Sidan 38 i Aktiespararen Nr 11 2007

PORTFÖLJRÅD Novemberportföljerna tror på säsongmönstret Portföljerna, med ett undantag, gick bättre än index under en skumpig börsmånad. Novemberportföljerna andas optimism. Teknikerna återtar täten med två tydliga vinnare, oljebolaget PA Resources samt kläd- och varumärkesföretaget Björn Borg. Bra gick ockå inkassoföretaget Intrum Justitia och bildelskedjan Mekonomen. Sämst i portföljen gick XACT Bear, som föll när börsen inledningsvis steg och därför såldes till stoppkursen. Axis såldes också till stoppkursen efter en initial kursnedgång som sedan avlöstes av en rask uppgång påspädd av en stark niomånadersrapport. Teknikerna byter nu tydligt fot och satsar på allmän börsuppgång genom att ta med XACT Bull. Avanza lämnade en stark niomånadersrapport och trivs också när börsen som helhet stiger. Båda Lundinbolagen finns med. Här ryms också jätten Nokia, som närapå har fördubblat sin aktiekurs i år, och modeföretaget Odd Molly, höstens börsraket som klarat samma sak fast på blott en månad. Störst svängrum uppåt har Odd Mollyaktien, följd av Morphic, som satsar på miljövänlig energiproduktion av flera slag, samt Lundin Petroleum, som håller sig till det svarta guldet. +1,4 % Farming har blivit en framgång. Bra gick också H&M, vars vinsttillväxt fortsatte i niomånadersrapporten och vars höstkollektion fått en smakstart. Investors innehav i Ericsson har blivit en stor belastning i år, och bland de stora innehaven har egentligen bara ABB och Scania gått bra. Investor förväntas på ett eller annat sätt delta i ett samgående mellan tyska MAN och Scania, och att ägarandelen i SEB har ökats tas som intäkt för att något är på gång med Nordea Bank. Här finns både möjligheter och risker, och osäkerheten påverkar aktiekursen negativt. Björn Borg bidrog till att Teknikernas portfölj blev oktober månads vinnare. Basportföljen tyngdes åter av Boliden, som förvisso gör en stor vinst i år. Men metallpriserna har fallit, och utsikterna inför nästa år är svårbedömda. Lundbergs handlas med stigande substansrabatt samtidigt som substansvärdet fallit ­ delvis som en följd av årets inhopp som storägare i Husqvarna. Basportföljen räddas av Vostok Nafta, vars stora innehav i börsaktuella Black Earth +0,5 % Gästportföljen prickade ingen vinnare denna gång, och läkemedelsbolaget Meda, som på sex år med en rad förvärv byggts från ett litet svenskt säljbolag till ett internationellt läkemedelsföretag, föll med 10 procent. Meda värderas relativt högt, men några negativa nyheter som stjälper tillväxtscenariot har inte dykt upp. I Niklas Tollsténs, fondförvaltare hos Gustavia, portfölj finns konjunkturkänsliga Boliden och Volvo samt Assa Abloy, som har stor exponering mot amerikansk byggmarknad, omstrukturerar Europaverksamheten och vill växa i Asien. TV-bolaget MTG, som i likhet med andra Stenbeckbolag expanderar i främst Östeuropa och Ryssland, är spännande. Sectra, som bland ­1,9 % Tekniska portföljen +1,4 % Portföljen består av aktier som enligt teknisk analys ska ge en positiv avkastning kommande månad. Målkurs är förväntad kurs i kronor inom en månad. Stoppkurs är en nivå där aktien av riskhanteringsskäl säljs för att begränsa förlusten vid en eventuell nedgång. Målkurs Stoppkurs Kurs 22/10, kr Basportföljen +0,5 % Basportföljen följer Aktiespararnas Gyllene regler: Kontinuerliga köp i "trygga" tillväxtaktier och med god riskspridning. Förändring i %, 25/9­22/10 Kurs 22/10, kr Gästportföljen ­1,9 % Portföljen komponeras i varje nummer av en välmeriterad aktieprofil eller professionell placerare (sidan 34). Avanza 139,00 Björn Borg 139,00 Intrum Justitia 106,00 Lundin Mining 91,00 Lundin Petroleum 83,50 Morphic 28,50 Nokia 259,00 Odd Molly 169,00 Sandvik 139,50 XACT Bull 207,00 121,00 119,50 94,00 74,00 65,00 22,00 229,00 129,00 119,00 178,00 128,00 129,50 99,25 80,00 71,75 24,10 241,00 142,00 128,25 187,60 Boliden ­11 117,25 Getinge 4 156,00 Gunnebo 1 79,50 H&M 6 413,50 Handelsbanken A 3 199,50 Investor B ­2 158,00 Lundbergs ­7 416,00 Ratos B ­1 181,00 Sandvik ­6 128,25 Vostok Nafta 18 90,25 Basportföljen kan köpas genom Aktieinvest, www. aktieinvest.se. Stefan Kopperud, Carlson Fonder Förändring i %, 25/9­22/10 Niklas Tollstén, Gustavia November Kurs 22/10, kr Källa: Max von Liechtenstein G&L Beijer ­3 IFS B 1 Intrum Justitia 0 Kinnevik B 1 Meda ­10 Assa Abloy MTG Boliden Sectra Volvo 130,25 395,50 117,25 64,00 112,50 38 Nummer 11, 2007

Sid 37 - PEJLING Så här svarar pejlingpanelen Pejlingpanelen består av cirka 100 av Sveriges   Sid 39 - BASPORTFÖLJEN annat säljer system för hantering av digitala röntgenbilder och mammografi  
För att kunna läsa myPaper-publikationen behöver du ha JavaScript aktiverat i din webbläsare. Du behöver också ha minst Flash Version 6 installerad.