Sidan 3 i ÅRSBERÄTTELSE - 1 JANUARI – 31 DECEMBER 2012

Information till aktieägarna VD:s översikt VIKING LINES VERKSAMHET Verksamheten 2012 Affärsidé Viking Lines flotta Viking Grace MILJÖ OCH SÄKERHET Miljö Säkerhet PERSONAL Personal FÖRVALTNING OCH LEDNING Förvaltning och ledning Styrelse Koncernledning BOKSLUT Styrelsens verksamhetsberättelse Koncernens rapport över totalresultat Koncernens balansräkning Koncernens kassaflödesanalys Kalkyl över förändringar i koncernens eget kapital Noter till koncernens bokslut Femårsöversikt Koncernens rapport över totalresultat per kvartal Aktiedata Definition av nyckeltal Moderbolagets resultaträkning Moderbolagets balansräkning Moderbolagets kassaflödesanalys Noter till moderbolagets bokslut Styrelsens förslag till vinstdisposition Revisionsberättelse ADRESSER 3 4 6 8 10 12 18 22 24 26 30 31 34 39 40 41 42 43 60 61 62 64 65 66 68 69 74 75 76 PRODUKTION Viking Line Abp/Layout PAPPER Lumi Silk 130/250 g TRYCK Waasa Graphics Oy, Februari 2013 ILLUSTRATIONER pärm och sid 12 Cecilia Lundgren FOTO Ville Petteri Määttä, Okko Oinanen, Erkki Tuukka,Viking Lines bildbank. VIKING LINE 1 ÅRSBERÄTTELSE 2012 INNEHÅLL

Sid 2 -   Sid 4 - VIKING LINE 2 ÅRSBERÄTTELSE 2012  
För att kunna läsa myPaper-publikationen behöver du ha JavaScript aktiverat i din webbläsare. Du behöver också ha minst Flash Version 6 installerad.