Sidan 4 i Aktiespararen Nr 11 2007

INLEDARE Officiellt organ för Sveriges Aktiesparares Riksförbund Postadress: 113 89 Stockholm Besöksadress: Rådmansgatan 70 A, Stockholm Telefon: 08-50 65 15 00 Telefax: 08-32 61 22 E-post: redaktionen@aktiespararen.se Webbadress: www.aktiespararna.se Adressändring: medlemsservice@aktiespararna.se, eller skicka till: Aktiespararna, Medlemsservice, 113 89 Stockholm. Uppge både gamla och nya adressen samt medlemsnummer. Chefredaktör och ansvarig utgivare: Gunnar Johansson gunnar.johansson@aktiespararna.se Redaktionschef: Bosse Steiner bosse.steiner@aktiespararna.se Redaktionssekreterare: Annika Johannesson annika.johannesson@aktiespararna.se Grafisk formgivning: Lena Högberg lena.hogberg@aktiespararna.se Layout: Jonna Falkstranden jonna@aktiespararna.se Webbredaktör: Tommy Olsson tommy.olsson@aktiespararna.se Marknadschef: Niclas Reutercrona niclas.reutercrona@aktiespararna.se Marknadssamordnare: Anna Drysén anna.drysen@aktiespararna.se Analytiker: Dag Rolander, Herman Sjöberg Fondredaktör: Reza Rouzbehani Redaktionen för Aktiespararen påpekar att artiklar i tidningen inte nödvändigtvis måste spegla Sveriges Aktiesparares Riksförbunds uppfattning. Prenumeration · Medlem i Aktiespararna får som medlemsförmån en prenumeration på Aktiespararen. · Medlemsavgift 12 månader rullande: 365 kronor (familjemedlem 35 kronor). · Medlem i Unga Aktiesparare (15­28 år): 225 kronor. · Prenumeration (för icke medlemmar och företag): 460 kronor inklusive moms. Anmälan till Medlemsregistret, tel. 0200-88 15 80, eller genom insättning av avgiften på bankgiro 420-8005 eller plusgiro 62 88 00-5. Skriv "Ny medlem" eller "Prenumeration" på talongen. Börsseglats med Twain Maj är en av de mest riskabla månaderna för att spekulera i aktier. De andra är juli, januari, september, april, november, mars, oktober, juni, december, augusti och februari. Så skrev författaren Mark Twain en gång i tiden ­ långt innan höstens stormvind på marknaderna gjorde seglatsen på börshavet till en enda stor prövning för svenska aktiesparare. Mister Twain hade kanske till viss del rätt i sin något skeptiska syn på aktiemarknaden. Han hade ju inte Aktiespararnas Gyllene regler när det gäller placeringsstrategi att luta sig emot ... Skämt åsido: Sällan har osäkerheten om den framtida börsutvecklingen varit större än den är i dag. Här blandas optimisternas syn på Kinas och Indiens förmåga att via sina svindlande tillväxttal hålla världsekonomin under armarna med rena domedagsprofetior om en annalkande djup och långvarig nedgång, ledd av USA där bolånekrisens effekter är långtifrån utredda ännu. En hel del rapportbesvikelser har präglat marknaden denna höst. Ericssons så kallade vinstvarning ­ marknadens terminologi för en sänkt resultatprognos ­ var den utlösande faktorn på den svenska börsen. Politisk oro i Mellanöstern och ett oljepris som ställt in siktet på 100-dollargränsen per fat har bidragit till att många i dag känner större vilsenhet än på mycket länge. Det brukar i sådana här lägen aldrig vara någon brist på kraxande olyckskorpar. Paralleller med oktoberkraschen 1987 plockas gärna fram i medierna. Den svarta måndagen, 19 oktober, rasade Dow Jones industriindex med över 22 procent och fick hela världens börser, naturligtvis även den svenska, på knä. Visst, dramatiken var stor, men med distans till det som skedde då kan jag konstatera att denna börskrasch nu syns bara som ett marginellt hack i en trendmässigt mycket stark börskurva. Därmed absolut inte sagt att man ska nonchalera börsens nyckfullhet och alltid ska sitta still i båten. Men den som inte har ett kortsiktigt kapitalbehov kan gärna ha en stor del av sitt sparande i aktier och fonder. Det är ett synnerligen späckat och läsvärt nummer av Aktiespararen som du nu har i din hand. 100 sidor i den ordinarie tidningen och därtill vår traditionella novemberbilaga, "Spara i aktier och fonder" på ytterligare 44 sidor, borde uppfylla de flestas krav på ett digert, informativt och underhållande material. Här ryms allt från tips om bra julklappsböcker med ekonomianknytning till genomarbetade analyser och en intervju med finansminister Anders Borg. Den som väntar sig att finansministern ska ge några konkreta löften om en anpassning av de svenska aktieskatterna till en internationellt konkurrenskraftig nivå ­ en fråga som Aktiespararna drivit med stor frenesi under en rad av år ­ blir dock besviken. Jodå, Anders Borg deklarerar att aktieägande är något väldigt bra och att han skulle rekommendera människor att själva direktäga aktier. Men när han får frågan om det i det perspektivet är bra att Sverige har Europas högsta aktieskatter svarar Anders Borg som de flesta politiker i hans position skulle göra: "Vad vi ska göra framåt får vi fundera på." Men alla frågor är inte lika känsliga som de som rör aktiebeskattningen. Läs om Anders Borgs syn på bland annat en "superkonjunktur", om svenska bankers expansion i österled, om regeringens syn på riskkapital och företagande och mycket mer på sidorna 8­11. Gunnar Johansson, chefredaktör gunnar.johansson@aktiespararna.se -kontrollerad upplaga Medlem i Repro och tryck: Sörmlands Grafiska Quebecor ISSN: 0345­049X Utgivningsdag: 9 november. Nästa nummer kommer ut den 7 december. Annonser: Bjarne Kristiansen Telefon: 08-50 65 15 00. Telefax: 08-21 81 07 E-post: annons@aktiespararna.se Aktiespararen tar ej ansvar för innehållet i annonser/bilagor. Dock förbehåller sig tidningen rätten att neka annonser som strider mot tidningens och/eller förbundets politik. ! Tyck till: www.aktiespararna.se/ inledare0711 Utgivningsdagar 2007: 12/1, 9/2, 9/3, 5/4, 4/5, 1/6, 17/8, 14/9, 12/10, 9/11, 7/12.

Sid 3 - Platsen är en kemisk industri någonstans i världen. En Sandvik-säljare finns på   Sid 5 - Nummer 11, november 2007 INNEHÅLL 6 Förbundsledare Carnegies aktieägare kan få  
För att kunna läsa myPaper-publikationen behöver du ha JavaScript aktiverat i din webbläsare. Du behöver också ha minst Flash Version 6 installerad.