Sidan 39 i Aktiespararen Nr 11 2007

BASPORTFÖLJEN annat säljer system för hantering av digitala röntgenbilder och mammografi med låg stråldos, har efter uppbrottet från Philips byggt egna distributionskanaler och tecknar nu stora kontrakt även i USA. Basportföljen, tre år Basportfölj OMXS-index 21 000 19 000 17 000 15 000 13 000 11 000 05-11-05 04-11-05 06-11-05 07-10-23 Basportföljen, november 2004 Placeringar Avkastning i % (inkl. utdelning) 23 000 Proffsen lockades tillbaka till Ericsson efter bolagets kapitalmarknadsdag i september, då positiva takter trumpetades ut. Ett stycke in i oktober kom den sänkta vinstprognosen och med den ett ras på 27 procent som sänkte hela portföljen. Aktien anses dock köpvärd på dessa lägre nivåer. Portföljens enda vinnare blev H&M. Astra Zeneca, som har svårt att få fram nya produkter, har drabbats av patentförlust för astmapreparatet Symbicort. Aktien, som dock höll ställningarna kursmässigt under perioden, lämnar tillsammans med storägaren och Ericssons huvudägare, Investor. På banksidan byter proffsen fot, från Baltikumexponerade Swedbank till Handelsbanken, vars försäljning av SPP uppskattas. Trelleborgs resultat tyngs av omstruktureringskostnader, men räknat på nästa års vinst kring 15 kronor per aktie är p/e-talet lågt. I skogen kompletteras SCA med Holmen, vars börskurs i än högre grad underbyggs av ett stort skogsinnehav. Holmens direktavkastning är runt 5 procent, och substansvärdet överstiger 300 kronor per aktie. Båda aktierna, men särskilt Holmen, har fallit på börsen i år. De defensiva inslagen i portföljerna, till exempel hälsovårdsaktier, har blivit färre och de mer konjunkturkänsliga aktierna fler. Börsen avslutar ofta året med stigande kurser, och här märks hopp om att detta mönster går igen. ­4,4 % Elekta Ericsson B Handelsbanken A Lundbergs B Lundin Petroleum New Wave B Nibe B Ratos SKF B Scania B Basportföljen SIX avkastn.index 82,7 ­9,8 39,2 57,7 62,7 11,2 78,4 225,4 123,0 196,6 86,7 85,4 Källa: Datastream 2004-11-05­2007-10-22 I linje med index De senaste månadernas oroligheter har ännu en gång satt sina spår i Basportföljens utveckling. Att byta ut Kinnevik mot Elekta visade sig också bli en mindre bra affär för portföljen. Under de tre gångna åren har Basportföljen ökat i värde med nästan 87 procent, mot index som avkastat drygt 85 procent. Den tredje aktien som haft en bättre avkastning än index är kullagertillverkaren SKF, vars aktie har ökat med 123 procent under tiden. De flesta bolag i verkstadssektorn tillhör de senaste årens vinnare. Två aktier som utvecklats i linje med index är medicinteknikkoncernen Elekta, med en uppgång på 83 procent, och värmepumpstillverkaren Nibe, som gett en totalavkastning på 78 procent under perioden. Elekta ersatte Stenbecksfärens maktbolag Kinnevik, och så här långt kan man konstatera att bytet inte var så lönsamt. Om Kinnevik hade varit kvar i portföljen skulle totalavkastningen ha uppgått till 152 procent, mot Elektas 83 procent. Detta har gjort att portföljens försprång mot index har minskat betydligt. Två aktier som gått sämre än index, men som ändå är godkända, är oljebolaget Lundin Petroleum, med en avkastning på 63 procent, och fastighets- och investmentbolaget Lundbergs som avkastat 58 procent. Översatt till genomsnittlig årlig avkastning innebär detta 18 respektive 16 procent för dessa två bolag. Handelsbanken har haft en totalavkastning på 39 procent under de tre gångna åren. Avkastningen för banken har i princip varit oförändrad det senaste året, och en del av denna utveckling är hänförlig till den rådande oron i finanssektorn. En aktie som haft en mindre bra utveckling är profilklädesföretaget New Wave, med en totalavkastning på endast 11 procent. Men jumboplatsen tas ändå av portföljens sänke, nationalklenoden Ericsson vars aktie har backat med 10 procent under dessa tre år. REZA ROUZBEHANI DAG ROLANDER Proffsportföljen ­4,4 % Proffsportföljen innehåller de bästa aktierna på 1­2 månaders sikt, enligt förslag från Aktiespararens pejlingpanel (sidan 37). Förändring i %, 25/9­22/10 Oktober, kurs 22/10, kronor Astra Zeneca Ericsson B H&M Investor B Lundin Petr. SCA B SKF B Sandvik Swedbank Volvo B 1 ­27 6 ­2 0 ­6 ­6 ­6 ­2 ­3 Ericsson B H&M Handelsb. A Holmen B Lundin Petr. SCA B SKF B Sandvik Trelleborg Volvo B 18,50 413,50 199,50 231,00 71,75 111,50 126,25 128,25 148,00 112,50 Index under mätperioden: ­2,6 % De globala börserna svänger fram och tillbaka i total förvirring, och placerarna vet inte vilken fot de ska stå på. Ena dagen är det ras och elände, nästa dag är fylld av optimism och tjurrusning. De kraftiga svängningarna har påverkat även Basportföljen, som består av tio bolag i olika branscher. Under den senaste treårsperioden har den totala avkastningen för portföljen hamnat på en uppgång på 87 procent, vilket är något högre än dess jämförelseindex. Av portföljens tio aktier slår endast tre jämförelseindex den här gången, men de gör det ändå med råge. Portföljens bästa innehav är riskkapitalbolaget Ratos, med en totalavkastning på 225 procent. Avkastningen är 2,6 gånger index, vilket ger en genomsnittlig årsavkastning på 48 procent. Ratos har varit mycket framgångsrikt med att köpa bolag utanför börsen, utveckla dem och skapa mervärde i verksamheterna. Näst bästa aktie i portföljen är lastbilstillverkaren Scania, som med sin 197-procentiga uppgång under dessa år har gjort sina aktieägare mer än nöjda. Fusionsspekulationerna med tyska MAN, som startades för mer än ett år sedan, pågår fortfarande för fullt och tar nya former med olika intressenter hela tiden. Det återstår att se var och hur denna saga slutar. Nummer 11, 2007 39

Sid 38 - PORTFÖLJRÅD Novemberportföljerna tror på säsongmönstret Portföljerna, med ett undantag,   Sid 40 - SIGNALER Så fungerar Signaler Signaler utgör ett urval av det stora antal köp-  
För att kunna läsa myPaper-publikationen behöver du ha JavaScript aktiverat i din webbläsare. Du behöver också ha minst Flash Version 6 installerad.