sker. Detta skulle kunna innebära att november och december blir starka börsmånader och att aktiemarknaden konsoliderar till dess. Så länge oron består på börsen är den bästa strategin att utnyttja tillfälliga sättningar till att öka innehaven, anser han. Johan Thorén noterar att signalerna är samstämmiga från de svenska bolagsledningarna: den inhemska marknaden har återhämtat sig väldigt väl. Samtidigt uttrycker många sin oro för att den internationella återhämtningen går knackigt. Stimulanspaketen har inte fått i gång sysselsättningen ännu, påpekar de. – Det är riktigt, men sysselsättningen ska inte ha kommit i gång i det här läget i konjunkturcykeln, säger Johan Thorén. Den ska synas inom det närmaste halvåret eller så, men inte nu. Strand bildades 2004 av tre förvaltare som hoppade av från Catella, och Johan Thorén är en av grundarna. Firman är inriktad på diskretionär förvaltning, men den har också två fonder. Förutom drygt 20 år i finansbranschen har Johan också hunnit med ett år på UD som politiskt sakkunnig åt dåvarande biståndsministern Alf Svensson, 1994. – I dag är jag inte politiskt aktiv, men erfarenheterna från den tiden har jag nytta av som förvaltare, säger Johan Thorén. Det är viktigt att man förstår vilka politiska beslut som kan komma att förändra situationen för ett bolag i framtiden. 33 Ett udda exempel på hur den politiska blicken kan resultera i konkreta placeringar var när Strands kunder 2006 köpte in sig i Vattenfall, som av strategiska skäl låtit sitt tyska dotterbolag fortsätta vara noterat. Moderbolaget ägde knappt 95 procent, och någon nämnvärd handel i aktien förekom inte. Strand fick upp ögonen för möjlig heten och började dammsuga Tyskland på de fria aktierna. Resultatet blev att energijätten kände sig tvingad att driva fram tvångsinlösen, och Strands kunder gjorde 35–40 procents vinst på sitt halvårslånga inhopp som ägare. På frågan om riksdagsvalet 2010 och hur det kan påverka börsen konstaterar Johan Thorén att de båda politiska blocken i dag i realiteten ligger nära varandra. Det enda valresultat som marknaden har anledning att reagera på är om det skulle bli en svag minoritetsregering. – Det vore negativt för landet och skulle märkas på bland annat räntemarknaden, säger han. Johan Thoréns gästportfölj är tänkt på sex månaders sikt. ANDERS NILSSON ”Så fort osäkerheten om det konjunkturella läget avtar får vi se en starkare börs.” Gästportföljen JM ”Bolaget har en bra byggrättsportfölj, framför allt i Stockholmsområdet där det finns stor inflyttning och stark efterfrågan. Statistiken visar att nybyggena kommit i gång bra, vilket innebär att portföljens värden realiseras framöver. Vi räknar med fördubblad vinst för JM de två närmaste åren.” Scribona ”Scribona fick köpa Catella för billigt. Catellas kapitalförvaltningsdel respektive rådgivningsdel i fastighetsaffärer är ungefär lika mycket värda. Priset på Catella motsvarade värdet på en av dessa verksamheter, medan den andra kom på köpet. Vi värderar Scribona till åtminstone 19 kronor. Aktien handlas nu kring 11 kronor.” Kapp-Ahl ”Ett stabilt bolag, vars aktie blivit oförskyllt pressad. Kapp-Ahl har under lågkonjunkturen visat bra förmåga att hålla både försäljning och lönsamhet på acceptabel nivå. Utdelningen är hög och betalas i slutet av november. De aktuella kollektionerna verkar ligga rätt. Vi tror på bra tal för tredje kvartalet.” Danske Bank ”Ändrade regler om bankers kapitaltäckning gör att Danske Bank, med ansträngd balansräkning, slipper göra den nyemission som länge verkade oundviklig. När marknaden begriper detta stiger aktien. Vi ser goda möjligheter till en 50-procentig kursökning på 1–2 års sikt.” Ekornes ”Den norska möbeltillverkaren imponerar med hög, stabil lönsamhet och bra tillväxt. Rörelsemarginalen de 16 senaste åren har varit i medeltal 18 procent. Organisk tillväxt under samma period: I genomsnitt 11 procent per år. Finanserna är starka och direktavkastningen hög – runt 7 procent. En aktie att köpa och behålla.”

Sid 32 - 32 procent, den lägsta på ett decennium för kvartal 2. New Wave bedömer att en tillväxt   Sid 34 - PORTFÖLJRÅD 34 Teknikerna förberedda på stegrad börsoro Sedan nyhetsflödet från bolagens  
För att kunna läsa myPaper-publikationen behöver du ha JavaScript aktiverat i din webbläsare. Du behöver också ha minst Flash Version 6 installerad.