Sidan 85 i Aktiespararen Nr 11 2007

Valuta Vinst/ KassaUtd./ Dir. Vinst/ aktie Vinst/ Vinst/ Kurs/ flöde/ aktie avk. aktie datum aktie1 aktie2 P/E1 P/E2 EK aktie 5,0 3,3 47,8 jun-07 Försäkring 0,0 0,0 46,9 jun-07 0,0 0,0 1,1 jun-07 11,0 5,7 11,8 jun-07 0,0 0,0 121,4 jun-07 40,7 8,0 61,0 jun-07 Fastigheter 2,9 3,6 10,3 sep-07 1,29 3,1 10,9 jun-07 3,7 5,0 11,8 dec-06 1,6 2,4 13,5 jun-07 1,6 1,3 13,5 jun-07 4,5 3,0 17,6 jun-07 11,0 12,2 21,3 jun-07 1,62 2,0 21,9 jun-07 8,5 2,0 59,4 jun-07 3,68 4,3 9,5 jun-07 2,5 2,1 31,4 jun-07 Informationsteknik 1,0 42,1 43,5 10 58,8 13,0 3 97,3 101,5 11 44,7 43,2 11 5,3 1,7 3,4 2,5 4,9 1,9 2,8 2,6 15 25 22 27 10 15 11 12 16 21 26 26 8 20 24 19 36 4 Landkod Bolag Öresund Betal- Kurs sen. Avk. Avk. TotalGenomsnittlig tillväxt 5 år kurs 12 mån från från avk. Börs29/10 Högst Lägst 12/06 12/05 5 år Beta Kurs Utdeln. Vinst EK Oms. värde 150,00 180,00 141,00 ­16 345,50 440,50 322,00 ­14 32,65 40,25 20,90 45 21,02 24,38 16,84 4 883,00 1105,00 820,00 ­5 412,00 484,50 375,00 ­5 80,00 4,47 73,75 67,75 120,00 148,00 90,25 82,50 425,00 9,30 121,50 105,50 76,25 ­12 5,86 3,91 ­9 92,50 65,75 ­12 94,50 64,00 ­13 120,00 62,50 20 255,50 134,20 ­10 139,50 73,75 ­14 120,00 69,13 ­2 535,00 380,50 ­4 13,14 8,58 ­13 184,50 108,50 ­14 35 30 43 61 29 12 56 6 30 150 73 18 65 27 31 30 283 370 353 418 0,7 0,7 0,6 0,5 25 36 27 39 10 5 32 28 ­21 13 10 58 10 47 13 9716 1,5 39 DK 1,9 0 IS 2,5 ­2 FI 4,0 230 DK 2,8 47 DK 1,3 1,4 1,3 1,2 2,1 3,8 1,3 1,4 1,0 1,4 1,0 DKK ISK EUR DKK DKK Alm. Brand Exista Sampo Top Danmark Tryg Vesta Castellum Citycon Fabege Hufvudstaden A Hufvudstaden C JM Kungsleden Ljungberggruppen Lundbergs B Sponda Wallenstam 7204 370940 8 12135 9 16293 8 28016 13761 987 13160 13753 993 13159 12319 10661 16212 1033 6834 16,4 17,8 9 4,5 4,6 20 3,5 3,4 24 8,2 4,0 4,5 11 3,4 31 5 0 FI EUR 3 3 3 12 21 4 58 0 FI EUR 4 244 508 266 269 378 406 509 365 184 179 740 0,8 0,4 0,7 0,8 0,6 1,0 0,9 0,8 0,7 0,2 0,9 23 36 23 22 29 33 35 32 20 14 49 12 14 20 10 10 6 46 17 8 8 44 32 56 28 49 49 14 64 22 12 ­1 19 18 13 10 20 20 6 30 34 17 2 63 3 9 0 ­2 ­2 7 9 11 55 ­1 11 Fabeges vinst per aktie uppgick till 6,39 kronor för tre kvartal, 7,5 procent lägre än för samma period i fjol. IT: mjukvara 0,0 0,0 0,0 aug-07 2,3 3,2 30 5,0 3,1 9,5 jun-07 9,3 12,3 17 IT: hÂrdvara & utrustning 0,75 0,5 3,2 jun-07 3,9 5,1 43 0,5 2,6 1,8 jun-07 0,5 2,6 1,8 jun-07 1,5 1,6 13 4,0 1,6 15,5 sep-07 13,9 14,7 18 Teleoperatörer 4,6 2,4 11,4 jun-07 11,8 13,2 16 0,0 0,0 26,1 34,9 26 4,3 1,3 29,4 jun-07 1,8 1,3 ­10,4 jun-07 1,8 1,3 ­10,4 jun-07 2,8 6,7 52 1,8 2,9 3,8 jun-07 3,8 4,0 16 Kraftförsörjning 22 13 2,7 2,1 0 US USD 2 FI EUR 4 2 2 1 FI EUR 3 FI EUR 55 DK DKK 11 11 6 2 FI EUR Lawson Software Tieto Enator Axis Ericsson A Ericsson B Nokia Elisa Millicom TDC Tele 2 A Tele 2 B Telia Sonera Fortum 10,92 17,40 11,03 25,02 6,75 48 15,54 ­29 76,50 84 18,66 ­31 18,50 ­31 14,63 78 0 57 28 46 45 9 42 49 ­44 189 ­30 ­31 79 32 216 ­28 68 70 43 94 173 62 984 136 190 89 374 358 157 148 172 799 1,1 0,7 1,1 1,6 1,7 1,4 0,9 1,3 0,5 1,0 1,1 0,8 0,1 22 6 59 18 23 11 31 11 19 18 16 48 ­12 9 7 12 9 8 1946 1287 12 17 33 23,3 2,5 2,5 9,2 14 19 2,6 168,50 175,50 19,14 29,35 18,96 29,35 27,61 27,64 20,68 677,00 272,00 145,25 145,00 61,25 30,69 10 10 12 11683 11 ­5 25050 10 ­5 281053 9 0 6 108660 9 1 3439 40591 ­2 53958 15 5571 15 58917 10 275040 27379 16,4 2,2 22 2,2 15 2,3 23,80 19,12 700,00 352,00 275,00 206,00 145,25 77,00 145,00 76,00 67,75 49,50 30,69 20,17 ­20 79 30 23 ­37 1 1 44 3 6,7 2,4 15,8 sep-07 13,2 14,8 21 19 3,4 STOCKHOLM, SMÂ OCH MEDELSTORA BOLAG Energi 0,0 0,0 0 0,0 0,0 0,0 0 0,0 Material 3,9 jun-07 7,2 7,1 10 9,9 0,4 31 10 10 15 9 9 11 10 4,4 1,8 5,3 1,6 1,5 2,1 2,6 0,4 2,9 0,8 4,1 23 11 ­15 1 0 9 8 15 18 13 1 8 0 0 ­0,6 0,1 jun-07 0,2 PA Resources 70,75 73,75 Svithoid Tankers 12,20 15,60 Tanganyika Oil 98,50 150,00 West Siberian Resources 5,65 7,95 BE Group Bergs Timber Billerud Höganäs Profilgruppen Rottneros Rörvik Timber Scan Mining Tricorona 47,30 ­2 12,00 ­12 83,75 ­16 4,59 ­23 81 6332 ­17 61 16 76 0,8 0,9 1,0 0,4 130 12 69 61 75 ­15 56 88 10260 181 5273 6718 3500 282 4187 5357 385 592 788 386 1520 Telia Soneras resultat för nio månader var knappt 2 procent högre än för motsvarande period i fjol och uppgick till 2,94 kronor per aktie. Omsättningen ökade med 5 procent. 3,5 5,0 9,7 jun-07 8,4 8,1 8 0,5 1,1 15,2 aug-07 3,5 4,5 6,2 jun-07 7,1 8,6 11 6,3 4,0 12,7 sep-07 12,2 14,0 13 2,8 3,6 2,3 jun-07 7,0 7,8 11 0,1 3,2 0,2 jun-07 0,2 ­0,2 20 1,0 1,5 10,0 jun-07 0,0 0,0 ­1,4 jun-07 0,0 0,0 0,0 jun-07 Industrivaror & -tjänster Industri 4,0 2,0 2,7 3,2 0,0 0,0 9,0 4,0 0,0 0,0 0,0 0,0 3,8 2,5 3,3 1,7 5,5 3,0 4,5 3,6 3,8 2,5 2,5 2,4 2,5 3,1 5,0 6,4 5,0 6,9 2,1 2,8 0,0 0,0 0,0 0,0 2,6 5,3 0,0 0,0 0,0 0,0 1,5 2,1 1,5 2,3 2,5 4,6 0,0 0,0 2,0 1,5 0,5 0,8 2,0 1,6 Tjänster 0,0 0,0 3,0 2,1 3,0 2,1 1,0 2,0 1,0 2,3 0,0 0,0 2,3 3,3 1,6 2,2 3,5 1,8 0,0 0,0 2,8 2,7 1,2 1,3 11,3 jun-07 7,5 jun-07 ­1,1 mar-07 12,5 mar-07 2,2 jun-07 2,6 jun-07 6,9 jun-07 13,7 jun-07 14,7 jun-07 12,4 jun-07 9,3 jun-07 ­5,1 jun-07 4,2 dec-05 11,8 jun-07 11,8 jun-07 4,2 jun-07 14,3 16,6 14 7,3 7,8 11 0,5 1,8 75 16,5 20,8 14 9,1 16,4 15,6 8,7 10,9 10,9 11,6 17,9 18,6 12,4 12,2 6,9 17 12 12 15 14 10 70,00 103,25 60,00 ­1 44,00 86,00 26,30 25 78,50 124,25 74,75 ­35 157,00 214,50 152,00 ­13 78,25 91,00 78,00 ­14 3,14 7,20 3,03 ­52 65,50 92,50 29,50 49 3,03 22,14 2,49 ­82 10,60 11,05 3,75 113 97 ­25 ­9 7 ­54 248 ­81 321 351 9 33 111 ­57 783 235 934 0,7 0,9 0,6 0,3 0,8 0,9 0,8 1,4 33 ­3 3 13 ­17 54 27 60 15 0 7 42 ­22 2 17 ­15 ­1 1 14 7 10 15 ­1 6 ­4 0 10 13 7 421 5 106 4,6 5,3 16 6,4 7,5 14 ­0,3 mar-07 ­0,9 ­0,6 3,8 jun-07 2,2 jun-07 ­1,1 jun-07 3,4 jun-07 3,4 jun-07 3,7 4,3 17 3,5 jun-07 3,3 4,0 16 12 4,5 11 3,1 21 15,9 11 2,3 2,2 0,9 13 3,6 11 4,6 10 3,4 10 1,5 13 6,8 15 1,8 3,5 2,5 2,3 14 4,0 12 26,5 2,0 6,6 34,8 7,4 15 6,6 14 4,2 4,1 2,5 2,6 3,3 13 11 11 9 13 12 16 15 1,2 5,1 1,5 2,1 3,1 4,0 1,6 5,5 4,6 16 9 0 17 7 2 6 12 22 22 9 8 6 8 8 6 0 4 4 ­1 3 3 4 13 6 16 ­3 5 2 2 6 2 18 25 6 7 9,9 jun-07 ­2,3 dec-06 11,0 jun-07 16,1 18,2 ­3,8 dec-05 0,7 0,7 ­3,8 6,4 ­1,1 11,3 5,7 5,6 5,1 8 7 B&B Tools Beijer Alma B CTT Systems Cardo Consilium B Duroc B Fagerhult G&L Beijer Gunnebo Industrier Haldex Indutrade KMT Malmbergs B Midway A Midway B Munters Nederman Novacast OEM B Opcon Sintercast A Sweco A Sweco B Svedbergs B Systemair VBG B Westergyllen B Xano Industri Academedia B Acap Invest A Acap Invest B Bong Ljungdahl B BTS Group Cision Expanda B Gunnebo HL Display B Intellecta B Intrum Justitia Nefab B 199,50 83,25 37,50 224,50 47,00 30,50 150,50 197,50 182,00 126,25 152,50 103,50 80,00 77,75 72,00 75,75 89,75 38,90 48,70 64,00 146,50 70,00 62,50 54,50 73,75 134,00 60,25 129,25 90,00 140,00 142,00 51,00 43,90 24,70 68,50 72,50 200,00 59,25 102,00 96,00 270,00 117,75 54,75 312,50 58,75 37,60 162,50 225,00 211,50 187,50 175,00 153,00 101,50 92,00 87,50 115,50 98,50 73,00 65,19 76,50 172,00 85,00 77,00 81,00 78,00 148,50 68,00 144,50 161,00 80,50 35,60 213,50 37,20 24,80 134,00 92,75 158,00 119,75 112,50 74,00 63,38 60,50 59,00 73,50 82,00 37,50 48,00 44,00 64,00 42,20 40,85 54,50 72,50 90,50 23,79 108,00 5 ­18 ­21 ­14 5 4 0 82 ­7 ­23 13 ­31 18 23 11 ­24 ­6 ­14 25 83 44 22 ­29 19 96 10 196 75 68 ­25 ­9 ­36 ­29 ­8 9 27 15 17 75 14 ­45 15 35 3 ­2 122 55 ­20 71 ­19 21 116 92 10 482 634 51 96 114 136 82 596 87 62 651 591 575 42 0,8 1,2 1,1 0,4 0,8 1,1 0,6 0,6 0,8 0,6 0,4 0,4 0,8 0,4 0,9 0,6 1,1 0,5 0,7 0,7 0,6 0,7 0,8 0,5 0,9 0,3 0,5 0,5 0,7 1,1 0,5 0,8 0,6 0,7 0,6 0,7 38 44 9 6 16 19 9 42 11 8 44 40 39 5 68 18 35 23 40 42 21 46 58 18 40 46 51 10 44 ­8 15 12 17 19 23 38 18 32 2 6 17 25 ­5 59 47 47 18 14 31 31 27 22 2 16 8 3 73 10 2 ­7 2 ­2 ­5 ­5 7 4 5 ­1 ­10 0 9 37 6 14 32 ­17 30 9 41 7 4 1 8 9 9 6 5 3 7 1 1 8 4 ­6 7 24 15 15 8 10 1243 ­1 190 159 342 45 182 79 552 60 606 ­4 220 127 154 89 150 327 220 ­20 7 ­26 41 ­8 42 41 39 72 653 943 166 433 623 773 62 593 ­31 126 95 139 159 203 479 15 40 9 83 ­4 ­15 ­8 10 11 10 20 8 10 16 21 ­15 8 ­1 ­9 6 18 ­3 ­4 8 8 ­10 7 10 1 ­3 ­10 ­6 0 2 4 6 45 7 3 2 5 23 10 11 28 5455 2006 329 6735 451 213 1934 2202 1596 2815 6100 1035 576 656 1157 5681 1051 419 896 1045 814 657 4752 1086 3835 1672 298 641 406 44 708 664 755 1841 503 3294 1364 237 7997 2191 Midway ökade sitt niomånadersresultat per aktie med 15 procent, till 4,84 kronor. Omsättningen steg samtidigt med 3,6 procent. jun-07 2,4 3,8 21 jun-06 3,4 3,9 13 jun-07 1,4 2,3 17 dec-06 6,6 7,6 10 jun-07 3,8 5,8 19 sep-07 12,9 16,6 16 jun-07 jun-07 5,8 6,3 18 jun-07 5,4 6,2 18 95,00 29,00 150,00 80,00 168,00 80,75 69,00 45,90 55,00 42,30 39,70 21,50 108,50 68,00 90,75 71,50 230,00 153,00 77,25 41,00 104,75 73,25 98,00 64,50 43 8 2 18 11 BTS har fått ytterligare uppdrag från Posten Norge värda 13 miljoner kronor fram till 2011. Uppdragen avser utveckling och leverans av ledarskapsprogram. Nummer 11, 2007 85

Sid 84 - AKTIEGUIDEN: fortsättning Valuta Vinst/ KassaUtd./ Dir. Vinst/ aktie Vinst/ Vinst/   Sid 86 - AKTIEGUIDEN: fortsättning Valuta Vinst/ KassaUtd./ Dir. Vinst/ aktie Vinst/ Vinst/  
För att kunna läsa myPaper-publikationen behöver du ha JavaScript aktiverat i din webbläsare. Du behöver också ha minst Flash Version 6 installerad.