Sidan 98 i Aktiespararen Nr 11 2007

Ingemar Unge, till vardags verksam i tidningen Vi. Endast riktiga miljonärer är rika Kåseri 98 Det finns tre slags miljonärer: riktiga miljonärer, komlig nolla som aldrig kommer att tjäna en förskottsmiljonärer och efterskottsmiljonärer. spänn på nå'nting. Han sparar till pensionen geEndast riktiga miljonärer har förmögenhet (jag nom att klippa sig så sällan som möjligt. räknar då inte belånade villor och bostadsrätRiktiga miljonärer, som tjänat ihop sitt själva, ter). måste vara djärva och fantasirika ­ som Voltaire. Förskottsmiljonären har roligast med sina Ja, just den Voltaire, han med Candide och Karl pengar ­ de pengar som ska dråsa in på måndag, XII och Filosofiska brev och sånt. Det var en då Måltipset är klart. Hela helgen tillbringar för- smart fan, inte bara som författare, humanist skottsmiljonären med att föroch religionskritiker. När han dela sin vinst. Han hugger först slängdes ut i kylan från sitt adtill med ett belopp, säg tjugosju liga umgänge beslöt han och mille sex hundra tusen, varpå några polare sig för att bli rika han gör en kalkyl: 27 mille är för att kunna agera fritt på den ansvar, de där 600 000 kan man offentliga scenen. köpa skumpa för. Han räknar De såg sig omkring ­ och ut hur många år han har kvar fann att staden Paris hade gett med hjälp av statistik, varpå ut ett antal obligationer som han avsätter ett anständigt beingen avkastning gav och som lopp för dessa år. staden aldrig skulle klara av Sedan börjar det roliga: Sysatt lösa in. För att blidka de tern ska ha en mille, brorsan ofta adliga innehavarna av alla en, barnbarnen varsin ... eldessa obligationer arrangerade ler säg att syrran får 1,2 mille staden ett lotteri med "värdeoch brodern, som tjänar bättre, papperen" som lotter. 800 000. När Radiohjälpen fått Ingen trodde på detta, men sitt ... så där håller han på. Efter Voltaire var smart. När han Voltaire visste att vinsten var ett par timmar spricker fördel- slängdes ut i kylan från sitt adliga betydande. För nästan inga ningsplanen, och förskottsmil- umgänge beslöt han sig för att bli pengar alls köpte Voltaire och jonären bestämmer sig för att rik för att kunna agera fritt. kompani upp varenda obligavinna 34 miljoner. Sådär ­ nu BILD:SJÖBERG CLASSIC tion; folk ville bara bli av med är läget bättre! 1,3 mille till syrdem, och med alla lotter på ran, en jämnt till brorsan, 1,5 till Rädda barnen hand blev de fabulöst förmögna i ett slag. och så ... Sedan satte Voltaire i gång med den ena fiNär han sedan på måndag afton står i tobaks- nurliga investeringen efter den andra. Han var affären och stirrar på datorns "Ingen vinst" be- häpnadsväckande skicklig. Sittande i ett dragigt griper han ingenting. Var jag för snål mot bror- slott i en halvdöd avkrok långt ut på vischan, san? tänker den dåren. utan telefon, börslistor, telegraf, radio eller TV, Efterskottsmiljonären är glad över att alla tåg lyssnade han i vinden, och där armén drog fram har gått och att det i nutid och framtid inte läng- låg, som av en tillfällighet, ett lager av mat och re är möjligt att göra några affärer. I stället går annat nyttigt, ägt av Voltaire. Han hörde att Marhan omkring och säger: "Jojo, hade jag köpt den seille hade ett överskott av vete i hamnen, och då där tomten vore jag miljonär i dag" eller: "Hade sände han ut ett hundspann av kurirer som köpte jag köpt fem av Erik Höglunds tjurhuvuden i glas vete i nordafrikanska hamnar och fraktade det på åttiotalet sutte jag på Maldiverna i dag ..." till Spanien där priserna var högre ... eller: "Hade jag köpt sex tusen LM Ericsson på Någon Voltaire blir jag aldrig. Jag får nöja mig sjuttiotalet ..." Och så vidare. med att vara en kombination av förskotts- och Han får på det viset rykte om sig att besitta efterskottsmiljonär. Fördum och efterklok ­ se vissa ekonomiska insikter ­ fast han är en full- där min affärsmässiga begåvning. Nummer 11, 2007

Sid 97 - Medlemsanmälan Medlemsinformation Alla tjänar på ett klokt och långsiktigt sparande   Sid 99 - Närmare än du tror. Virus orsakar stort lidande världen över. Svenska Vironova utvecklar  
För att kunna läsa myPaper-publikationen behöver du ha JavaScript aktiverat i din webbläsare. Du behöver också ha minst Flash Version 6 installerad.