Sidan 50 i Vi i Villa Nr 8 2007

L 50 Väggar, dörr och tak Den luftiga fasaden på uthuset har två viktiga funktioner. Dels släpper den in mycket luft till veden som då lättare torkar. Dels tränger det in dagsljus mellan listerna och därför får du en ljus blomsterverkstad. Här sätter vi upp de målade listerna med ett inbördes avstånd av 25 mm. Det skapar en lätt fasad. pen mittemot gångjärnssidan. Därefter sågar du ut dörren ur väggen samt monterar gångjärn, skjutregel och handtag. Avsluta med taket Undertaket är här en 16 mm vattenfast plywoodskiva och den skruvas fast på takreglarna. Som ytskikt läggs självhäftande takpapp. I På www.viivilla.se finns överskådliga bilder och instruktioner för hur du bygger väggarna, dörren och taket. Dörren passar perfekt Dörröppningen mitt på långsidan och dörren gör man i samma handvändning som väggarna skruvas fast. Skruva fast de långa fasadlisterna (J) i hela uthusets längd. Gå in i uthuset och fäst snedsträvan (L). Ramlisterna fästs sedan 15 mm från stolpaarna. Skruva sedan fast anslagslisten på stol- Viktiga mått! Storleken på uthuset kan naturligtvis anpassas efter de egna förhållandena, men håll reda på följande mått: · Se till att det blir så högt till tak, att du kan stå upprest i uthuset. · Gör dörröppningen så bred att du kan köra in med skottkärran i boden. Det är praktiskt när du staplar ved eller måste flytta tunga krukväxter. · Håll inte större avstånd än 120 cm mellan stolparna annars kan väggbeklädnaden svaja. A 15 21 P 50 C 5 V F K H E U Plywoodtak och listväggar Här har vi valt vattenfast plywood till takskivorna (Q, R och S) och fasaden på uthuset består av en hel stapel lister (K och J), som vi först strök med heltäckande utelasyr. T S R Q N M K L P C J Z Z Y P D U P J 90 G V I den ena änden vilar arbetsbordet och ett hyllplan på hyllreglar (P), som skruvas fast i stolparna med 5 x 60 mm skruvar. Här vilar hyllans ena ände på en kant i väggen men du måste kanske fästa en regel även där. J K C1 B1 B1 D1 E1 A1 Såga ut dörren när du har skruvat fast alla listerna på långsidan A1 C1 Arbetsbordet och hyllan sätts ihop precis som väggarna. Dvs. du skruvar bara fast ett antal lister (E1 och F1) på spikreglarna (A1 och C1). Läs om hur du bygger arbetsbordet på www.viivilla.se A1 A1 F1 viivilla.se Bygg väggar, dörr och tak GDS/Bygg/Byggmaterial Vi i Villa · 8 · 2007

Sid 49 - Du behöver: 100 x 100 mm tryckimpregnerat trä: · 2 stolpar (A) à 270 cm · 1 stolpe   Sid 51 -  
För att kunna läsa myPaper-publikationen behöver du ha JavaScript aktiverat i din webbläsare. Du behöver också ha minst Flash Version 6 installerad.